Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý (CO2) je plyn bez chuti a bez zápachu. Vzniká při nedokonalém hoření organických látek. Nebezpečí vzniku otravy oxidem uhelnatým hrozí při jeho nahromadění.

Krb

CO2 vzniká v následujících situacích, např.:

a) při používání plynových spotřebičů a kamen při nedostatečném přívodu kyslíku a nedostatečném odtahu zplodin hoření (např. malé koupelny, ucpání větracích rour, aby neunikalo teplo z domu, nedostatečný odtah komínu zvláště při nepříznivém počasí),

b) hořením plynů jako jsou zemní plyn a propan-butan. Oba tyto užitkové plyny jsou netoxické, ale ve špatně ventilovaných malých prostorách při nedostatku kyslíku v okolním vzduchu, dochází k nedokonalému spalování uhlíku a produkci CO2 (např. kotel v nevětrané místnosti, koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v kamiónech a automobilech),

c) doutnání při požárech uvnitř budov, přítomnost dalších toxinů z různorodých hořících látek otravu dále modifikuje a komplikuje (fosgen, kyanidy, inhalační trauma dýchacích cest),

d) jako součást každého kouřového plynu a k jeho hromadění může dojít u špatně odvětraných ohnišť, krbů, komínů při nedokonalém odvodu spalin komínem,

e) je obsažen ve výfukových plynech (až 10 %) benzínových či dieselových motorů automobilů či jiných strojů, přičemž v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru může dojít k jeho toxickému působení (garáže, výrobní haly, studny, sportovní haly),

f) ve svitiplynu, pokud není detoxikován (10 - 15 %),

g) směs oxidu uhelnatého a vzduchu je výbušná (asi při obsahu 12 % oxidu uhelnatého) a k explozi domu může dojít např. i od jiskry domácích zvonků.

Oxid uhelnatý je krevní jed. Krev po těle rozvádí kyslík a pro jeho transport slouží hemoglobin (kyslík si „sedne“ na hemoglobin, který je obsažen v krvi). Pokud je člověk v prostředí, ve kterém je ve vzduchu oxid uhelnatý, dojde k vazbě oxidu uhelnatého na hemoglobin (místo kyslíku si na hemoglobin v krvi „sedne“ oxid uhelnatý a kyslík se na hemoglobin nedostane). Tkáně (tj. svaly, orgány, atd.) nedostávají dostatek kyslíku, protože na hemoglobinu je místo kyslíku oxid uhelnatý, a proto jsou tkáně málo okysličeny a omezují svoji funkci. Začíná docházet k řadě procesů, při kterých je nejdříve poškozen mozek a srdce, protože tyto orgány potřebují nejvíce kyslíku, a tyto procesy mohou vést ke smrti postiženého.

PROJEVY OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM

Příznaky otravy se projevují v závislosti na koncentraci oxidu uhelnatého ve vdechované směsi, délce expozice (tj. jak dlouho postižený vdechoval oxid uhelnatý) a tělesné aktivitě.

Obecně má mírnější průběh krátká expozice vyšší koncentraci oxidem uhelnatým než dlouhodobá expozice nižší koncentraci oxidu uhelnatému.

Bolest hlavy- Počáteční příznaky otravy jsou mírnější. Mohou se projevovat jako bolest hlavy, závratě, hučení v uších, nevolnost, nucení na zvracení, zvracení, porucha koncentrace, rozostřené vidění, slabost, psychické příznakyjako je zvýšený neklid a pohyb (agitovanost) nebo naopak otupělost (deprese).

- Otrava rychle postupuje dále a přistupují neurologické příznaky, které odrážejí postižení nervových vláken, jako jsou např. křeče. Prohlubuje se porucha vědomí od spavosti (somnolence) až po hluboké bezvědomí (kóma).

V popředí psychických příznaků je úplná nebo téměř úplná ztráta vůle a iniciativy, postižený není schopen zahájit nějakou činnost (hypo- až abulie), kdy si uvědomuje, že hrozí nebezpečí, ale je nerozhodný a není schopen mu zabránit.

Pokud postižený otravu přežije, není si vědom svých činů a nepamatuje si, co se dělo (amnézie).

Může dojít k růžovému až třešňově červenému zbarvení kůže a sliznic, avšak nejde o typický a spolehlivý příznak.

Tabulka: Stádia otravy oxidem uhelnatým a jejich projevy (Ostravská klasifikace)

Stádium

Stav vědomí

Neurologický nález

Vegetativní poruchy

Stav krevního oběhu

Stav dýchání

I.

Při vědomí

Negativní

Bolest hlavy

Pocit na zvracení (nauzea)

Zvracení

Bez změn

Bez změn

II.

Při vědomí

Poruchy funkce svalů (pozitivní

extrapyramidové

a pyramidové

příznaky)

Bolest hlavy

Pocit na zvracení (nauzea)

Zvracení

Bez změn

Bez změn

III.

Spavost (somnolence)

Těžká porucha vědomí, kdy postižený reaguje na bolestivý podnět (sopor)

Poruchy funkce svalů (pozitivní

extrapyramidové

a pyramidové

příznaky)

Zvracení

Zvýšení krevního tlaku (hypertenze)

Zrychlení tepu (tachykardie)

Zpomalení dechu (hypoventilace)

IV.

Hluboké bezvědomí, kdy postižený nereaguje ani na bolestivé podněty (kóma)

Poruchy funkce svalů (pozitivní

extrapyramidové

a pyramidové

příznaky)

Nelze

Zvýšení krevního tlaku (hypertenze)

Zrychlení tepu (tachykardie)

Snížení krevního tlaku (hypotenze)

Zpomalení tepu (bradykardie)

Nepravidelnost srdečního tepu (asystolie)

Zrychlení nebo zpomalení dechu (hyperventilace nebo

hypoventilace)

PRVNÍ POMOC

- Vynesení / vytažení postiženého ze zamořeného prostředí nebo větrání zamořeného prostoru a alespoň odtáhnutí postiženého k čistému vzduchu.

- Aplikace kyslíku.

- Zajištění dýchání.

- Zajištění příjezdu sanitky (Rychlá záchranná pomoc, bezplatné volání, telefonní číslo 155).

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek