Česká lékárnická komora podporuje projekt VZP „Cesta k nekuřáctví“

Česká lékárnická komora (ČLnK) podporuje spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP ČR) a Společností pro léčbu závislosti na tabáku odvykání kouření (SLZT). Jejich společný projekt „Cesta k nekuřáctví" bude probíhat od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016. Pro pacienty jsou připraveny ve vybraných lékárnách a Centrech pro závislé na tabáku konzultace s lékárníky a lékaři. Všeobecná zdravotní pojišťovna navíc podpoří své pojištěnce poskytnutím finančního příspěvku za účelem odvykání závislosti na tabáku.

odvykání kouření

Příspěvek bude poskytnut jednak na léčivý přípravek po předepsání ošetřujícím lékařem Centra pro závislé na tabáku (dle seznamu na www.slzt.cz/centra-lecby). Finanční podpora bude také směřována na volně prodejné léčivé přípravky, jejichž výdej potvrdí lékárník - odborný konzultant při odborném pracovišti ČLnK (dle seznamu na www.lekarnici.cz nebo na www.lekarnickekapky.cz/lekarny/mapa-lekaren/). Jedná se o přípravky k náhradní léčbě nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky. Maximální výše příspěvku VZP ČR pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč.

Podpora rozhodnutí přestat kouřit má zásadní význam pro zdraví pojištěnce. Kouření významně ovlivňuje kvalitu i délku života, zvyšuje výskyt komplikací a nemocí, především onkologických, kardiovaskulárních a respiračních, ale také několika desítek dalších – zvyšuje např. riziko osteoporózy (řídnutí kostí), roztroušené sklerózy, diabetu mellitu (cukrovky), hypertenze (vysokého krevního tlaku), metabolického syndromu, široké palety psychiatrických onemocnění včetně úzkostí a deprese, zhoršuje hojení ran, bolesti svalů a kloubů, poruchy spánku a další. „Účinek léků závislosti na tabáku závisí na délce a míře odborné intervence. Bez ní je úspěšnost blízká placebu (kolem 5 %), s intenzivní dlouhou intervencí to může být až 40 %,“ říká doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově náměstí. Všechny tyto léky ale fungují proti abstinenčním příznakům, nikoli proti kouření. Proto je podle doc. Králíkové důležité spojení s intervencí lékaře nebo lékárníka.

odvykání kouření

Jak léky fungují? První dávka léčivého přípravku na předpis se podává týden předtím, než kuřák přestane kouřit. Obecně je tento typ léčby vhodnější pro kuřáky více závislé. Farmakoterapie závislosti na tabáku by vždy měla trvat co nejdéle, optimálně nejméně 3 - 6 měsíců. K užívání volně prodejných léčiv poskytnou poradenství lékárníci. „Ve vybraných lékárnách speciálně proškolení lékárníci nabízejí odborné konzultace, které pacientům pomáhají zbavit se nejen zdraví poškozujícího kouření.“, podtrhuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Co je třeba k proplacení léků závislosti na tabáku? Příspěvek bude poskytnut na doporučení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku, nebo lékárníka - odborného konzultanta při odborném pracovišti ČLnK. K žádosti o příspěvek je třeba doložit originál doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékárníka - odborného konzultanta, které je potvrzeno jejich podpisem a razítkem pracoviště. Toto doporučení je volně ke stažení na webových stránkách www.vzp.cz/nekuractvi. Dále je nutné předložit originál platebního dokladu z lékárny o úhradě léčivých nebo zmíněných podpůrných přípravků. Žádost o příspěvek včetně příloh může klient zaslat poštou, nebo osobně na klientském pracovišti VZP ČR.


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek