Meningoková meningitida: jak se chránit a neztrácet čas v případě nákazy

Meningokoková meningitida (zánět mozkových blan) je jednou z nejzávažnějších infekčních nemocí na našem území. Končí smrtelně v 9-12 % případů a u části vyléčených zanechává trvalé následky. Ochrana proti meningokokovi je možná očkováním.

Meningokokovou meningitidu způsobuje bakterie Neisseria meningitidis. Bakterie se vyskytuje v patnácti sérotypech (liší se v povrchových znacích bakterie). Výskyt jednotlivých sérotypů je rozdílný v různých částech světa. V našich končinách je nejvíce rozšířen typ B (v České republice je zodpovědný za 70 % infekcí). V ostatních regionech se vyskytují s vysokou četností kmeny A, C, Y a W-135. Proti těmto pěti kmenům bylo vyvinuto očkování.

Nákaza meningokokem se může projevit buď jako meningitida, nebo jako sepse (celková reakce organismu na infekci), popřípadě kombinace obou. V případě sepse přechází bakterie do krevního řečiště, kde se množí a vyvolává tak systémovou reakci. Zejména se jedná o spouštění kaskády srážení krve, což se projeví jako „vyrážka“ a tvorba krevních sraženin v cévách s méně či více závažnými následky. Meningokoky způsobená sepse je smrtelná asi ve 25 % případů. Vzácněji mohou být meningokokem postiženy klouby, osrdečník nebo pohrudnice, kde bakterie způsobuje zánětlivou reakci. Po prostupu k mozkovým blanám se rozvíjí meningitida.
Meningokoková meningitida je bakteriální zánět mozkových blan. Poškozuje mozek, a pokud není léčena, končí až v 50 % smrtelně. Přeživší mohou mít v 10-20 % případů trvalé následky, jako je hluchota, slepota, postižení nervového systému (obrna končetin), epilepsie, poškození mozku a následkem ucpání cév s následným odumřením tkáně také amputace prstů, nebo až ztráta končetiny. Nejvíce jsou ohroženy děti do 5 let a mladí lidé ve věku 15-25 let.
Infekce se mezi lidmi přenáší kapénkově – kapkami z dýchacího traktu nebo slinami. K přenosu dochází po delším nebo těsném kontaktu, jako je například líbání, kýchání nebo kašlání v blízkosti jiné osoby nebo sdílení obytných prostor s nakaženým. Vyšší riziko nákazy je v chladnějších ročních obdobích, kdy se lidé častěji shromažďují v uzavřených prostorách.
V kolektivech se vyskytuje 10-20 % nosičů bakterie, kteří sice mají bakterii v dýchacím systému (respektive v horních cestách dýchacích a nosohltanu), ale nejeví známky onemocnění. U části nosičů může bakterie přejít do krve a způsobit sepsi.
Inkubační doba (doba mezi nákazou a projevem prvních příznaků) je většinou čtyři dny, ale může být v rozmezí dva až deset dnů.

Léčba meningokokových infekcí je možná pomocí antibiotik. Pro příznivý průběh léčby je důležité jejich co nejrychlejší nasazení. A to proto, že i po usmrcení bakterie v těle zůstávají endotoxiny (části povrchových struktur bakterie), které nadále nevratně poškozují tkáně. Antibiotika se doporučuje nasadit také preventivně, pokud došlo ke kontaktu s meningokokovou infekcí.

Příznaky meningokokové infekce jsou horečka nad 38 °C, bolest hlavy, zvracení, světloplachost, ztuhlá šíje a vyrážka (může vypadat jako modřiny). Nemusí být přítomny všechny najednou. Pokud se objeví horečka a vyrážka (nebo jiný z příznaků), je možné udělat jeden z jednoduchých testů:

 • zatlačit sklenicí nebo jiným průhledným předmětem na kůži. Pokud vyrážka nevymizí, je nutné okamžitě přivolat rychlou lékařskou pomoc.
 • pacient se uloží na rovnou podložku, např. na postel bez polštáře, s nataženými dolními končetinami. Ohnutím hlavy vpřed zatlačíme dotyčnému bradu směrem k hrudníku. Pokud zareaguje bolestivě a ohne nohy v kolenou, je nutné okamžitě přivolat rychlou lékařskou pomoc.

U novorozenců může být velmi obtížné všimnout si příznaků, jako je bolest hlavy nebo zatuhlá šíje. Místo toho může být novorozenec neaktivní, citlivý na různá podráždění, může zvracet nebo málo jíst. U větších dětí se mohou hodnotit reflexní reakce.

Zhoršení zdravotního stavu a nevratné poškození orgánů následuje velmi brzy po projevu prvních příznaků. Kontaktování lékaře bez jakékoli prodlevy je proto velmi důležité. Vyhledání lékařské pomoci je nezbytné i v případech, kdy nejsou patrné všechny příznaky (nejčastěji se jako první objeví horečka a vyrážka) nebo se podezření objeví u osoby, která byla očkována (očkování nechrání proti všem typům meningitidy).

Zvýšená opatrnost by měla být věnována osobám s vyšším rizikem nákazy:

 • kojenci
 • senioři
 • osoby s oslabeným imunitním systémem, HIV pozitivní
 • osoby bez sleziny nebo s oslabenou funkcí sleziny
 • studenti před prvním nastěhováním se na koleje
 • vojáci, zdravotničtí pracovníci a další profese v kontaktu s většími počty lidí

Vhodnou prevencí je vyhýbání se kontaktu s nakaženými osobami (včetně kumulace osob v uzavřeném prostoru) a dodržování režimových opatření, která brání oslabení imunitního systému (dostatek spánku, nekouření a vyhýbání se cigaretovému kouři). V neposlední řadě je důsledná osobní hygiena – zejména mytí rukou a nesdílení skleniček s jinými osobami. Nejefektivnějším způsobem ochrany je však očkování. Ale jako všechny vakcíny, není ani vakcína proti meningokokové meningitidě 100% účinná a nechrání před všemi sérotypy bakterie. Na druhou stranu vakcína snižuje nejen riziko nákazy meningokokem, ale také osídlení dýchacích cest těmito bakteriemi (tedy nosičství).

Očkování by se mělo zvážit jak u osob se zvýšeným rizikem nákazy, tak u cestovatelů, kteří budou v rizikových oblastech podstupovat fyzickou zátěž (hory, kola, sportovní soutěže apod.) nebo budou v úzkém kontaktu s domácí populací (cestování prostředky hromadné dopravy, účast na hromadných akcích, bydlení v ubytovnách nižší cenové kategorie apod.). Riziko nákazy může být větší během cesty v hromadných dopravních prostředcích než při samotném pobytu v cílové destinaci.
Vakcinace se doporučuje u malých dětí, mladých lidí (15-25 let) a u cestovatelů do rizikových zemí (zejména státy Afriky). Očkování proti meningokokové meningitidě se někdy vyžaduje jako povinné (např. při cestě do Saudské Arábie v době náboženské poutě).

K dispozici jsou dva typy vakcíny proti různým typům meningokoků:

 • vakcína proti sérotypům A, C, Y, W-135 (vakcíny Menveo®, Nimenrix®)
 • vakcína proti sérotypu B (vakcína Bexsero®)

U nás se doporučuje očkování vakcínou proti sérotypu B a jedna dávka čtyřvaletní vakcíny (proti čtyřem sérotypům). Jedná-li se o cestu do zahraničí, vyžaduje se většinou očkování alespoň čtyřvalentní vakcínou. Pro komplexní ochranu se však doporučuje doočkování i vakcínou proti typu B (i když není vyžadována povinně). Očkování by se mělo dokončit alespoň měsíc před plánovanou cestou.

Čtěte také: Očkování u kojenců: Ano nebo ne?

Očkování se aplikuje podle typu vakcíny. U dospělých se aplikuje čtyřvaletní vakcína pouze v jedné dávce a vakcína proti sérotypu B ve dvou dávkách. U dětí záleží na věku a konkrétní vakcíně – aplikuje se jedna nebo tři dávky. Očkování poskytuje ochranu po dobu pěti let, poté by mělo dojít k přeočkování. Naočkovat se lze nechat u praktického lékaře nebo v centrech očkování a cestovní medicíny. Očkování není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je však možné čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny v určité výši, kterou si stanoví jednotlivá zdravotní pojišťovna v rámci svých preventivních programů. Informovat se můžete na internetu nebo přímo na pobočce zdravotní pojišťovny.

Na očkování by se měl člověk dostavit zdravý. Očkování lze sice provést i v případě lehkého nachlazení, ale při závažnější nemoci by se mělo odložit. U těhotných a kojících žen je očkování možné (většinou se očkují ženy se zvýšeným rizikem nákazy). Nežádoucí vliv na dítě nebyl prokázán, ale je nutné zvážit, zda je očkování v tomto období nezbytné. Obecně se doporučuje nechat se naočkovat před plánovaným těhotenstvím.

Po očkování se mohou objevit nežádoucí reakce jako je zčervenání v místě vpichu, svědění, horečka. U vakcíny proti sérotypu B se mohou navíc objevit bolesti kloubů, nevolnost nebo zvracení. Tyto obtíže mohou trvat jeden až tři dny. Ihned po očkování se může objevit alergická reakce (obzvlášť u osob, u kterých se objevila reakce po jiném očkování) nebo mdloby. Proto se doporučuje setrvat v čekárně lékaře alespoň třicet minut po aplikaci očkování.

Meningokogová meningitida je závažné, život ohrožující onemocnění. Důležité je umět rozpoznat příznaky a nebát se ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dostupné očkování chrání proti pěti nejčastěji se vyskytujícím kmenům meningokoka. O vhodnosti očkování se poraďte s vaším praktickým lékařem.

Mgr. Jana Pokorová
Nemocniční lékárna FN Brno

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek