Jak správně poznat sennou rýmu, která trápí až 20 % populace? Původcem senné rýmy jsou pyly rostlin a nejde pouze o „rýmu“, ale postižen je celý organismus. Pojďte se podrobně podívat na nejčastější otázky a odpovědi.

1. Co to je vlastně senná rýma?

Pojem „senná rýma“ označuje rýmu, která je vyvolaná senem. Reálně je však tento pojem chybný v obou svých částech

2. Je seno původcem senné rýmy?

Ne.

3. Co vyvolává sennou rýmu, když to není seno?

Původcem senné rýmy jsou pyly rostlin.

4. Je „senná rýma“ jen rýma?

Ne. Rýma je sice tím nejzřetelnějším příznakem, ale postižen je celý organismus.

5. Co je vlastně senná rýma?

Prakticky jde o označení stavu, při kterém u někoho vyvolá vdechnutí pylu rostliny, na který je daný jedinec přecitlivělý, rozvoj alergické rýmy a dalších souvisejících a navazujících projevů.

6. Zamezí se senné rýmě tak, že člověk dýchá pouze ústy?

Ne. Pokud je někdo přecitlivý na pyl určité rostliny, tak ten je v době květu v ovzduší prakticky všudypřítomný a dráždí všechny sliznice, nejen ty, které jsou v nose. Proto se senná rýma projeví nejen v nose, ale potíže způsobí také v očích, dýchacím ústrojí a na kůži.

Obecně se v pylové sezóně v době nejvyššího výskytu problematického pylu doporučuje člověku přecitlivělému na tento pyl maximálně omezit pobyt v prostředí, které mu sennou rýmu vyvolává, a pro ochranu očí použít mechanickou ochranu (sluneční brýle).

7. Je možné zamezit senné rýmě tak, že se člověk zavře doma?

Ne. Pokud někdo sennou rýmu má, tak ji nezamezí. Avšak sám si může výrazně snížit projevy senné rýmy. V době intenzivního výskytu pylů se doporučuje snížit venkovní fyzickou aktivitu a doma větrat krátce a intenzivně, protože v uzavřené místnosti by se měly projevy senné rýmy výrazně snížit až úplně odstranit. Může se stát, že např. pokud na jedné straně bloku vysokých panelových domů kvetou kaštany, jejichž květy vnímavému jedinci způsobují sennou rýmu, tak při pobytu v pokoji s uzavřenými utěsněnými okny a orientací oken na protilehlou stranu domu bude mít dotyčný příznaky výrazně nižší, nebo se ani neprojeví.

8. Jak dlouho musí člověk citlivý na určitý pyl tento pyl dýchat, aby mu začalo téct z nosu a měl příznaky senné rýmy?

Stačí krátce, ale pokud pyl z ovzduší zmizí, příznaky rychle pominou.

9. Jak se senná rýma projevuje?

Jejím hlavním projevem je svědění nosu a kýchání vyvolané tím, že „něco lechtá v nose“, z nosu teče vodnatá rýma, je ucpaný a člověk málo nebo nic necítí. Vedle nosu jsou zasaženy také oči, které jsou zarudlé, svědí a nadměrně slzí. Současně může docházet k dráždivému kašli až dušnosti, svědit patro dutiny ústní a probíhat zadní rýma, při které teče hlen z nosu přímo do krku.

Někteří lidé mohou vedle místních projevů pociťovat bolest hlavy, ospalost, únavu a prostě se jim „nic nechce dělat“.

Celkový přehled projevů senné rýmy uvádí Tabulka 1:

Tabulka 1. Projevy alergické rýmy (převzato z článku Kopelentová 2018)

Část těla

Projevy

Nos

Svědění, kýchání, vodnatá sekrece, tření nosu rukou, popotahování nosem, ucpaný nos, zhoršení čichu.

Oči

Svědění, pálení, červené oči, slzení, otoky víček.

Uši

Pocit plnosti a zalehnutí uší.

Dutiny kolem nosu

Pocit tlaku v oblasti tváře, čela.

hrdlo

Svědění, lechtání, stékání hlenu nosem do krku, kašel, patrový klik (zvuk z dutiny ústní vznikající ve snaze ulevit svědění patra).

Plíce

Kašel, projevy astmatu.

Celkové projevy

Typický vzhled obličeje u dětí, příčná rýha na kořeni, tmavé stíny pod očima způsobené rozšířenou sítí cév pod očima, dýchání ústy, chrápání, únava, špatné spaní, nesoustředěnost.

10. Může být senná rýma v zimě?

Ne. Senná rýma je vyvolaná pylem rostlin, proto je její výskyt vázán na kvetení a následný pyl v ovzduší. V Česku začíná být pyl v ovzduší na konci února a přestává v listopadu, s maximem výskytu v květnu až srpnu.

11. Proč senná rýma u někoho vzniká a u jiného ne?

Senná rýma vzniká u osob, které jsou citlivé k pylům určitých rostlin. Pro vysvětlení proč u někoho senná rýma vznikne a u někoho ne. Existuje několik teorií a předpokládá se souhra několika faktorů, ke kterým patří např. dědičnost a dodržování vysoké míry hygieny se stále dokonalou čistotou.

12. Kolik lidí senná rýma postihuje?

Ještě nedávno se sledovala senná rýma u každého pátého až desátého člověka (10 - 20 % populace). V současnosti už se odhaduje výskyt u každého třetího až šestého člověka (15 - 30 %) a uvádí se, že senná rýma patří mezi 10 nejčastěji udávaných důvodů pro návštěvu praktického lékaře.

13. Je možné si sennou rýmu léčit samoléčbou doma?

Ne. Samotnou léčbu si člověk vlastní domácí terapií nenahradí, ale výrazně si sám sobě může snížit projevy senné rýmy.

Léčba senné rýmy se u různých pacientů liší podle stupně její závažnosti a neléčená senná rýma sebou nese riziko vývoje komplikací. Proto by každá senná rýma a její léčba měla být konzultována s lékařem. Až ten může stanovit plán léčby, který jasně určí, kdy se bude pacient léčit sám, a kdy je nezbytné, aby šel za lékařem a byl léčen v ambulanci.

U mírného a spíše nahodilého vzniku příznaků senné rýmy je možné, v rámci první pomoci, uplatnit samoléčbu, se kterou pacientovi nejrychleji a odborně poradí lékárník.

Důležitou součástí léčby je omezit působení pylů, na které je daný jedinec citlivý. Člověk sám si může pomáhat tak, že se co nejvíce snaží vyhýbat prostředí, které je nasyceno vysokou koncentrací pylů, na které je přecitlivělý (aktuální výskyt pylů je zveřejňován na www.pylovasluzba.cz).

14. Jak se senná rýma léčí?

Léčba senné rýmy je komplexní a skládá se z:

  • edukace pacienta,
  • eliminace alergenů,
  • farmakoterapie,
  • specifické alergenové imunoterapie.

Sennou rýmu léčí praktický lékař, alergolog a klinický imunolog.

S terapií její mírné formy může, v rámci první pomoci, okamžitě a kvalifikovaně poradí lékárník.

15. Jaké jsou komplikace senné rýmy?

Senná rýma je vlastně rýmou alergickou, která způsobuje podráždění průdušek a je rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu, pokud dojde k rozšíření zánětu, který je součástí alergické rýmy, dále do dýchacích cest, na plíce. Udává se, že pacienti s alergickou rýmou mají 3 až 4x vyšší riziko vzniku astmatu, současný výskyt astmatu a alergické rýmy je sledován u jednoho až čtyř lidí z deseti (10 - 40 %).

16. Jaké další projevy může senná rýma mít?

Kromě celkových příznaků a projevů v nose, na očích, v hrdle a plicích (Tabulka 1) může jít o nepříjemnou reakci sliznice úst (svědění až otok). Tato reakce bývá vyvolaná tím, že citlivý jedinec sní nebo vloží do úst čerstvé syrové ovoce, nebo zeleninu, která obsahuje pylová zrna, nebo jim podobné látky (na chemicko-molekulární úrovni), ke kterým je tento jedinec přecitlivělý. Protože je tato reakce vázaná přímo na potravinu, může se objevit kdykoliv během roku. Uvařené ovoce a zelenina už tuto reakci nevyvolávají.

K dalším projevům senné rýmy patří kopřivka, otoky sliznic a podkoží, atopický ekzém.

17. Reference

Kolektiv autorů. Pacient s alergickým onemocněním v ordinaci praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. Novelizace 2017 Krčmová I, Novosad J. Moderní aspekty alergické rýmy. Interní Med. 2018, 20(2), 74-80 Kopelentová E. Alergické projevy na horních dýchacích cestách. Diferenciální diagnostika a možnosti léčby v ordinaci praktického lékaře. Med praxi 2018, 15(3), 157-161 (Kopelentová 2018) Nevrkla J. Současný přístup k diagnostice a léčbě alergické rýmy. Interní Med. 2019, 21(2), 76-82. Kolektiv autorů. ARIA 2019: Doporučení péče o pacienty s alergickou rýmou v České republice. Alergie Supplementum 1/2020.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Vzdělávací institut, Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, https://www.pharm.muni.cz/


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek