Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti veřejných stránek České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora (dále jen „ČLnK“) se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení se vztahuje na veřejně přístupné internetové stránky ČLnK.

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky ČLnK jsou plně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08).

Nepřístupný obsah

Některé prvky webové stránky nejsou přístupné z důvodu nedostatečného kontrastu prvků.
Některé PDF dokumenty neobsahují strojově čitelnou vrstvu.

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné a představuje nepřiměřenou zátěž. Z těchto důvodů přístupnost internetových stránek není dodatečně upravována ve smyslu ustanovení § 7 zákona o přístupnosti.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 2. 2022.

Vypracování tohoto prohlášení bylo provedeno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, a to konkrétně vlastním posouzením provedeným k tomu pověřenými zaměstnanci ČLnK.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Náměty, postřehy či upozornění na problémy s přístupností veřejně přístupných internetových stránek ČLnK je možné zasílat na sekretariát ČLnK, a to na e-mailovou adresu: sekretariat@lekarnici.cz. Na tuto e-mailovou adresu je možné zasílat rovněž žádosti o poskytnutí těch částí obsahu veřejně přístupných internetových stránek ČLnK, které budou případně vyjmuty z přístupnosti.

Postupy pro prosazování práva

V případě nespokojenosti s reakcí ČLnK na námět, postřeh, upozornění či žádost je možné kontaktovat dozorový orgán, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky, a to buď prostřednictvím kontaktů uvedených zde:

https://www.mvcr.cz/kontakty.aspx

nebo na adrese:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek