Zvýšená krvácivost

Za normálních okolností krev obsahuje složky, které ji sráží. Proto, pokud si uděláme menší poranění, tak se krev, která z ranky vytéká, sama zastaví a krvácení ustane. Když je z nějakého důvodu např. některé z krevních složek málo, dochází ke zvýšené krvácivosti.

Zvýšenou krvácivost může způsobit:

Slabá cévní stěna

Jde o nejčastější příčinu krvácení, kterou trpí většinou ženy ve věku, kdy mohu mít děti (fertilní věk).

Krvácení je lehké, dochází ke krvácení z dásní, tvorbě většího počtu modřin po malých úderech, k výskytu malých drobných červených teček na kůži, atd.

Problémy se mění podle fáze menstruačního cyklu.

Nadměrné užívání některých léčivých látek

Jedním z příkladů takové látky je kyselina acetylosalicylová (acidum acetylosalicylicum), která se používá při teplotách, bolesti a proti srážení krve. Je obsažena např. v léčivých přípravcích Acylpyrin®, Aspirin®, Anopyrin®, atd.

Jiným příkladem je ibuprofen používaný při teplotách, bolestech a obsažený např. v léčivech Brufen®, Ibuprofen®, Ibalgin®, Nurofen®, atd.

Léčba léčivou látkou warfarin užívanou na ředění krve

Užívání warfarinu vyžaduje spolupráci pacienta, který má při své životosprávě dodržovat dohodnutá pravidla, aby se zajistila rovnováha mezi srážením a nesrážením krve. Pokud dojde k narušení pravidel a vychýlení rovnováhy, může dojít ke krvácení. Takové narušení může způsobit např. změna složení stravy, nová kombinací warfarinu s přípravky přírodní medicíny (např. gingo, česnek), s jinými léčivy (např. některými antibiotiky, léčivy proti srážení krve jako je např. kyselina acetylosalicylová), všemi léčivy užívanými proti bolesti se současným protizánětlivým účinkem (např. ibuprofen), vitamínem A a E, atd.). Pokud si pacient při užívání warfarinu není něčím jistý a potřebuje poradit, nebo chce znát pravidla doporučovaná při užívání warfarinu, měl by se obrátit na lékárníka, nebo lékaře, který mu warfarin předepsal.

Čtěte podrobně další článek: Užíváte léky na ředění krve? Víte, co užívat proti bolesti a horečce?

Onemocnění způsobující zvýšenou krvácivost

Poškození jater, která vyrábí nedostatečné množství krevních bílkovin.

Těžká porucha ledvin, většinou při jejich selhávání, kdy ledviny přestávají plnit svoji funkci.

Vrozený nebo získaný nedostatek krevních srážecích faktorů (u hemofilie, von Willebrandově chorobě).

Získaný nedostatek vitamínu K při onemocnění jater (např. u alkoholiků).

Porucha trávení a vstřebávání z trávicího traktu (např. při onemocnění střev).

Člověk by měl jít za lékařem, pokud na sobě pozoruje, že:

-      stačí jen mírné bouchnutí a už se mu dělá více modřin než dříve,

-      se mu objevují modřiny, i když si neuvědomuje, že se uhodil,

-      často krvácí z nosu, z dásní,

-      malé ranky se nezacelí a jemně dlouho krvácejí.

Pacient, který užívá warfarin a není si jistý, když začíná brát nové léčivo, nebo neví, co může jíst (např. mu začala na zahradě dozrávat zelenina a neví kterou a kolik ji může sníst), anebo zda si může vzít nějaký doplněk stravy (např. ženšen).

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

www.eLekarnice.cz