Vše o lécích

Na léky se můžeme podívat z mnoha různých úhlů pohledů. Počínaje výrobou a konče jejich osudem v našem těle. Na internetu jistě najdeme spoustu různých definic, latinských názvů a dalších těžko srozumitelných informací o lécích. My Vám ale vysvětlíme jednoduchou formou, co to léky jsou, protože ne vše co se za lék vydává jím skutečně je, jak se rozdělují, vyrábí nebo třeba správně aplikují. Jen správně vybraný a užívaný lék je totiž účinný a bezpečný.

Léky

Volně prodejné léky

Zde Vám poradíme jak správně užívat volně prodejné léky, které můžete v lékárně získat i bez lékařského předpisu. Ty často bývají vlivem reklamy a snadné dostupnosti vnímány jako běžné zboží a bohužel i "podceňovány". Nejen z hlediska jejich působení, ale především v oblasti nežádoucích účinků a vzájemného ovlivnění s dalšími léky a doplňky stravy. Je však třeba se i k nim chovat maximálně obezřetně a užívat je správně.

Děti a maminky

Léky na dětská onemocnění, rady pro maminky i pro těhotné ženy.

Léky na předpis

Mezi léky na předpis jsou před jejich uvedením na trh (tzv. registraci) zařazeny Státním ústavem pro kontrolu léčiv takové přípravky, které mohou i při správném používání představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí pro pacienta, případně jsou často a ve velmi širokém rozsahu používány nesprávně. Zjednodušeně řečeno, pro jejich správné užívání je potřebná odborná informace lékárníka či lékaře.

Příprava léků

Některé léky nejsou pro pacienty dostupné jako tzv. hromadně vyráběné. To znamená, že je nevyrábí žádná firma ve velkém. Pro pacienty jsou tak připravovány přímo v lékárnách. Všechny lékárny v České republice musí splňovat podmínky pro přípravu léčiv, která se nevyrábí tzv. hromadně, tedy přímo ve farmaceutických firmách, ale výhradně v lékárně. Tato příprava v lékárnách je označována jako individuální, neboť je daný lék připraven pro konkrétního pacienta dle předepsaného složení jednotlivě, tedy individuálně.

Zdravotnické pomůcky

Součástí lékárenského sortimentu jsou také nejrůznější zdravotnické pomůcky - ortézy a jiné rehabilitační pomůcky, obvazy a náplasti, tlakoměry, krokoměry, osobní váhy, teploměry, inhalátory, hygienické prostředky, inkontinenční pomůcky, plenkové kalkotky, vložky, fixační kalhotky atd.

Doplňky stravy a výživa

Doplňky stravy patří mezi potraviny, které doplňují běžnou stravu s cílem pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav. Zjednodušeně můžeme říci, že doplněk stravy je obohacenou potravinou – například koncentrovaný zdroj vitamínů a minerálů. Je důležité si uvědomit, že doplňky stravy nejsou určeny k prevenci a léčbě konkrétních onemocnění.

Před uvedením na trh výrobce doplňku stravy oznamuje Ministerstvu zemědělství, že vstupuje na trh s novým produktem. Spolu s oznámením zasílá český text doprovázející daný doplněk. Pozor – účinky, které uvádí výrobce, nejsou ověřovány (jinými slovy u doplňků stravy se účinnost nekontroluje).

Od roku 2012 může výrobce k popisu svého produktu používat k popisu účinků pouze povolená zdravotní tvrzení EU a na obalu doplňku je povinné uvádět označení „doplněk stravy".

Aktuality

Krátké zprávy ze světa farmacie: ceny léků, dostupnost léčiv, platnost receptů na trhu apod.

Kosmetika

Lékové interakce

V dnešní době je běžné, že pacient užívá více léčiv najednou. Podle průzkumů užívá český senior průměrně 10 léčivých přípravků současně, čímž se řadíme v rámci Evropské unie ve spotřebě léčiv na osobu dokonce na třetí místo, ihned po Maďarsku a Francii. A právě riziko výskytu lékových interakcí je závislé na množství současně podávaných léčiv.

Správné (po)užívání léků

Správnost použití léku je třeba posuzovat zejména s ohledem na konkrétní zdravotní obtíže a možnosti vzájemného ovlivnění s jinými léčivy, doplňky stravy nebo potravou. To jsou faktory významně ovlivňující úspěšnost léčby. S jejich řešením Vám lékárníci i farmaceutičtí asistenti v léárnách rádi pomohou.