Jak správně aplikovat inhalační léky - Aerosolové (mlžinové) inhalátory

Léčebné vdechování, tedy inhalace, léků je bezpochyby nejúčinnější, nejšetrnější a nejčastěji používanou metodou podávání léků u pacientů s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí. Takto podávané léky lze totiž podávat v minimálních množstvích, a to přímo do místa jejich působení (do dýchacích cest nebo do plic), čímž je docíleno rychlého nástupu účinku.

Předpokladem úspěšné léčby je však správně zvolená účinná látka a inhalační systém, které určí lékař, a zvládnutí správného způsobu aplikace léku (inhalační techniky) pacientem.

V současné době je na trhu velké množství inhalačních systémů. Jejich základní rozdělení a správný způsob aplikace je popsán níže.

Inhalační systémy se dělí do 2 základních skupin, na aerosolové a práškové. U obou skupin, i v případě jednotlivých inhalátorů, je důležité dodržet správný způsob aplikace a vyvarovat se možným chybám plynoucích z nedostatečně zvládnuté inhalační techniky:

  • před aplikací léku je vhodné, umožňuje-li to situace, „rozdýchat se“ – nadechnout se a z plna vydechnout
  • náustek vkládejte do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty
  • po aplikaci léku je vhodné zadržet dech na alespoň 5 sekund, nebo alespoň tak dlouho, jak je to pro vás možné, a posléze vydechovat nosem
  • aplikujete-li si léčiva ze skupiny kortikosteroidů, je vhodné vypláchnout si po aplikaci ústa
  • máte-li užívat více dávek najednou je nutné celý postup aplikace zopakovat (např. znovu inhalátor protřepat, inhalátor zavřít a znovu otevřít apod.)
  • je-li součástí inhalátoru počítadlo dávek, pak ukazuje počet dávek zbývajících
  • inhalátor je nutné udržovat v čistotě a neaplikovat z něj lék po době jeho použitelnosti
  • máte-li pochybnosti o správnosti aplikace svého léku, zeptejte se lékárníka jak správně lék aplikovat

Aerosolové (mlžinové) inhalátory

U aerosolových inhalátorů platí ještě několik dalších doporučení:

  • u těchto inhalačních forem je důležité bezchybné zvládnutí inhalační techniky – koordinace aplikace léku spolu s nádechem (ne později, ne dříve)

  • neuděláte chybu, pokud balení léku před aplikací protřepete (u suspenzních inhalačních přípravků je protřepání před aplikací nutností)

Inhaler MDI

Inhalítor MDI1. sejměte ochranný kryt náustku

2. inhalátor protřepejte

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst (inhalátor uchopte mezi palec a ukazovák tak, aby byl orientovaný dnem hliníkového kontejner vzhůru)

4. na začátku pomalého hlubokého nádechu zmáčkněte kontejner

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. na náustek nasaďte ochranný kryt

Syncroner Inhaler

Syncroner Inhaler1. inhalátor protřepejte

2. sejměte ochranný kryt náustku a rozevřete inhalátor (viz obrázek; uslyšíte cvaknutí)

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst (inhalátor uchopte mezi palec a ukazovák tak, aby byl orientovaný dnem hliníkového kontejner vzhůru)

4. na začátku pomalého hlubokého nádechu zmáčkněte kontejner

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. stejným způsobem, jako jste inhalátor otevřeli, jej složte a nasaďte na náustek ochranný kryt

Před prvním použitím, a pokud nebyl inhalátor používán více než 2 dny, odstříkněte 1 dávku volně do vzduchu.

Easy-Breathe

Easy-Breathe1.odklopte ochranný kryt náustku

2.vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst (inhalátor orientujte náustkem dolů)

3. s inhalátorem v ústech inhalujte lék silným táhlým nádechem (pokračujte, i když se ozve cvaknutí; účinná látka je z inhalátoru uvolněna automaticky nádechem; dávejte pozor, abyste při nádechu prsty nezakrývali průduchy inhalátoru)

4. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

5. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

6. zaklopte ochranný kryt náustku

Je-li nutné podat více dávek najednou, je nutné víčko inhalátoru zaklopit a znovu odklopit.

Ke snížení výskytu vedlejších nežádoucích účinků spojených s aplikací léku je možné použít prodlužovací inhalační nástavec, který je součástí balení léku.

Respimat inhaler

Příprava k použití:

Respimat inhaler1. stiskněte bezpečnostní pojistku a stáhněte průhledný vnější kryt

2. kontejner s účinnou látkou zasuňte užším konce do inhalátoru (cvaknutí znamená správně nasazený kontejner) a již jej nevyndávejte!

3. nasaďte zpět průhledný kryt (nedotýkejte se jehly na dně druhé, šedé, části inhalátoru)

4. proveďte postupné uvolnění 3 až 4 dávek stisknutím tmavě šedého tlačítka (miřte inhalátorem směrem dolů – objeví se mlžina)

Aplikace:

1. ve svislé poloze inhalátoru otočte průhledným krytem ve směru červených šipek, dokud se neozve cvaknutí

2. odklopte vrchní kryt inhalátoru

3. vydechněte mimo inhalátor a vložte náustek do úst (inhalátor uchopte tak, aby byl orientovaný vodorovně)

4. na začátku pomalého hlubokého nádechu zmáčkněte aplikační šedé tlačítko

5. zadržte na chvíli dech a vyjměte náustek z úst

6. poté pozvolna vydechněte (NE přes inhalátor!)

7. „1 dávka = 2 stisknutí“, proto zopakujte celý postup ještě jednou pro užití plné dávky

8. zaklopte ochranný kryt náustku

Neužívá-li pacient inhalátor déle než 7 dní, je inhalátor nutné znovu aktivovat (uvolnění 2-3 dávek mimo ústa). Pokud pacient neužívá inhalátor déle než 21 dní, nelze jej již použít.

(inhalátor obsahuje počítadlo zbývajících dávek)

Inhalační nástavec

(Spacer, AeroChamber ad.)

Inhalační nástavec slouží k zvýšení účinnosti inhalační léčby; je vhodný zejm. pro děti a seniory, kteří nedokáží zkoordinovat stlačení inhalačního spreje se svým nádechem; nejedná se o lék, ale o zdravotnický prostředek.

Inhalační nástavec1. protřepte aerosolový inhalátor a sejměte ochranný kryt náustku

2. nasaďte náustek do inhalačního nástavce

3. stiskněte aerosolový inhalátor (jednorázově lze aplikovat pouze 1 dávku)

4. otevřete ochranný kryt náustku inhalačního nástavce a vložte je do úst / přiložte masku těsně na obličej (masku přiložit nejlépe alespoň 6 vdechů a výdechů před vlastní aplikací inhalačního léku)

5. pomalými a hlubokými nádechy a výdechy inhalujte lék z nástavce (pokud uslyšíte při inhalaci nějaké zvuky, zpomalte rychlost nádechů)

6. vyjměte náustek z úst / sejměte masku inhalačního nástavce (mezi jednotlivými dávkami je třeba minimálně minutová pauza)

7. vyjměte aerosolový inhalátor a uzavřete jej krytem

Nebulizér

NebulizérJednotlivé nebulizátory je třeba používat přesně podle pokynů výrobce.

Roztoky léčiv je vhodné nakapat až těsně před aplikací do fyziologického roztoku nebo minerální vody Vincentka®. Někdy je třeba provést přípravu požadovaného objemu roztoku pro inhalaci mimo nebulizér (v odměrce), jindy (dle typu zařízení) je možné provést ředění přímo v nebulizéru.

Páry je možno inhalovat pomocí náustku nebo masky, která musí těsnit. V případě použití náustku je někdy vhodné použít kolíček k ucpání nosu.

Inhalace by měla být prováděna pomalým a hlubokými nádechem, po němž má následovat silný výdech. Nutností je vyinhalovat celý objem roztoku dle doporučení lékaře.

(nejedná se o lék, ale o zdravotnický prostředek)

Inhalační přípravky aplikujte dle návodu uvedeného v příbalovém letáku přípravku. V případě nejasností požádejte o radu svého lékárníka.

Použité inhalační přípravky, stejně jako všechna již nepoužívaná léčiva vraťte do lékárny k likvidaci. Můžete se tak zapojit i do projektu České lékárnické komory „Vdechněte inhalátorům nový život“ (www.inhalatory.net).

Mgr. Ondřej Šimandl