Jak se stát lékárníkem

Kdo je to vlastně lékárník? A co potřebuje umět pro výkon svého povolání? Je to jednoduché - každý lékárník je totiž farmaceut.

Farmaceutické vzdělání je možné získat pouze na dvou farmaceutických fakultách v České republice - v Hradci Králové (Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova - FaF UK) a v Brně (Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity - MUNI PHARM). Studium magisterského programu Farmacie trvá pět let a studenti musí absolvovat celou řadu předmětů. Získají velmi široké spektrum znalostí z mnoha oborů a odvětví zdravotnictví, přírodních i společenských věd, absolvují také 6 měsíců odborné praxe a po složení státních zkoušek se stávají skutečnými experty na léky. Jejich role ve zdravotnictví je nezastupitelná a nezaměnitelná.

Jak se na farmacii dostat a čím je studium výjimečné?

Po složení maturitní zkoušky se stejně jako na ostatní vysokoškolské obory posílá přihláška na magisterský studijní program Farmacie. Pro přijetí ke studiu je potřeba projít přijímací zkouškou nebo splnit podmínky pro přijetí bez ní. Díky širokému výběru povinných a volitelných předmětů je studium velmi pestré. Farmaceut je expert s nejkomplexnější odbornou specializací a praktickými znalostmi o lécích. Kromě chemických (například organická a anorganická chemie, biochemie) a biologických předmětů (buněčná biologie, genetika) je studium zaměřené také na:

  • medicínské předměty (např. fyziologie a patofyziologie, imunologie, mikrobiologie);

  • analytické předměty (analytická chemie, instrumentální metody, farmaceutická analýza);

  • technologické předměty (farmaceutická technologie, fyzikální základy lékových forem);

  • předměty o přírodních léčivech (farmaceutická botanika, farmakognosie);

  • odbornou praxi (nejen v lékárně);

  • společenské vědy (právo pro farmaceuty, ekonomika a management ve farmacii, farmakoepidemiologie, psychologie a komunikace pro farmaceuty).

Pro studium jsou zásadní především odborně zaměřené předměty - farmakologie, farmaceutická chemie, farmakognosie, farmaceutická technologie, farmaceutická analýza, farmaceutická péče a sociální farmacie - během nich student získá detailní vědomosti o vývoji, výrobě a přípravě léčiv; mechanismu účinku a fyzikálně-chemických vlastnostech jednotlivých léčivých látek a seznámí se s farmakoterapií a postupy léčby jednotlivých onemocnění. Z těchto předmětů se na konci studia skládají státní závěrečné zkoušky.

Jak se dostat na obor Farmacie?

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na odkazech: FaF UK, MUNI PHARM. Obě fakulty poskytují možnost dozvědět se o studiu více během Dne otevřených dveří nebo například díky přípravným kurzům na MUNI PHARM a jarní škole na FaF UK.

Závěr studia a uplatnění v praxi

Po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek a obhajobě diplomové práce získává absolvent titul magistr (Mgr.). Ve spolupráci s farmaceutickou fakultou může absolvent požádat o rigorózní státní zkoušku a obhajobu rigorózní práce, po úspěšném rigorózním řízení absolvent získává titul PharmDr., tedy doktor farmacie. Absolventi mohou pokračovat v akademické sféře, farmaceutické fakulty nabízejí možnost doktorského studia a získání titulu Ph.D.

Protože pokrok v oblasti medicíny a vývoje nových léčiv postupuje rychle dopředu, musí se farmaceuti po celý svůj profesní život neustále vzdělávat a udržovat vysokou úroveň svých znalostí. A to nejde dělat bez nadšení pro obor.

Lékárník neboli farmaceut je nenahraditelným odborníkem ve zdravotnictví - studium farmacie poskytuje unikátní vzdělání. Absolventi farmacie se však neuplatní pouze v lékárnách či nemocnicích, ale také v oblasti výzkumu a vývoje léčiv, ve farmaceutickém průmyslu, v procesu klinických studiích, zdravotních pojišťovnách, farmaceutických firmách či zdravotnickém školství. Předpokladem ke studiu je především zájem o chemii a biologii, ale také chuť učit se novým věcem a proniknout do zajímavého světa léčiv a péče o zdraví!

ČTĚTE PODROBNĚJI Studium na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

ČTĚTE PODROBNĚJI Studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek