Jak darovat kostní dřeň, krok za krokem

Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně u nemocného pacienta. A to anonymně komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost anebo vyznání.

Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České republice, stejně jako na celém světě, bezplatné. Do registru mohou vstoupit lidé ve věku od 18 do 35 let, s dobrým zdravotním stavem a samozřejmě lidé s ochotou překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka.

Členství v registru dobrovolných dárců dřeně znamená určitý morální závazek. Zapíšete-li se, můžete být kdykoliv v budoucnu vybrán jako jediný možný dárce pro konkrétního těžce nemocného člověka. Jeho osud pak může záviset jen na vaší rychlé dostupnosti a na vaší ochotě krvetvorné buňky opravdu darovat. Jako dobrovolník nejste závazně povinen svou dřeň či krvetvorné buňky darovat a z registru můžete kdykoliv vystoupit bez udání důvodu. Vaše rozhodnutí bude respektováno a zůstane zcela diskrétní. Odmítnout dárcovství na poslední chvíli, kdy nemocný je již v přípravě k transplantaci, však znamená bezprostřední ohrožení jeho života. Váš úmysl darovat kousek sebe sama pro záchranu života a zdraví druhého nemocného člověka by proto měl být míněn zcela vážně již v době, kdy do registru vstupujete.

Mohlo by vás zajímat: Jak darovat kostní dřeň

Registrovaný potenciální dárce by měl být obecně zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě žádné léky. Podmínky pro dárcovství dřeně jsou, podobné jako u dárců krve, svým způsobem dokonce i trochu mírnější – to proto, že na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit. Každý budoucí dárce při registraci vyplňuje zdravotní dotazník. Veškeré údaje, které v něm sdělíte, jsou diskrétní a zcela bezpečně ochráněny proti jakémukoliv zneužití. Veškeré individuální nejasnosti můžete prodiskutovat při vstupním pohovoru s vyškolenými pracovníky Dárcovského centra, kteří posoudí, zda vaše specifická odchylka je překážkou vstupu do registru či není. Dárcovská centra jsou zřizována ve většině fakultních nemocnic a bližší informace jsou dostupné na webu Českého národního registru dárců dřeně ČNRDD www.kostnidren.cz.

Samotná registrace probíhá vyplněním přihlášky do registru. Po podpisu formuláře vám zdravotní sestra odebere ze žíly malé množství krve (2 ml). Ta se odesílá k vyšetření vašich transplantačních znaků do centrální laboratoře. V laboratoři je vaše krev analyzována, transplantační znaky jsou identifikovány. Malá část vzorku vaší krve je zároveň uložena - dáte-li k tomu písemný souhlas - v DNA depozitáři Českého národního registru dárců dřeně pro případ budoucí potřeby. Vyšetřené transplantační znaky jsou pod kódem odeslány do Koordinačního centra, kde jsou vloženy do počítačové databáze a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců.

Dostanete-li se do užšího výběru, budete pozváni v předem dohodnutém termínu k návštěvě svého Dárcovského centra k pohovoru a odběru nových vzorků krve. Při podrobném pohovoru s lékařem znovu vyplníte zdravotní dotazník, který zahrnuje všechny okolnosti, které by mohly být na překážku případnému darování. Při osobním pohovoru budete mít dostatek času a možností ptát se na všechno, co by vám nebylo jasné. Pokud chcete, máte právo a možnost vyžádat si konzultaci či vyšetření nezávislým odborníkem.

Ukáže-li se v další budoucnosti, že právě vy můžete být pro nějakého určitého pacienta nejvhodnějším dárcem a trvá-li váš souhlas s odběrem, budete pozváni k podrobnému lékařskému vyšetření do předodběrového (tzv. "work-up") centra ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni. Vyšetření bude provedeno nezávislým zkušeným lékařem, který se nepodílí na léčbě konkrétního pacienta a zodpovídá tak pouze za bezpečnost vašeho odběru.

Znovu budete informováni ohledně dalšího postupu, vyberete si definitivně způsob darování krvetvorných buněk a prodiskutujete všechno, co potřebujete vědět. Zároveň absolvujete interní vyšetření, které by mělo včas vyloučit případná skrytá rizika, která by mohla být s vaším odběrem spojená. Součástí vyšetření je EKG, RTG plic a základní rozbor krve včetně tzv. infekčních markrů, které slouží k odhalení infekcí přenosných krví - HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, infekce cytomegalovirem (CMV) a akutní fáze infekční mononukleózy. V případě potřeby doplní lékař další vyšetření nezávislým odborníkem.

Způsoby darování krvetvorných buněk

Existují dva rovnocenné způsoby, kterými lze od dárce odebrat krvetvorné buňky, vhodné k transplantaci:

  • klasickým odsátím dřeně z vnitřku kostí
  • historicky novějším způsobem – jejich získáním ze žilní krve procesem, kterému se říká separace (aferéza).

V obou případech jde o darování tzv. kmenových krvetvorných buněk, které po převedení do krve druhého člověka dokáží zaplavat krevním oběhem do svých obvyklých míst v kostní dřeni, usadit se v ní a postupně se začít množit a vyzrávat v celé spektrum normálních krvinek (červených, bílých i krevních destiček).

Za normálních okolností sídlí kmenové krvetvorné buňky téměř výhradně uvnitř kostí – v kostní dřeni, kdežto v krvi je jich velmi málo. Z vnitřku kostí je můžeme získat jednoduchým odsátím jehlami z dutiny kostí v celkové narkóze. Chceme-li je získat přímo z krve, je potřeba je nejdříve namnožit a vyplavit z kostní dřeně do krve pomocí tzv. růstového faktoru, kterému se anglicky říká G-CSF (=Granulocyte Colony Stimulating Factor). Růstové faktory jsou speciální bílkoviny, které jsou tělu vlastní a kterými si každý organismus reguluje normální tvorbu všech krvinek. Dnes se růstové faktory běžně vyrábějí i jako léky pro některá krevní onemocnění. Bezpečnost jejich podání byla už prověřena i u tisíců zdravých lidí. Vyplaví-li se kmenové buňky pomocí růstového faktoru do krve, můžeme je odtud bezpečně oddělit pomocí přístroje, kterému se říká separátor a který se běžně používá na transfuzních stanicích u dárců k odběrům plazmy nebo krevních destiček.

Z hlediska pacienta je někdy výhodnější transplantovat dřeň získanou z kosti, jindy čistý koncentrát kmenových buněk získaný separátorem. Dárce sám má ale právo zvolit způsob, který mu lépe vyhovuje a jeho přání musí být respektováno.

Po jakémkoliv způsobu odběru krvetvorných buněk zůstane dárce dál v kontaktu s lékařem, přinejmenším do doby, než se cítí úplně v kondici a zvládá bez problémů všechny své původní aktivity. Absolvujete-li odběr, zprávu u něm dostává váš praktický lékař a z vašeho Dárcovského centra vám budou pravidelně telefonovat, aby zjistili, zda něco nepotřebujete. Pokud by se vyskytly sebemenší potíže, praktický lékař ve spolupráci s Dárcovským centrem vám zajistí veškeré potřebné ošetření a péči.
Dárce a příjemce dřeně se v době transplantace z mnoha vážných důvodů zásadně nesetkávají!

Přísná anonymita chrání obě strany proti všem možným psychickým i jiným zátěžím. Budete-li chtít, důvody tohoto praxí ověřeného opatření vám podrobně vysvětlí ve vašem Dárcovském centru. Nebuďte zklamáni – příjemce vašich krvinek nemusíte znát osobně. Vaše morální odměna je v každém případě vědomí, že jste mohl dát neznámému člověku naději na život. Je to velký dar, který mu nemohl dát nikdo jiný na světě. Díky tomu dostává pacient šanci na překonání smrtelné nemoci a na plné uzdravení. On i jeho rodina vám za to zůstávají trvale vděční, i když se možná nikdy nepoznáte.

PharmDr. Aleš Novosád

Lékárna BENU, Praha 10


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek