Nehormonální antikoncepce: Jaká může být nejvíce účinná?

Ačkoliv je užívání hormonální antikoncepce velice rozšířené a skýtá řadu výhod, není úplně bez rizika. Pro ženy, jež hormonální antikoncepci nechtějí nebo nemohou užívat, je k dispozici mnoho nehormonálních metod.

Nehormonální antikoncepční metody můžeme z hlediska působení rozdělit na bariérové, chemické a přirozené metody. Jejich spolehlivost se dá vyjádřit pomocí tzv. Pearl indexu. Ten udává počet těhotenství u 100 žen, jež používaly danou antikoncepční metodu po dobu 1 roku. Pearl index mužského kondomu je 2-15, při použití samotného spermicidu je to asi 3-25. Pro srovnání, Pearl index kombinované hormonální antikoncepce je asi 0,1-2.

Nejčastěji užívanou bariérovou metodou je mužský kondom. Při správném použití se jedná o spolehlivou metodu, která chrání i proti pohlavně přenosným chorobám. Klasické latexové kondomy se nesmí kombinovat s lubrikačními gely na bázi oleje, neboť by mohlo dojít k narušení struktury a tím pádem k selhání antikoncepční metody. Pro lidi s přecitlivělostí na latex jsou na trhu i bezlatexové kondomy.

Alternativou k mužskému kondomu je kondom ženský. Jeho výhodou je možnost zavedení až 8 hodin před pohlavním stykem a ochrana před pohlavními chorobami. Nevýhody spočívají zejména v problematičtějším zvlhčení pochvy a tím pádem nutnosti užít lubrikační gel. Složitější zavedení a nepříliš estetický vzhled je dalším důvodem, proč tato forma antikoncepce není příliš rozšířená.

Další možností bariérové antikoncepce je užití pesaru. Existuje ve dvou formách, jako cervikální klobouček nebo poševní diafragma. Cervikální klobouček je silikonový klobouček, jenž se zavádí na děložní čípek, diafragma se zavádí do pochvy podobně jako tampon. Oba typy pesaru mechanicky brání průniku spermií do dělohy. Pesar je možno zavést několik hodin před stykem a může zůstat zavedený až po dobu 24-48 hodin, v závislosti na konkrétním výrobku. Po pohlavním styku musí zůstat pesar v pochvě alespoň po dobu 6 hodin, aby bylo účinně zabráněno otěhotnění. Účinnost pesaru se zvyšuje při současném použití k tomu určeného spermicidního přípravku. Cervikální klobouček existuje v několika velikostech, kterou si uživatelka zvolí na základě toho, zda již rodila. V případě nejasností je možné nechat si velikost čípku změřit u gynekologa. Na trhu jsou k dispozici například výrobky FemCap nebo Caya.

Chemickou metodou antikoncepce je užití spermicidů. V lékárnách je dostupný přípravek Pharmatex. Účinnou látkou je benzalkonium chlorid, který jako povrchově aktivní látka poškozuje membránu spermií a tím zabraňuje oplodnění. Přípravek se vyrábí ve formě vaginálního krému nebo globulí. Krém působí po zavedení okamžitě, globuli je třeba zavést alespoň 5 minut před stykem. Před každým stykem je třeba zavést novou dávku. Spermicid působí pouze lokálně, proto je možné jej užít i při kojení. Je nutné se vyhnout použití mýdla a to jak před stykem, tak i po styku, neboť mýdlo již v nepatrném množství ruší antikoncepční účinek. Není také možné přípravek užívat současně s jinými vaginálně podávanými přípravky. Některé ženy mohou být na benzalkonium chlorid přecitlivělé, což se nejčastěji projeví pálením, zčervenáním nebo svěděním.

Mezi přirozené metody antikoncepce patří různé způsoby určení plodných a neplodných dní. Klasická kalendářová metoda je velmi nespolehlivá a spočívá ve výpočtu dne ovulace v závislosti na délce menstruačního cyklu. Vychází z předpokladu, že ovulace nastává přibližně 14 dní před menstruací. Přesný den ovulace je ovšem u každé ženy individuální a proto není tento způsob spolehlivou antikoncepční metodou.

Symptotermální metoda je přirozená metoda pro určení plodných a neplodných dní na základě hodnocení změny bazální teploty, hustoty děložního hlenu a případně změn na děložním čípku. Na rozdíl od prosté kalendářové metody tato metoda individualizuje výsledky pro každou uživatelku, což výrazně zvyšuje její antikoncepční úspěšnost. Ačkoliv se v literatuře zaměřené na toto téma uvádí Pearlův index srovnatelný s hormonální antikoncepcí, různé vědecké studie se shodují spíše na hodnotě 2,5-10, závislosti na délce studie a metodice hodnocení výsledků. Účinnost metody závisí na jejím striktním dodržování a dobré znalosti svého těla a menstruačního cyklu. Metoda je tedy spíš vhodná pro ženy s již srovnaným menstruačním cyklem a ty, pro něž by případné selhání nebylo vyloženě problémem. Pro používání této metody stačí lékařský teploměr s přesností na dvě desetinná místa a médium na záznamy výsledků, moderní doba ovšem situaci usnadňuje, a to jak možností použití mobilních aplikací pro výpočet plodných a neplodných dní na základě sledovaných údajů, tak i celých přístrojů určených pro symptotermální metodu. Jedná se například o NaturComp.

Mezi metody přirozené antikoncepce lze zařadit i metodu přerušované soulože, která je sama o sobě poměrně nespolehlivou metodou, zejména v počátku sexuálního života.

Nehormonální metodou je i použití nitroděložních tělísek s obsahem kovu, a to buď mědi, zlata nebo stříbra. Tělísko v děloze působí jako cizí těleso, které přitahuje větší množství bílých krvinek, které hubí spermie. Nevýhodou je prodloužení doby a intenzity menstruace.
Nehormonálních metod antikoncepce je celá řada. Každá metoda má svoje pro i proti a volba ideální antikoncepce je vždy individuální. S vhodnou metodou vám může poradit váš gynekolog nebo lékárník.

Mgr. Šárka Pospíšilová

Lékárna vojenské nemocnice Olomouc

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek