Tým poradny

Představujeme vám tým odborníků, který připravuje odpovědi na vaše dotazy v on-line poradně Lékárnické kapky.

Mgr. Dagmar Dubská

Působí jako odborný konzultant České lékárnické komory s důrazem na vedení poradenství v oblasti lékárenství a lékárníků pro odborníky i laickou veřejnost.
Je pověřena Českou lékárnickou komorou, aby aktivně dohlížela na projekt webových stránek Lékárnické kapky včetně online poradny.

Absolvovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a úspěšně složila atestační zkoušku v oboru lékárenství 1. stupně v roce 1998. Pracovala více než 20 let v lékárnách, včetně vlastnictví lékárny v jižních Čechách, odbornou praxi si stále udržuje částečným pracovním úvazkem v lékárně. Odborné znalosti si rozšířila ve státní správě, kde sedm let vykonávala funkci odborného rady (inspektora) na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Její odborný přínos spočívá v širokých znalostech v oblasti farmacie a farmaceutické praxe.

PharmDr. Kristína Krupová

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, studium ukončila v roce 2020. Své odborné znalosti rozšířila složením státní rigorózní zkoušky v oboru klinická farmacie, kde získala titul doktora farmacie. Třetím rokem je praktikujícím lékárníkem v řetězcové lékárně, kde působí jako manažer lékárny. Je zařazena do atestačního programu v oboru Praktické lékárenství.

Absolvovala garantované kurzy České lékárnické komory: Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, Podpora ve snižování hmotnosti, Screening diabetu a péče o diabetické pacienty, Screening kardiovaskulárních onemocnění, Léčivé rostliny.

Aktivně se věnuje poskytování konzultací v uvedené problematice v centru prevence v lékárně, ve které působí. Věnuje se i tvorbě odborných a vzdělávacích materiálu pro své kolegy.

Mgr. Monika Mikulková

Vystudovala Farmaceutickou fakultu v Brně, kde po ukončení studia pracovala čtyři roky ve veřejných lékárnách a na Masarykově onkologickém ústavu.

Na rodičovské dovolené se aktuálně věnuje psaní odborných článků pro web Lékárnické kapky a pro odborný časopis Praktické lékárenství. Nadále udržuje praxi v lékárně a již přes rok se věnuje odpovědím na dotazy Poradny Lékárnických kapek.

Samostudiem získala znalosti a zkušenosti týkající se zdravé stravy, která ji velmi zajímá a naplňuje, protože prevenci vnímá jako základ zdravého života.

PharmDr. Kateřina Ondrušová

V roce 2010 vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, následně získala titul doktorky farmacie a v roce 2014 atestaci z veřejného lékárenství.

Lékárenské zkušenosti získala praxí jak v nemocniční lékárně (kde se specializovala především na přípravu náročných lékových forem), tak v lékárně veřejné.

Mimo lékárenství pracovala také jako konzultant Národní linky pro odvykání kouření, později pak jako dobrovolník Centra Amelie pro onkologicky nemocné v Praze. Od roku 2015 učila 7 let farmakologii na VOŠ zdravotnické.

Od roku 2016 se kromě lékárenství věnuje především oblasti cen a úhrad léčiv na VZP ČR.

PharmDr. Lucie Malečová

V roce 2022 vystudovala Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. V tomto roce také absolvovala státní rigorózní zkoušku v oboru Farmakologie a zístala tak titul doktor farmacie.

Absolvovala garantované kurzy České lékárnické komory: Odvykání kouření v lékárnách, Zásady zdravé životosprávy se zaměřením na snižování hmotnosti, Screening a péče o diabetické pacienty a Základy poskytování odborných konzultací v lékárně včetně řešení lékových problémů.

V současné době pracuje v nemocniční lékárně. Aktivně se věnuje konzultační činnosti, řešením lékových problémů a edukaci hospitalizovaných pacientů ohledně správného užívání imunosupresivní léčby po transplantaci. Prevence nemocí a vzdělávání v oblasti zdraví jsou pro ni zásadními tématy. Od roku 2024 je vedoucím recenzentnem odborných článků Lékárnických kapek.

PharmDr. Aleš Novosád

V roce 2008 vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 2012 složil rigorózní zkoušku na Farmaceutické fakultě Veterinární a Farmaceutické Univerzitě v Brně. V témže roce získal Certifikát k vykonávání povolání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V roce 2016 složil atestaci v oboru veřejné lékárenství.

V současné době je vedoucím lékárníkem lékárny BENU v obchodním centru Westfield Chodov.

Je členem představenstva České lékárnické komory od roku 2015 a letech 2017 - 2019 působil na pozici předsedy zapsaného spolku Mladí lékárníci. V letech 2015 - 2024 byl zvolen do pozice předsedy Okresního sdružení lékárníků na Praze 10 a Praze 4. V současné době působí jako přednášející na Technické Univerzitě v Liberci na Ústavu zdravotnických studií v předmětu farmakologie. Opakovaně se účastní akcí v rámci celoživotního vzdělávání , odborných přednášek i kongresů především praktických lékárníků, kde se účastnící jako přednášející nebo posluchač.

VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek