Bezpečné léky bez rizika

Ministerstvo zdravotnictví ČR a WHO ve spolupráci s dalšími institucemi spouští osvětovou kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů s názvem: Bezpečné léky bez rizika.

Cílem kampaně, připravené ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou a Českou komorou farmaceutických asistentů, je upozornit na riziko nesprávného užívání a nadužívání některých léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Kampaň vyvrcholí 17. září na Světový den bezpečí pacientů. Byl pro ni vytvořen i speciální web v rámci Národního zdravotního informačního portálu NZIP, který naleznete ZDE.

Osvětová kampaň se zaměřuje 6 skupin léčiv, a to konkrétně léků s léčivými látkami paracetamol, ibuprofen a diklofenak, nosních kapek a sprejů, léků na žaludek, laxativ a nouzové antikoncepce. Kampaň je realizována ve spolupráci nejen s předními odborníky v této oblasti, ale i s lidmi, kteří mají s nadužíváním osobní zkušenost.

„Užívání volně dostupných léků v rozporu s pokyny lékaře, lékárníka či příbalové informace, ať už nevhodným dávkováním, kombinací s jinými léky či příliš dlouhým užíváním, je vážným problémem. Jako lékař moc dobře vím, k čemu špatné užívání léků často vede, a proto je tato kampaň velmi důležitá,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Světový den bezpečí pacientů připadající na 17. září je pravidelnou iniciativou WHO, ke které se Česko připojuje od roku 2019. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Tématem pro rok 2022 je právě bezpečnost léků. „Špatné užívání léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a chyby během samoléčby jsou častými příčinami poškození zdraví lidí po celém světě. Těmto chybám lze předcházet. Oceňuji skvělou spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, SZÚ, SÚKL i komorami lékárníků a farmaceutických asistentů. Spolupráce probíhala velmi profesionálně a výsledná kampaň v ČR tak skvěle zapadá do celého konceptu,“ doplnil Srđan Matić, představitel WHO v ČR.

Kampaň řeší problematiku léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a jejich rizikové nadužívání či nesprávné užívání, které může vést k poškození zdraví. Cílí především na laickou veřejnost, tzn. pacienty přijímající léky/medikaci, kteří jejich nesprávným užíváním mohou významně ohrozit své zdraví. "Jako lékařka a ředitelka Státního zdravotního ústavu vnímám mimořádnou důležitost zdravotní osvěty. Jsem ráda, že tato kampaň cílí na zvýšení povědomí o možných rizicích nesprávného užívání volně dostupných léků. Připojuji se k výzvě, která se prolíná celou kampaní: než sáhnete po volně dostupném léku, neváhejte se ptát na účinky přípravku nejen ve své lékárně, ale i svých ošetřujících lékařů," uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková. 
Klíčem ke správnému užívání léků je dodržet pokyny uvedené v příbalovém letáku. Pacient v něm dostává přesný návod, jak postupovat, aby mu léčivý přípravek skutečně pomohl. Před užitím jakéhokoli léku tedy doporučuji si příbalovou informaci pročíst. Pokud ji už nemáte v papírové podobě, vždy si informace můžete dohledat v databázi léků na www.sukl.cz,” doplnila Irena Storová, ředitelka SÚKL.

Zásadními spolutvůrci kampaně jsou Česká lékárnická komora (ČLnK) a Česká komora farmaceutických asistentů. Jsou to právě jejich členové, kteří jsou v kontaktu s lidmi, kteří přijdou do lékárny s potížemi, které chtějí řešit samoléčbou. Jejich role je tak při informování občanů zcela zásadní.

„Lékárníci jsou pro velmi mnoho pacientů prvními zdravotníky, s nimiž řeší své akutní i chronické zdravotní obtíže. V lékárně jim můžeme doporučit vhodná režimová opatření i přípravky s vysvětlením správného postupu při samoléčbě. Pokud jsou však potíže závažnějšího charakteru nebo se opakují, snažíme se pacienty motivovat k návštěvě lékaře, protože dlouhodobá samoléčba může mít i závažné negativní důsledky vyplývající z nesprávného užívání léků nebo neřešení skutečné příčiny zdravotních obtíží,“ shrnuje praktické zkušenosti lékárníků Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory (ČLnK).

„Farmaceutičtí asistenti, kteří jsou pro klienty lékáren připraveni s odbornou radou na výdeji bez receptu nebo-li volném prodeji, jsou si vědomi rizik spojených s neuváženým či dokonce chybným užíváním volně dostupných léčiv. Možnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti samoléčby vidíme zejména v důsledné edukaci a individuální komunikaci nad zdravotními problémy, se kterými klienti do lékáren přicházejí,“ doplnila Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů.

Web ke kampani je umístěn na Národním zdravotním informačním portálu. „Národní zdravotnický informační portál (NZIP) je klíčovou komunikační webovou platformou nejen této dedikované kampaně, ale obecně komunikačních aktivit ministerstva zdravotnictví. Kromě garantovaných a prověřených informací z oblasti českého zdravotnictví obsahuje NZIP také stránky s konkrétními informacemi o specifických kampaních a stěžejních aktivitách rezortu,“ doplnil Martin Komenda, koordinátor projektu NZIP.


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek