Jak správně aplikovat inhalační léky - Práškové inhalátory

Léčebné vdechování, tedy inhalace, léků je bezpochyby nejúčinnější, nejšetrnější a nejčastěji používanou metodou podávání léků u pacientů s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí. Takto podávané léky lze totiž podávat v minimálních množstvích, a to přímo do místa jejich působení (do dýchacích cest nebo do plic), čímž je docíleno rychlého nástupu účinku.

Předpokladem úspěšné léčby je však správně zvolená účinná látka a inhalační systém, které určí lékař, a zvládnutí správného způsobu aplikace léku (inhalační techniky) pacientem.

V současné době je na trhu velké množství inhalačních systémů. Jejich základní rozdělení a správný způsob aplikace je popsán níže.

Inhalační systémy se dělí do 2 základních skupin, na aerosolové a práškové. U obou skupin, i v případě jednotlivých inhalátorů, je důležité dodržet správný způsob aplikace a vyvarovat se možným chybám plynoucích z nedostatečně zvládnuté inhalační techniky:

 • před aplikací léku je vhodné, umožňuje-li to situace, „rozdýchat se“ – nadechnout se a z plna vydechnout
 • náustek vkládejte do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty
 • po aplikaci léku je vhodné zadržet dech na alespoň 5 sekund, nebo alespoň tak dlouho, jak je to pro vás možné, a posléze vydechovat nosem
 • aplikujete-li si léčiva ze skupiny kortikosteroidů, je vhodné vypláchnout si po aplikaci ústa
 • máte-li užívat více dávek najednou je nutné celý postup aplikace zopakovat (např. znovu inhalátor protřepat, inhalátor zavřít a znovu otevřít apod.)
 • je-li součástí inhalátoru počítadlo dávek, pak ukazuje počet dávek zbývajících
 • inhalátor je nutné udržovat v čistotě a neaplikovat z něj lék po době jeho použitelnosti
 • máte-li pochybnosti o správnosti aplikace svého léku, zeptejte se lékárníka jak správně lék aplikovat

Pacienti, jimž jsou předepsány práškové inhalační systémy, by měli brát zřetel i na několik dalších opatření:

 • práškové inhalační systémy často obsahují laktózu, proto pokud trpíte laktózovou intolerancí, hlaste toto svému lékaři i lékárníkovi
 • léčivo inhalujte usilovným, táhlým, nádechem, protože až tehdy je z inhalátoru uvolněno ve správném a dostatečném množství
 • často jsou součástí práškových inhalátorů průduchy pro vzduch, při aplikaci léku dbejte na to, abyste je prsty či dlaní neblokovali

Aerolizer

Aerolizer1. sejměte ochranný kryt náustku a otočte tělem inhalátoru ve směru šipky

2. vložte do zásobníku kapsli a otočte tělem inhalátoru zpět

3. stisknutím barevných tlačítek na bocích inhalátoru propíchněte kapsli (stisknutí proveďte intenzivně, pouze 1x)

4. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

5. prudce a zhluboka se, s inhalátorem v ústech, nadechněte (uslyšíte klepání kapsle v inhalátoru; (pro úplné využití dávky zopakujte inhalaci ještě 1x)

6. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

7. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

8. stejným způsobem, jako jste kapsli vkládali, ji vyjměte, a na náustek nasaďte kryt inhalátoru

HandiHaler

HandiHaler1. odklopte ochranný kryt náustku a následně i náustek samotný

2. vložte do zásobníku kapsli a přiklopte zpět náustek

3. stisknutím barevných tlačítka na boku inhalátoru propíchněte kapsli (stisknutí proveďte intenzivně, pouze 1x)

4. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

5. prudce a zhluboka se, s inhalátorem v ústech, nadechněte (uslyšíte klepání kapsle v inhalátoru; pro úplné využití dávky zopakujte inhalaci ještě 1x)

6. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

7. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

8. stejným způsobem, jako jste kapsli vkládali, ji vyjměte, a na náustek přiklopte kryt inhalátoru

Breezhaler

Breezhaler1. sejměte ochranný kryt náustku a odklopte náustek

2. vložte do zásobníku kapsli a otočte tělem inhalátoru zpět

3. stisknutím barevných tlačítek na bocích inhalátoru propíchněte kapsli (stisknutí proveďte intenzivně, pouze 1x)

4. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

5. prudce a zhluboka se, s inhalátorem v ústech, nadechněte (uslyšíte klepání kapsle v inhalátoru; (pro úplné využití dávky zopakujte inhalaci ještě 1x)

6. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

7. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

8. stejným způsobem, jako jste kapsli vkládali, ji vyjměte, a na náustek nasaďte kryt inhalátoru

Turbuhaler

Turbuhaler1. z inhalátoru ve svislé poloze (barevným prstencem dolů) odšroubujte ochranný kryt náustku

2. otočte až na doraz prstencem na stranu a zpět (ozve se cvaknutí; před první aplikací tento krok zopakujte 2x)

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

4. prudce a zhluboka se, s inhalátorem v ústech, nadechněte

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. zašroubujte kryt náustku

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Easyhaler

EasyHaler1. používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej a vyndejte z něj inhalátor

2. inhalátor 3-5x protřepejte

3. sejměte ochranný kryt náustku

4. zmáčkněte 1x barevné tělo inhalátoru (uslyšíte cvaknutí)

5. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

6. usilovně se, s inhalátorem v ústech, zhluboka nadechněte (nádech je možné opakovat; dávejte pozor, abyste při nádechu prsty nezakrývali průduchy inhalátoru)

7. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

8. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

9. na náustek nasaďte ochranný kryt, ev. inhalátor uložte zpět do ochranného pouzdra

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Spiromax

Spiromax1. odklopte ochranný kryt náustku do maximální možné pozice (dokud neuslyšíte hlasité cvaknutí)

2. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

3. pomalým hlubokým nádechem se, s inhalátorem v ústech, nadechněte (dávejte pozor, abyste při nádechu prsty nezakrývali průduchy inhalátoru)

4. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

5. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

6. zaklopte ochranný kryt náustku

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Genuair

Genuair1. sejměte ochranný kryt náustku (lehce stiskněte kryt v místech označených šipkami)

2. zmáčkněte 1x barevné tělo inhalátoru (kontrolní políčko nad náustkem by mělo být zelené, pokud je červené, stiskněte tlačítko ještě jednou)

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst (inhalátor při tom držte ve vodorovné poloze)

4. usilovně se, s inhalátorem v ústech, zhluboka nadechněte (v průběhu vdechu uslyšíte cvaknutí, které znamená, že lék inhalujete správně – pokračujte v nádechu i po cvaknutí!)

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst (pokud jste aplikovali lék správně, kontrolní políčko nad náustkem bude opět červené – pokud zůstalo zelené, opakujte znovu silně a zhluboka nádech s náustkem v ústech)

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. na náustek nasaďte ochranný kryt

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Diskus

Diskus1. vložte prst do prohlubně na těle inhalátoru a otočte jím až na doraz (uslyšíte cvaknutí)

2. posunem páčky na boku inhalátoru otevřete štěrbinu v náustku

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

4. usilovně se, s inhalátorem v ústech, nadechněte (pro úplné využití dávky zopakujte inhalaci ještě 1x)

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. stejným způsobem, jako jste inhalátor otevírali, jej uzavřete otočením těla inhalátoru proti krytu

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Ellipta

Ellipta1. sklopte víčko inhalátoru (uslyšíte cvaknutí)

2. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

3. usilovně se, s inhalátorem v ústech, nadechněte (dávejte pozor, abyste při nádechu prsty nezakrývali průduchy inhalátoru)

4. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

5. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

6. stejným způsobem, jako jste inhalátor otevírali, jej uzavřete otočením víčka inhalátoru

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Forspiro

Forspiro1. odklopte víčko inhalátoru (uslyšíte cvaknutí)

2. odklopte náustek (uslyšíte cvaknutí; po odklopení můžete vidět počítadlo zbývajících dávek; náustek odklápějte pouze před aplikací dávky!)

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst

4. usilovně se, s inhalátorem v ústech (ve vodorovné poloze krytem náustku směrem dolů), nadechněte

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. zaklopte víčko inhalátoru

Inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek.

Z hygienických důvodů, a zejm. pro zachování správné funkce inhalátorů, resp. pomůcek usnadňujících aplikaci inhalačních léků, je nutné udržovat je v čistotě. O tom, jak správně inhalátory čistit se můžete dozvědět na adrese: www.cipa.cz/informace-o-astmatu/inhalatory-jak-na-ne-62. Zlatým pravidlem však zůstává, že plastové části aerosolových inhalátorů lze opláchnout teplou vodou a nechat volně oschnout. Kovové části aerosolových inhalátorů a všechny inhalátory práškové by neměly přijít do styku s vlhkostí. Práškové inhalátory lze proto očistit pouze suchým čistým hadříkem.

Inhalační přípravky aplikujte dle návodu uvedeného v příbalovém letáku přípravku. V případě nejasností požádejte o radu svého lékárníka.

Použité inhalační přípravky, stejně jako všechna již nepoužívaná léčiva vraťte do lékárny k likvidaci. Můžete se tak zapojit i do projektu České lékárnické komory „Vdechněte inhalátorům nový život“ (www.inhalatory.net).

Mgr. Ondřej Šimandl


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek