Jak si správně měřit cukr v krvi?

Pravidelné měření cukru v krvi patří k základnímu domácímu měření u pacientů s cukrovkou. Umožňuje okamžité odhalení snížené nebo naopak zvýšené hladiny cukru v krvi a potvrzuje správnost léčby cukrovky.

Cukrovka, odborně diabetes mellitus, je chronické onemocnění, které se projevuje dlouhodobě zvýšenou hladinou cukru v krvi (odborně glykemie) následkem nedostatku inzulínu nebo snížením citlivosti na inzulin. K úspěšné léčbě je potřeba aktivní přístup nemocného s cílem naučit se kontrolovat diabetes v každodenním životě. K tomu patří i pravidelné domácí měření hladiny cukru v krvi, anglicky selfmonitoring. Pacienti s diabetem by si podle typu diabetu měli v rámci selfmonitoringu měřit nejen hladinu cukru v krvi, ale také krevní tlak, kontrolovat váhu, orientačně testovat moč na přítomnost cukrů, ketolátek a bílkovin, kontrolovat stav nohou (vzhledem k riziku vzniku a rozvoje syndromu diabetické nohy).

Měření hladiny cukru v krvi se v domácích podmínkách provádí z kapky krve pomocí osobního glukometru. Ke glukometru patří lancety (jehličky pro odběr kapky krve) a proužky do glukometru, na které se nasaje kapka krve, ze které glukometr změří aktuální hladinu cukru v krvi. Frekvence měření není jasně určena. O tom, jak často měřit, rozhoduje lékař. Častější měření je zpravidla doporučeno při změně léčby, neobvyklé fyzické aktivitě, výkyvech v dietě, při cestování nebo dovolené, dále při teplotě, průjmech, zvracení nebo v těhotenství.

Základní princip měření je u všech glukometrů stejný, ale může se lišit v detailech. Proto je nutné dodržovat instrukce doporučené výrobcem glukometru a před prvním měřením si důkladně prostudovat návod. Měření by mělo probíhat při teplotě 10–40 °C (při změnách teploty by se mělo počkat 20–30 minut, než se glukometr po vyndání z obalu přizpůsobí teplotě okolí).

Čtěte také: Hladina cukru v krvi

Pomůcky k měření:

 • Lancety – jednorázové jehličky, které se vkládají do lancetového pera (autolancety) a slouží k provedení vpichu v místě odběru krve.
 • Autolanceta – odběrové pero, do kterého se na jednom konci vkládá lanceta, na druhém konci se reguluje hloubka vpichu. Natažením pružiny a stisknutím se provádí samotný vpich.
 • Testovací proužky – slouží k samotnému měření. Je potřeba je uchovávat při teplotě 1–30°C, v suchu, mimo přímé sluneční záření, v originální lahvičce s pevně uzavřeným víčkem. Proužky jsou jednorázové a pro každý typ glukometru je nutné používat pouze kompatibilní proužky, nelze je zaměnit za proužky od jiného výrobce. Proužky je nutno spotřebovat do 3 měsíců po otevření.

Tyto pomůcky lze koupit v lékárně nebo prodejně zdravotnických pomůcek nebo je může lékař napsat na poukaz (v takovém případě hradí pomůcky pojišťovna). Pojišťovny nemusí hradit 100 % pomůcek, které pacient potřebuje. Limit, do kterého pojišťovna pomůcky hradí, je určen podle typu a stupně diabetu. Např. pacient léčený „pouze tabletami“ má nárok na menší počet testovacích proužků, než pacient léčen inzulinem. Proužky nad rámec limitu proplácí pojišťovna na základě schválení revizního lékaře dané pojišťovny.

Základní postup měření hladiny cukru v krvi pomocí glukometru:

 • důkladně si mýdlem umýt ruce a osušit je
 • dezinfekci místa vpichu lze provést např. lihobenzinem nebo polštářky napuštěnými dezinfekcí (např. Soft-Zellin® nebo Alcohol Preps®), ale není nutná (nedoporučují se dezinfekce s jódem, protože by mohlo dojít ke zkreslení výsledku)
 • připravit si testovací proužek do glukometru – proužky se skladují v suchu a po vyjmutí testovacího proužku se lahvička se zbylými proužky ihned uzavře
 • testovací proužek se vsune do spodní části glukometru, čímž se přistroj zapne
 • odběr krve se provádí pomocí lancety z bříška prstu (pro menší bolestivost ze strany, většinou z 3. – 5. prstu); alternativní místa pro odběr jsou např. předloktí, paže, stehno (odběr z těchto míst se nedoporučuje např. pro potvrzení nízké hladiny cukru v krvi, po sportu nebo delším lačnění, neboť výsledek z tohoto odběru může být zpožděný)
 • lehkým stlačením, zahřátím nebo promasírováním místa vpichu lze podpořit vytvoření dostatečně velké kapky krve
 • kapka krve se nasaje do proužku shora a cca do 5 sekund se na displeji glukometru objeví výsledek
 • po vyjmutí proužku z glukometru se přístroj vypne a proužek se zlikviduje, slouží pouze pro jedno použití

Nejčastějšími chybami při měření bývají prošlé testovací proužky, nedodržení času měření, malá kapka krve (nedostatečné množství nasáté do proužku), špatná kvalita proužků (přehřátí nebo zvlhnutí), chybně měřící glukometr (je občas potřeba porovnat výsledek měření s výsledkem měření z laboratoře) nebo špinavý glukometr. Kalibrace glukometru se provádí kontrolními roztoky podle návodu výrobce. Kalibraci je vhodné provést, pokud je podezření na špatné měření přístroje; např. proužky byly dlouhodobě vystaveny vyšší teplotě nebo pád glukometru.

Naměřené hodnoty je dobré si zapisovat spolu s časem a datem měření a případným důvodem zvýšené nebo snížené glykemie. Některé nové glukometry umí hodnoty glykemie ukládat a je možné je nahrát do počítače. Hodnota cukru v krvi by měla být u dospělého ráno nalačno 4-6 mmol/l, při měření 2 hodiny po jídle by měla být 5-7,5 mmol/l. U seniorů se tolerují mírně zvýšené hladiny cukru v krvi. U dětí jsou hranice glykemie ráno nalačno 5-8 mmol/l a 2 hodiny po jídle 4-10 mmol/l. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi přímo souvisí v rozvojem chronických komplikací diabetu. Intenzivní kontrola tedy snižuje riziko rozvoje pozdních komplikací cukrovky. Nadměrné množství glukózy v krvi se váže na tkáně v těle (nejvíce jsou poškozeny tenké cévy a nervy) a může tak způsobit slepotu, selhání ledvin, syndrom diabetické nohy až amputaci části dolní končetiny nebo kardiovaskulární onemocnění. Náklady na zdravotnické pomůcky a bolestivost vpichu však často snižují frekvenci selfmonitoringu.

Vzhledem k trvalému nárůstu nemocných s diabetem v České republice je nutná osvěta v tomto tématu a zejména v prevenci cukrovky druhého typu, jejíž rozvoj je spojován s nadváhou, vysokým krevním tlakem a nezdravým stravováním. Komplikace diabetu zvyšují náklady na zdravotní péči a také snižují kvalitu života nemocného. Domácí měření hladiny cukru v krvi patří k základním opatřením při léčbě diabetu. Díky pravidelnému měření lze správně nastavit léčbu tak, aby se minimalizovalo riziko vzniku pozdních komplikací diabetu.

Mgr. Jana Hrbková

Nemocniční lékárna FN, Brno

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek