Víte, jak správně užívat paracetamol? První výsledky e-testu pro veřejnost

Od pondělí 15. února 2016 probíhá v lékárnách kampaň Užívejte paracetamol s rozumem. Její součástí je i krátký test pro veřejnost „Víte, jak správně užívat paracetamol?“ zaměřený na správné a bezpečné užívání léků obsahujících paracetamol. Test vyplnilo během dvou prvních měsíců celkem 947 pacientů. A jaká byla jejich úspěšnost?

U více než pětiny všech respondentů byla dokonce 100 %. Jak ukazuje graf níže, většina účastníků ankety dosáhla alespoň 7 správných odpovědí z 11.

Graf paracetamol

Nejčastěji (44 %) respondenti chybovali v určení vlivu paracetamolu na organismus. Paracetamol působí pouze proti bolesti a snižuje horečku. Nepůsobí však proti zánětu. Velmi často (39 %) nebyli dotazovaní schopni odhadnout jednotlivou dávku paracetamolu u dospělého pacienta bez dalších přidružených onemocnění, např. jater či ledvin. Jednotlivá dávka paracetamolu u dospělého pacienta bez přidružených onemocnění, a vážícího minimálně 60 kg, činí 1 gram, tedy např. 2 tablety Paracetamolu 500. Třetí otázkou, u které účastníci testu často (31 %) chybovali, se týkala určení dávky paracetamolu u dětí. Dávku paracetamolu podávaného dítěti, ať už v podobě čípků, suspenze / sirupu či ev. tablet, je nejvhodnější určit podle jeho hmotnosti, nikoli dle věku.

Naopak, velmi správně (98 %) si účastníci testů uvědomovali možnost otravy paracetamolem při užívání vyšších než doporučených dávek. Paracetamol je velmi bezpečný lék za předpokladu, že je dodrženo jeho správné dávkování. Stejně tak (96 %) respondenti vnímají skutečnost, že vždy nelze paracetamol kombinovat s některými dalšími léky. Odbourávání paracetamolu z organismu mohou kromě alkoholu negativně ovlivnit i některé současně užívané léky jako je např. karbamazepin, primidon či rifampicin. Povědomí dotazovaných o obsahu paracetamolu nejen ve volně prodejných přípravcích bylo rovněž velmi dobré (90 %). Paracetamol bychom naši nejen ve volně prodejných přípravcích, ale též v léčivech vázaných na lékařský předpis, zejm. takových, které jsou určeny k mírnění bolesti.

Přesto, že si respondenti po odeslání dotazníku mohou přečíst krátké odůvodnění každé správné odpovědi, role lékárníka zůstává při výdeji léčiv, a nejen těch obsahujících paracetamol, nezastupitelná.

Proto užívejte paracetamol s rozumem …a s radou z lékárny.


Mgr. Ondřej Šimandl

Ústavní lékárna IKEM