Když chybí Framykoin

V České republice se stále častěji setkáváme se situací, kdy chybí v lékárnách různé druhy léků. Na tento stav upozorňují po lékárnících i média. Konkrétním přípravkem, který je nedávno opakovaně zajímal, je mast Framykoin®.Ten postrádají pacienti, lékárníci i lékaři již několik měsíců.

Framykoin® je antibiotická mast, u které nelze provést v České republice generickou substituci, neboť za ni neexistuje přímá náhrada přípravkem se stejným složením. Z počátku si s tímto problémem poradila většina lékařů tak, že předepisovali jiné antibiotické masti. Jejich zásoby pro Českou republiku byly ale brzy vyčerpány. Samotný Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučuje na svých webových stránkách nahradit v případě výpadku Framykoinu® jinou antibiotickou mastí Fucidin®. Přestože neexistuje úplná náhrada masti Framykoin®, umí lékárníci vyrobit individuálně připravovanou antibiotickou mast, která má základní účinnou látku totožnou s Framykoinem® a pacientům tak v některých lékárnách po dohodě s lékařem nedostatek léku pomohou vyřešit.

Proč chybí v České republice tolik léků?

Důvodů je několik a nejčastěji zmiňovaný reexport není důvodem jediným. Například mast Framykoin® je nedostupná z důvodu změny registrace Státním ústavem pro kontrolu léčiv, kterou potřebuje kvůli změně složení. Dalším důvodem nedostatku léku mohou být problémy ve výrobě - továrna na léky se renovuje nebo dochází ke generální opravě, chybí suroviny, je vyrobeno malé množství léku (a v tom případě prodá výrobce lék tam, kde za něj utrží více, tedy do zahraničí). Informace o předpokládaných výpadcích léků nedostávají lékárny od většiny výrobců s předstihem, přitom v případě včasné zprávy by se mohli lékárníci na vzniklou situaci lépe připravit a zajistit vhodné řešení.

Dalším důvodem, proč se lék nedá sehnat v každé lékárně, je selektivní zásobování jen některých lékáren, které mají léčivého přípravku dostatek na úkor ostatních lékáren. Tento princip předvýběru lékáren, kterým výrobce lék dodá, limituje zejména poskytování lékárenské péče v malých městech a obcích a je nespravedlivý vůči jejich občanům.

Lékárníci s danou situací nejsou, stejně jako jejich pacienti, spokojeni a proto v případě nedostatku léku kontaktují předepisujího lékaře, hledají adekvátní náhradu, v rámci svých kompetencí provádějí generickou substituci nebo dokonce náhradní lék v některých lékárnách sami vyrobí. Takto si poradí například i v případě současného nedostatku léku Rectodelt® - vždy samozřejmě po dohodě s Vaším předepisujícím lékařem. Lékárníci se tak vždy snaží o zajištění všech léčiv pro své pacienty, bez ohledu na důvody výpadku v dodávkách.

Mgr. Michaela Bažantová

Lékárna U Hedviky

recenzent: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.