Vše o lékárnách

Na lékárny je možné se podívat z různých úhlů pohledu a rozlišovat je mezi sebou podle různých parametrů. Dají se dělit na malé a velké, městské a venkovské, stejně tak na řetězcové a provozované jednotlivými lékárníky či nemocnicemi. Podle činnosti mohou být i různě vybavené, přestože základní standard musí splňovat všechny.

Jedno však mají společné. Lékárna je zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Toto zařazení je dáno nejen právními předpisy, ale především náplní práce, tedy poskytováním zdravotní péče, zejména v oblasti léčiv. V lékárně se pacientům věnují lékárníci, jejichž vzdělání je srovnatelné s lékaři a farmaceutické asistentky, které absolvují VOŠ v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent.

Lékárny

Mapa lékáren

Hledáte nejbližší otevřenou lékárnu?

Chcete vědět, zda Vám poskytne poradenství v odvykáním kouření, snižování hmotnosti či lékové konzultace?

Zajímá Vás, do jakých dalších odborných akcí pro pacienty je zapojena?

Pak jste zcela správně, vše si můžete najít ve vyhledávači lékáren.

Co je vlastně lékárna

Lékárna je zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Toto zařazení je dáno nejen právními předpisy, ale především náplní práce, tedy poskytováním zdravotní péče, zejména v oblasti léčiv. V lékárně se pacientům věnují lékárníci, jejichž vzdělání je srovnatelné s lékaři a farmaceutické asistentky, které absolvují VOŠ příslušného zaměření.

Jaké jsou typy lékáren

Lékárny se mezi sebou mohou lišit velikostí i vybavením. Obojí závisí na tom, jaké činnosti poskytují. Vybavení a výměry ploch jednotlivých místností a prostor lékárny jsou dány vyhláškou. Z ní také vyplývá označení jednotlivých typů lékáren, byť se v podstatě jedná o Lékárnu, která musí splňovat podle prováděných činností určité parametry. Některé prostory jsou povinné pro všechny lékárny, jiné pouze pro určitá pracoviště.

Vybavení lékáren

Podobně jako se od sebe liší vybavení ordinace praktického lékaře a lůžkové oddělení v nemocnici, liší se od sebe také jednotlivé lékárny.

Každá z nich je ale povinně vybavena na veškeré činnosti, které může poskytovat.