Lékárníci

Tak, jak se v průběhu věků vyvíjel obor farmacie, prošla i role lékárníka řadou změn. V minulosti zastával v podstatě všechny odborné činnosti od samotné přípravy léčivého přípravku až po jeho výdej pacientovi. Tato tradiční úloha lékárníka se začala pomalu měnit spolu s vydělováním jednotlivých farmaceutických odvětví. Dnes je hlavní náplní práce lékárníka ve veřejné lékárně výdej již hotových hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP). Jeho profesionální role se tedy zdánlivě zúžila.

LékárníciRole lékárníka je však daleko širší. V ambulantní péči je posledním článkem v řetězci zdravotníků podílejících se na zajištění farmakoterapie a má tak jedinečnou možnost a povinnost ovlivnit správné užívání léčiv a včas zachytit případné chyby nebo rizika související s užíváním léčiv. Během výdeje léčivého přípravku seznamuje pacienta s dávkováním, se způsobem jeho užívání (návaznost na jídlo, způsob aplikace např. očních kapek atd.), ale také upozorňuje na případné specifické situace, které mohou nastat po užití léčiva (ovlivnění pozornosti, ospalost, nevolnost atd.), nebo na zvláštní podmínky uchovávání léčivého přípravku (v chladu, chránit před vlhkem nebo světlem atd.). Lékárník může vyhodnotit i lékové interakce, tj. zda pacient neužívá léčivé přípravky, jejichž účinek by se mohl navzájem ovlivňovat a působit pacientovi komplikace. Při podrobnější konzultaci může některé pacientovy potíže identifikovat jako vedlejší účinky léčiv, může odhalit např. duplicitní užívání jedné léčivé látky ve dvou různých přípravcích pod různými názvy atd. Vedle lékaře je další osobou, která má přímou zpětnou vazbu od pacienta a může tak zachytit případné problémy při užívání léčiv.

 Lékárník je absolventem farmaceutické fakulty, vysokoškolsky vzdělaný odborník, jehož posláním je zajišťovat racionální a bezpečné užívání léčivých přípravků tak, aby z nich pacient měl co největší užitek a přitom byla co nejvíce eliminována rizika a nežádoucí účinky farmakoterapie. Jeho poslání se nejlépe naplňuje správnou komunikací s pacienty, spoluprací s lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky. Profese lékárníka si tak udržuje přirozenou důvěru a vážnost nenahraditelného odborníka na léčiva.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek