První pomoc při popáleninách

Popáleniny jsou poranění, která vznikají působením vysokých teplot na povrch těla. Podle způsobu vzniku popáleniny je dělíme na popáleniny termické (plamen, opaření), elektrické (blesk, elektrický proud), chemické (kyseliny, zásady).

Dítě

POPÁLENINY TERMICKÉ, VZNIKLÉ SUCHÝM HORKEM NEBO VLHKÝM HORKEM

Přestože popáleniny jsou v podstatě poranění kůže a podkoží, jejich následky postihují celý organismus.

Při větších popáleninách se rychle rozvíjí tzv. popáleninový šok, protože na spálených místech vznikají jedovaté látky, které pronikají do krve a zaplavují celé tělo. Zničením ochranného valu kůže je vytvořena vstupní brána pro choroboplodné zárodky, kromě toho dochází ke ztrátě tekutiny (plasmy), krev se zahušťuje a zhoršuje se zásobení kyslíkem.

Při rozsahu poškození 10 % až 15 % povrchu těla (dospělí) a u dětí 5 % až 10 % povrchu těla je pravděpodobný rozvoj šoku a je nutné co nejrychleji pacienta dopravit na popáleninové centrum k ošetření, popř. k ošetření a hospitalizaci.

Rozsah popálené plochy malého rozsahu se orientačně určí podle velikosti dlaně (plocha dlaně odpovídá přibližně 1 % povrchu těla) u dětí i u dospělých.

Velikost poškozené plochy těla lze u dospělých určit také pomocí tzv. pravidla devíti (např. hlava, horní hrudní část, horní část zad, stehno, bérce a noha, břicho, horní končetina zaujímají každá 9 % lidského povrchu). U dětí je rozdělení procentuálního zastoupení jiné, než jaké je u dospělých, např. hlava 14 %, horní končetina 9 %, dolní končetina 16 %, trup 18 %, záda 18 %).

Tabulka: Projevy popálení podle stádia popálení

Stádium

Popis stádia

Projev

Doba hojení

1

Zarudnutí

Kůže je zarudlá

Vzhledově je jakoby spálená na slunci

Menší otok

Silná bolestivost

Rychlé hojení

Zahojí se bez následků do 2 týdnů

2

Puchýř

Silná bolestivost

Tvoří se puchýře naplněné čirou tekutinou

Při velké ploše puchýřů hrozí nebezpečí ztrát tekutin

Časté infekce

Dlouho se hojí

Někdy nutná operace

Kůže je růžová až červená

10 – 14 dnů

Pokud je zasažena hlubší vrstva kůže, hojí se 3 – 5 týdnů

3

Příškvar

Dochází ke zničení kůže a podkoží

Místy tkáň odumírá

Kůže je postižená v celé tloušťce

Kůže je perleťově bílá, žlutá až černá

Místy vznikají příškvary až zuhelnatění

Kůže je tvrdá, nebolestivá

Prakticky vždy přítomna infekce

Hrozí nebezpečí septického šoku a velkých ztrát tekutin

Vždy je nutná operace

Zanechává jizvu

Dlouhá doba pro hojení, několik měsíců

4

Zuhelnatění

Kůže, podkoží, svaly i kostra jsou odumřelé, je nutná amputace

PRVNÍ POMOC

Spoluurčujícími faktory pro nutnost hospitalizace ve specializovaném popáleninovém centru jsou vedle rozsahu a hloubky popálení také lokalizace postižení. Nejzávažnějšími lokalizacemi jsou obličej, krk, ruce, oblast genitálu a konečníku (perineum), plosky nohou.

ZAJISTIT OKAMŽITÝ PŘÍJEZD SANITKY (Rychlá záchranná služba, bezplatné volání, telefonní číslo 155) rozhodně v případě všech popálenin dětí, u rozsáhlejších popálenin u dospělých. Každou popáleninu by měl vidět lékař.

ZABRÁNIT DALŠÍMU PŮSOBENÍ HORKA, ale vždy s ohledem na vlastní bezpečí (např. nepodlehnout panice a nesahat pro postiženého do ohně).

- Vzdálit oběť od ohně a kouře.

- Pokud dotyčný zmateně pobíhá, je nutné jej okamžitě zastavit, nejlépe povalit na zem a pak jej začít hasit. Rychlé pohyby dodávají plamenům více kyslíku a jejich uhašení je obtížné.

- Pokud postiženému hoří oděv nebo vlasy, nejlépe je polít jej čistou vodou. Pokud není polití vodou dostupné, potom přes něj přehodíme např. součást oděvu a pomalu koulíme po zemi nebo přitiskneme tak, abychom zamezili přístupu vzduchu. Nikdy se nesmí použít oděv ze syntetického materiálu (přiškvaří se na kůži); v domácnosti je možné použít textilie z přírodních materiálů (např. peřiny, kožichy, vlnu (vlna doutná, ale nehoří).

- Svléknout postiženému oděv nasáklý horkou tekutinou.

OKAMŽITĚ ZAHAJUJEME CHLAZENÍ!

Chladíme, dokud postižený cítí bolest (alespoň 15 – 20 minut; ponořením do vody nebo chlazení tekoucí vodou (ale proud vody nesměřovat na popálené místo, které je citlivé na jakýkoliv dotek).

Chladíme chladnou vodou (8º C), nikoliv přímo ledem!

- Nikdy nechladíme celý povrch těla. Chladíme primárně postižení lokalizovaná na obličeji a krku, následně popálení na rukou a nejzávažnějších lokalizacích nebo nerozsáhlé plochy na jiných místech.

- Chladímemaximálně 10 % tělesného povrchu (dospělí) a 5 % (batolata), aby nedošlo k podchlazení postiženého.

- Vůbec nechladíme při rozsahu větším než 5 % tělesného povrchu u batolat, 10 % u dětí od 2 do 10 let, 15 % u dětí od 10 do 15 let, 20 % u dospělých. Při neuváženém chlazení, zvláště u malých dětí, velmi záhy dochází k poklesu teploty s následným zpomalením srdečního tepu, popř. až s poruchou stahování srdce a zastavením srdce hypotermie s následnou bradykardií, popř. fibrilací komor a srdeční zástavou.

- Při rozsáhlých popáleninách chráníme postiženého před celkovým prochlazením.

- Postiženému nezabalujeme do mokrých obkladů trup a stehna.

V průběhu chlazení z popálených míst a jejich okolí uvolníme těsný oděv a sundáme vše, co se nestalo součástí popáleného místa, a co může později zaškrcovat, protože popálená místa začnou postupně otékat a odstranění věcí by později mohlo být obtížné (tj. pásky, boty, šperky, hodinky, prstýnky, apod.)

- Pokud jsou popálené prsty, vložíme mezi ně vlhkou sterilní nepřilnavou překážku.

- Nikdy neodstraňujeme to, co se stalo „součástí“ popáleniny.

- Vznikající puchýře nepropichujeme ani nestříháme.

Pokud je postižený popálený v obličeji, je nutné počítat s tím, že vdechováním kouřových plynů nebo žhavého vzduchu, mohlo dojít k většímu poškození dýchacích cest. Následný otok dýchacích cest může postiženého zadusit.

Je-li postižný při vědomí, vyplachuje si ústa a kloktá studenou vodu. Zároveň si má studenou vodou oplachovat obličej a krk, na krk se může dát studený obklad.

Pokud je to možné, postižený dýchá studený vzduch (z mrazáku, z lednice, v chladném počasí z otevřeného okna).

ZABRÁNĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ POSTIŽENÝCH PLOCH

Popálené plochy jemně zakryjeme sterilními obvazy, rouškami, přežehlenými prostěradly, ručníky.

Přiložené krytí chrání postiženého dočasně nejen před možnou infekcí, ale také před proudem vzduchu (tj. běžný pohyb vzduchu, který vyvoláváme běžnou činností), protože, pokud jde o povrchové popálení, vyvolává v těchto obnažených plochách jakýkoliv dotek intenzivní bolest, a to i jemné fouknutí vzduchu, které při neporušené kůži ani nevnímáme.

MAXIMÁLNĚ OMEZIT MANIPULACI S PORANĚNÝMI PLOCHAMI na co nejmenší možnou míru, abychom omezili další provokaci bolesti, protože jakýkoliv dotek vyvolává intenzivní bolest.

Větší popálené plochy a jakékoliv obnažené plochy, tj. otevřené rány, ničím nezasypáváme, nemažeme mastí, nepokrýváme pěnou, apod., protože např. pěna vyvolává bolest nejen při samotném nastříkání, které probíhá pod tlakem, ale také po chvíli, jakmile nastříkaná pěna začne zmenšovat svůj objem.

Přiškvařené oděvy, šperky, apod. neodstraňujeme.

Obrázek 1, 2: popáleniny II. stupně (Zajíček et al. 2016)

Popáleniny II. stupně

Obrázek 3, 4: popálenina III. stupně (od horké žehličky, po kontaktu s horkými kamny) ((Zajíček et al. 2016)

Popáleniny II. stupně

Obrázek 5: hluboká popálenina s možným popálením dýchacích cest (Zajíček et al. 2016)

Hlubové popáleniny

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek