Ochrana osobních údajů

Česká lékárnická komora chrání osobní údaje uživatelů webu www.lekarnickekapky.cz v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“, které je účinné ode dne 25. května 2018.

Informace o GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Česká lékárnická komora (dále jen „ČLnK“) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které slouží k naplnění účelu, jímž je zasílání newsletteru Lékárnických kapek na základě souhlasu uživatele adresáta newsletteru.

ČLnK nepředává osobní údaje uživatele do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

ČLnK uchovává osobní údaje po dobu trvání souhlasu uživatele, nejdéle však 1 rok od udělení souhlasu.

ČLnK v rámci zacházení s osobními údaji členů neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Subjekty osobních údajů, jejichž údaje ČLnK zpracovává, mají právo ohledně zpracování osobních údajů ze strany ČLnK, podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekty osobních údajů, jejichž údaje ČLnK zpracovává, mají právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na opravu osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies je k dispozici zde.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

adresa: Česká lékárnická komora, Rozárčina 1422, P.O. BOX 64, 140 02 Praha 4

tel:. 241 090 661

mail: komora@lekarnici.cz

datová schránka: dpvadi7

Pověřencem ČLnK pro ochranu osobních údajů je Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

adresa: Česká lékárnická komora, Rozárčina 1422, P.O. BOX 64, 140 02 Praha 4

tel:. 241 090 661

mail: poverenec@lekarnici.cz

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek