Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je nejčastější chronickou komplikací provázející cukrovku (odborně diabetes mellitus).

Diabetická neuropatie (DN) znamená, že se u diabetiků 1. i 2. typu (cukrovka 2. typu je nejčastější komplikací obezity, na rozdíl od cukrovky 1. typu, která se obvykle rozvíjí v dětství na základě poruchy imunity) rozvinulo nezánětlivé postižení nervů v celém těle vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (= hladina cukru v krvi). Přičemž vždy je nutné vyloučit jinou příčinu vzniku, než je cukrovka.
Diabetická neuropatie se objevuje až u 50 % všech diabetiků. U diabetiků 1. typu se objevuje cca za 10 let od propuknutí onemocnění, u diabetiků 2.typu může být již v určité míře přítomna v době stanovení diagnozy (diabetes druhého typu bývá dlouho bez příznaků, proto je důležité chodit na preventivní kontroly).
Mezi rizikové faktory pro vznik DN kromě hyperglykémie patří věk, kouření, nadměrné požívání alkoholu, obezita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a tuků v krvi a nedostatek pohybu.

Při diabetické neuropatii dochází k poškození struktury a funkce nervu vlivem hyperglykémie. Projevuje se na různých nervech v těle. Jako první jsou postiženy nervy, které vedou cit a bolest (tzv. senzitivní nervy). Charakteristickým projevem postižení těchto nervů jsou pálivé, řezavé až palčivé bolesti v nohou, může docházet k mravenčení prstů. Bolesti jsou většinou v klidu (v noci) a při zátěži se mírní. Diabetik kvůli těmto potížím může trpět nespavostí. Velkým problémem bývá také ztráta citlivosti v konečcích prstů, hlavně v dolních končetinách. Postižený necítí bolest, chlad ani teplo.

V další fázi onemocnění mohou být poškozeny nervy motorické, které zajišťují komunikaci mezi vnějším prostředím a organismem (např. pohyb). To se projevuje křečemi v oblasti dolních končetin, svalovou slabostí, zakopáváním a dalšími problémy s chůzí.

Při rozvinuté neuropatii se může stát, že jsou poškozené i autonomní nervy (nervy, které procházejí orgány a nedokážeme je ovlivnit vůlí). Neuropatie se může objevit v kterémkoliv orgánu. Nejčastěji a nejdříve se objevuje v srdci (zrychlený srdeční rytmus, nesnášenlivost tepla a vznik otoků). V oblasti trávicí soustavy se může projevovat v podobě střídání průjmů a zácpy. Postižený může být i močový měchýř a u mužů se objevují poruchy erekce.

Léčba diabetické neuropatie 

Léčba diabetické neuropatie by měla být vždy komplexní. Lze ji rozdělit na všeobecnou a specifickou. Mezi všeobecnou léčbu patří zejména zvládnutí diabetu – zvláště pak udržení hladiny krevního cukru v rozumných mezích a zabránění velkým denním výkyvům glykémie, proto je důležité pravidelné užívání antidiabetik anebo podávání inzulínu.

Mezi specifickou léčbu pak patří léčba symptomů DN, která patří do rukou neurologa. Neurolog může předepsat i léčiva ze skupiny antidepresiv (např. amitriptylin) či antiepileptik (např. gabapentin nebo pregabalin), tedy léčiva, která jsou prvotně určena k léčbě jiného onemocnění, a pacienta proto může jejich použití ke zvládnutí jejich potíží udivit. Léčivé přípravky z těchto skupin bývají často kombinovány s léky určené pro léčbu bolesti.

Součástí léčby diabetické neuropatie by měla být také nefarmakologická léčba. Zde má své místo fyzioterapie a rehabilitace. Základem rehabilitace je pohyb. Doporučují se procházky, jízda na kole nebo plavání (není vhodné pro pacienty, kteří mají jakoukoliv otevřenou ránu!). Velmi potřebná je gymnastika nohou, kterou by měl nemocný provádět každý den. Vhodné jsou jednoduché cviky typu natahování a skrčování prstů u nohou, stoj paty-špičky, kroužení nohou v kotnících.

Při těžším postižení nervů se provádějí elektrické stimulace nervů, které urychlují jejich regeneraci. Mezi další rehabilitační možnosti také patří masáže a jiné fyzikální procedury (např. elektroléčba nebo ultrazvuk). Tyto metody však patří do rukou zkušených fyzioterapeutů.

Svou roli u tohoto onemocnění hraje také preventivní opatření. Mezi důležité faktory, které se dají ovlivnit a přispívají ke zlepšení diabetické neuropatie, patří:

  • Absolutní zákaz kouření
  • Omezení pití alkoholu
  • Důsledné užívání všech předepsaných léků
  • Zdravá výživa (vyvážená strava, optimální příjem bílkovin, cukrů a tuků)
  • Přiměřená pohybová aktivita (fyzická aktivita 3x týdně 45 min – chůze, plavání, jízda na kole)
  • U obézních pacientů je nutné snížit hmotnost na přijatelnou hodnotu
  • Dostatečný odpočinek a spánek
  • Správná a důsledná hygiena končetin z důvodu rizika rozvoje diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy

Kvůli poškození nervů a cév vlivem hyperglykémie se mohou na končetinách objevit rány až vředy, které se vlivem horšího prokrvení špatně hojí. Špatné prokrvení je způsobeno poškozením malých cév, které vyživují nervy. Stěny cév se ztlušťují, což zhoršuje přechod kyslíku do nervu. Nerv pak není dostatečně vyživován a zhoršuje se tak i jeho funkčnost.

Bez správné a včasné léčby se toto zranění může rozšířit na šlachy a kosti, což může vést k odumření končetiny a k amputaci. Aby se syndrom diabetické nohy nerozvinul, je nutná (kromě výše uvedených režimových opatření) důkladná a správná péče o chodidla i celé nohy. Více této problematice se věnuje článek na téma Diabetická noha.

Volně prodejná léčiva a potravinové doplňky pro zmírnění diabetické neuropatie

Pokud se u diabetika 1. i 2. typu rozvine diabetická neuropatie, nelze ji úplně vyléčit. Kromě dodržování zdravého životního stylu a pravidelného užívání všech předepsaných léků, lze příznaky tohoto onemocnění zmírnit pomocí antioxidantů a vitamínů.

Kyselina alfa-lipoová

Kyselina alfa-lipoová je antioxidační látka, která velmi účinně bojuje s kyslíkovými radikály. Léčba se zahajuje desetidenním (ev. třítýdenním) podáváním kyseliny alfa- lipoové v infuzích, na níž navazuje tříměsíční perorální léčba.

Kyselina alfa-lipoová se přidává také do potravinových doplňků, které jsou volně dostupné bez lékařského předpisu (např. Dialevel®, Revitanerv® strong a Nervea®). Protože preparátů, které obsahují kyselinu alfa-lipoovou, existuje mnoho, je dobré poradit se s lékárníkem ohledně výběru konkrétního vhodného přípravku.

Vitamíny B1, B6, B12

Na základě dlouholeté zkušenosti se u lehčí až středně těžké diabetické neuropatie používají na zlepšení příznaků onemocnění vitamíny skupiny B. Mezi tyto vitamíny patří především vitamin B1 (thiamin), B6 (pyridoxin) a B12 (kobalamin). Tyto vitamíny mají příznivé účinky na zánětlivá i jiná poškození nervů a pohybového aparátu (neboli tzv. degenerativní onemocnění). Bylo dokázáno, že pokud se podává kombinovaný lék s obsahem B1, B6 a B12, dochází ke zlepšení bolestivých pocitů a poruch citlivosti v končetinách. Podávají se buď v injekční formě (injekce jsou na recept), nebo ve formě tablet.

B1 (Thiamin) 

Thiamin je vitamín rozpustný ve vodě. Podílí se na látkové přeměně cukrů a ovlivňuje funkci nervových a svalových buněk. Celkově slouží k udržení dobré funkce nervového systému a udržení dobré duševní rovnováhy. Dále napomáhá k posílení paměti a zvyšuje chuť k jídlu. Hlavním úkolem thiaminu je štěpení cukrů na glukózu, která poskytuje energii pro většinu životních procesů a je důležitým zdrojem energie pro mozek. Při terapii neuropatické bolesti se používá jeho syntetický derivát benfotiamin, který je rozpustný v tucích a má tak vyšší účinek. Přirozeným (ale ne příliš vydatným) zdrojem jsou obiloviny (klíčky), vnitřnosti (srdce, ledviny, játra), libové vepřové maso. (4)

B6 (Pyridoxin)

Pyridoxin je vitamín rozpustný ve vodě. Je důležitý pro správnou funkci cukrů, tuků a bílkovin v těle. Podílí se také na růstu a vývoji mozku, nervů a kůže. U nově diagnostikovaných diabetiků je prokázáno, že mají nedostatek vitamínu B6. Ke zmírnění příznaků neuropatie se kombinuje právě s thiaminem.

B12 (kobalamin)

Kobalamin je další vitamín ze skupiny B. Deficit se může objevit u vegetariánů, při problémech s trávicí soustavou, starších osob a dále u diabetiků, kteří dlouho (5–10 let) užívají ke snížení krevního cukru látku zvanou metformin. V rámci prevence stačí užívat 2 µg (doporučená denní dávka) denně a v případě akutních potíží se podává buď samostatně injekčně, nebo v kombinaci s výše uvedenými vitamíny v podobě humánních léčivých přípravků dostupných i bez lékařského předpisu (např. Milgamma® N nebo Neuromax® forte, Neurobion®). Před užitím těchto léčivých přípravků dopuručujeme vždy nejdříve přečíst příbalovou informaci, v případě nejistoty ohledně správného užití se obraťte na svého lékárníka či lékaře.

Zdrojem tohoto vitamínu jsou vnitřnosti, maso a také jej produkují bakterie ve střevě.(4)

O tom, jaké zvolit vitamíny a v jakém dávkování, je dobré poradit se s vaším lékařem nebo lékárníkem.

O tom, jaké zvolit vitamíny a v jakém dávkování, je dobré poradit se s vaším lékařem nebo lékárníkem.

Závěr

Diabetická neuropatie je velmi častou komplikací diabetu 1. i 2. typu, která zhoršuje kvalitu života nemocného. Proto je důležité mít cukrovku pod kontrolou a dostatečně zaléčenou tak, aby nedocházelo k velkým výkyvům hladiny krevního cukru.

U diabetiků 2. typu se často kromě cukrovky objevuje také vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. Vždy je proto nutné dbát doporučení ošetřujícího lékaře, užívat všechny léky, které předepíše, a také dodržovat zdravý životní styl, optimální váhu a přísný zákaz kouření. Je také nutná včasná diagnostika již vzniklé neuropatie a její případné řešení s neurologem a dalšími lékaři. Součástí léčby je také pravidelný pohyb, lymfatické masáže a pečlivá hygiena nohou.

Zdroje:

Galiero R, Caturano A, Vetrano E, Beccia D, Brin C, Alfano M, Di Salvo J, Epifani R, Piacevole A, Tagliaferri G, Rocco M, Iadicicco I, Docimo G, Rinaldi L, Sardu C, Salvatore T, Marfella R, Sasso FC. Peripheral Neuropathy in Diabetes Mellitus: Pathogenetic Mechanisms and Diagnostic Options. Int J Mol Sci. 2023 Feb 10;24(4):3554. doi: 10.3390/ijms24043554.

OLŠOVSKÝ, J. TERAPIE DIABETICKÉ NEUROPATIE. Interní Med. 2006, roč. 11, č. 11, s. 476-481. (https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/11/02.pdf)

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2021/02/08.pdf

Pavel Hlúbik: Vitaminy – důležitý faktor ovlivňující zdraví. 2 část – metabolismus hydrosolubilních vitaminů. Interní medicína pro praxi 2011, 3(12): 564–567.

Autor:

PharmDr. Veronika Maňáková

Revize (kvetěn 2024):

PharmDr. Lucie Malečová

Ústavní lékárna IKEM, Praha

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr

Diabetická neuropatie (DN) znamená, že se u diabetiků 1. i 2. typu (cukrovka 2. typu je nejčastější komplikací obezity, na rozdíl od cukrovky 1. typu, která se obvykle rozvíjí v dětství na základě poruchy imunity) rozvinulo nezánětlivé postižení nervů v celém těle vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (= hladina cukru v krvi). Přičemž vždy je nutné vyloučit jinou příčinu vzniku, než je cukrovka.
Diabetická neuropatie se objevuje až u 50 % všech diabetiků. U diabetiků 1. typu se objevuje cca za 10 let od propuknutí onemocnění, u diabetiků 2.typu může být již v určité míře přítomna v době stanovení diagnozy (diabetes druhého typu bývá dlouho bez příznaků, proto je důležité chodit na preventivní kontroly).
Mezi rizikové faktory pro vznik DN kromě hyperglykémie patří věk, kouření, nadměrné požívání alkoholu, obezita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a tuků v krvi a nedostatek pohybu


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek