Krok za krokem: Jak správně používat léky v tabletách a kapslích

Tablety i kapsle řadíme mezi perorální pevné lékové formy, které umožňují podat přesně odměřenou dávku účinné látky a patří mezi nejčastější formy podání léčiv pro pacienty. Jejich výhodou je jejich stabilita a komfortní aplikace pro pacienta.

tablety, kapsle

Základní principy pro správné zacházení s tabletami a kapslemi:

  • uchovávají se při teplotě vyznačené na obalu léčivého přípravku, většinou do 30°C. Pokud je nutno uchovávat za nižších teplot, umístěte léky lednice dle teploty uvedené na obalu (např. některá probiotika, onkologické léky, inzulin, antibiotické sirupy...).
  • nevystavujte je slunečnímu záření, vlhku a extrémním teplotám (pozor na cestách, např. ponechání léků v autě).

Tablety a kapsle jsou před vnějšími vlivy (sluneční záření, vzdušná vlhkost) chráněny tzv. sekundárním obalem, tj. jsou umístěny v blistru, uzavíratelné lahvičce apod. Je tedy nutné je před aplikací do úst z tohoto obalu vyjmout (vymáčknout z blistru nebo vyjmout z lahvičky).

dávkovač lékůDávkovače na léky

Léky lze pro zjednodušení užívání a nezapomenutí dávky předpřipravit do tzv. dávkovače léků, kdy je možné je vyjmout z jejich sekundárních obalů a mít je uzavřené v dávkovači, jejich stabilita se po dobu 1 týdne nijak nemění (týdenní dávkovače). Speciální případ jsou tablety dispergovatelné (rozpustitelné) v ústech, které se ve vodném prostředí rozpadají, a tudíž je třeba je nechat v originálním obalu až do doby užívání léku (jsou citlivé na mechanické poškození i vzdušnou vlhkost) - viz níže.

Vhodná tekutina k zapíjení kapslí a tablet

Při užívání tablet a kapslí je doporučeno zapíjet je vhodnou tekutinou, což je nejčastěji neperlivá voda. Je to z důvodu usnadnění polykání a zlepšení rozpadu tablety ve vodném prostředí v žaludku. POZOR! Některé léky se nedoporučuje zapíjet černým čajem, kávou, mlékem (např. železo či některá antibiotika), popřípadě grapefruitovou šťávou (např. imunosupresiva, léky na cholesterol), u některých je naopak mléko žádoucí (např. nitrofurantoin).

Tablety nekousat ani nedrtit

Není-li to určeno výrobcem v příbalové informaci (nebo SPC) nebo doporučeno lékárníkem, není vhodné léky ve formě tablet a kapslí kousat ani drtit. Účinná látka je zapracována do tablet či kapslí nejen z důvodu požadovaného účinku, avšak i z důvodu maskování chuti, zápachu či zajištění její fyzikální, chemické a biologické stability, není proto vhodné měnit jejich strukturu a porušovat obal.

Půlení tablet

Tablety, které jsou určeny k dělení dávky, jsou označeny dělící rýhou (půlící rýha, dělící rýha na třetiny nebo čtvrtící kříž). Pokud jsou tablety takto označené, je možné dělit buď za účelem přesného rozdělení dávky, nebo pouze k rozdělení jedné dávky na více částí pro snadnější užívání, přičemž nelze zajistit přesné rozdělení na stejné díly. Léčivé přípravky, které nemají dělící rýhu, avšak nejsou potahované ani obalované, lze rozdělit na 2 stejné poloviny pomocí půliče tablet (viz obrázek). Tablety lze rozdělit rozkrojením nožem (vždy čistý, suchý), pomocí půliče tablet nebo stiskem či rozlomením v ruce v místě dělící rýhy.

tableta tableta půlič tablet

Půlení kapslí

Měkké želatinové tobolky se užívají rovněž vcelku, nerozkousávají se, nedrtí se, neporušujeme jejich obal. Tyto kapsle však lze nastřihnout a vymáčknout jejich obsah z tobolky přímo do úst (většinou v tekuté formě- oleje apod.). Tvrdé želatinové kapsle (tobolky) nejsou určeny k dělení, to znamená, že nelze rozdělit dávku na dva stejné díly. Tobolky se proto užívají celé, nedoporučuje se je ani rozkousávat ani otevírat a vysypávat. Pouze pokud je nelze polknout, je možné u některých léků obsah vysypat, vždy se ovšem zeptejte svého lékárníka (toto jednoznačně neplatí pro některé enterosolventní tobolky (rozpouštějící se v tenkém střevě) a tobolky s řízeným uvolňováním).

kapsle kapsle

Speciální typy tablet

  1. Sublingvální tablety jsou speciální léky určené k rozpadu tablety v ústech, kdy je požadován rychlý nástup účinku prostupem do krve přes sliznici dutiny ústní.Často se nechávají rozpustit pod jazykem nebo jsou rozkousány a léčivo se vstřebává přes tváře do krve (např. nitroglycerin, léky proti bolesti, nikotin, homeopatika).
  2. Šumivé tablety se rozpouští ve sklenici vody, po rozpadnutí vypít do 15 minut (není vhodné nechat připravenou suspenzi dlouho stát). Skladovat v dobře uzavíratelném obalu, jsou tak chráněny před vzdušnou vlhkostí.
  3. Žvýkací tablety jsou určeny k rozžvýkaní/rozkousání/vycumlání v dutině ústní, není však chybou je zapít vodou a polknout. Rovněž je lze nechat rozpadnout v malém objemu tekutiny (např. na lžíci) a vypít.
  4. Orodispergovatelné tablety jsou určeny pro pacienty s potížemi s polykáním (děti, senioři). Tyto tablety je nutno vyjmout z blistru opatrně odtržením na označeném místě, tablety nevymačkávat z blistru klasickým způsobem, nepřipravovat dopředu (tablety reagují se vzdušnou vlhkostí), nelze je proto ani půlit (tablety by se rozdrtily a zbytek by do druhého dne navlhnul). Tyto tablety lze nechat volně rozpustit na jazyku nebo je lze i zapít vhodnou tekutinou.

Orodispergovatelné tablety

Pokud pro vás není komfortní užívání vašeho léku ve formě tablet a kapslí, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem, vybere vám vhodnější formu (sirupy, roztoky, čípky, injekce nebo inhalace). Nezapomeňte, že vždy je třeba se řídit pokyny v příbalové informaci nebo souhrnu údajů o přípravku (SPC) a radami lékárníků.

Mgr. Magdalena Kalinayová

Ústavní lékárna IKEM


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek