Cílená Biologická léčba. Jak funguje, vyléčí i jiné nemoci, než je rakovina?

Biologická léčba je cílená léčba. Využívá k boji proti nemocem různé prvky imunitního systému našeho vlastního organismu. Nejčastěji je cílená biologická léčba využívána při léčbě rakoviny a různých autoimunitních onemocnění.

cílená biologická léčba

Jak funguje cílená biologická léčba?

Díky výsledkům vědy v dnešní době dobře známe mnohé biologické struktury a metabolické pochody, které jsou vlastní pouze nádorovým buňkám (případně buňkám, které se vyskytují u autoimunitních chorob). Cílená biologická léčba se zaměřuje právě na tyto netypické struktury a metabolické pochody.

Proč zvolit cílenou biologickou léčbu?

Léky, které se používají při cílené biologické léčbě, se váží vždy na konkrétní místo v lidském těle (proto také cílená léčba), což umožní lepší účinek a vyšší bezpečnost. Cílená biologická léčba je léčba relativně šetrná a méně toxická (v porovnání např. s klasickou chemoterapií v onkologii).

Látkám používaným v cílené biologické léčbě říkáme modifikátory imunitní odpovědi. Jedná se o velké bílkovinné molekuly, které jsou velmi podobné nebo shodné s uvedenými netypickými strukturami lidského těla. Většinou jde o látky (různé biologické produkty), které si naše tělo umí vytvořit samo. Pro léčebné účely jsou však tyto látky vyráběny ve farmaceutických laboratořích a následně dodávány do těla, kde pak působí jako lék.

Cílená biologická léčba - rizika

Některé z těchto látek může pacientův organismus vnímat jako cizí bílkovinu, která způsobí alergickou reakci a pak může dojít ke snížení účinnosti cílené biologické léčby. Jinými slovy, i cílená biologická léčba má svá rizika a množství nežádoucích účinků.

Přestože je cílená biologická léčba označována za méně toxickou, mohou se velmi často objevovat chřipkové příznaky – teplota, třesavka, únava, bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu. U některých léků se po dlouhodobém podávání může rozvinout hypertenze (vysoký krevní tlak), cílená biologická léčba může být také spojena s výskytem kožní toxicity (projevem může být třeba hnisavé a nevzhledné akné).

Aplikace a náklady cílené biologické léčby

cílená biologická léčbaCílenou biologickou léčbu mohou pacientovi předepsat lékaři ve specializovaných centrech pro danou léčbu, tato centra bývají nejčastěji ve velkých nemocnicích (často fakultních nemocnicích nebo specializovaných ambulancích). Cílená biologická léčba bývá pro konkrétního pacienta individuálně stavěna přímo „na tělo“. Nemocný musí před započetím cílené biologické léčby absolvovat řadu vyšetření, aby se zjistilo, jestli je pro něj léčba opravdu vhodná, protože je finančně velmi náročná.

Cílená biologická léčba se aplikuje převážně injekčně – některé léky si mohou pacienti aplikovat doma sami (obvykle formou samoaplikátoru do podkoží), někteří dochází na léčbu do specializovaného centra biologické léčby ve vybraných nemocnicích.

Náklady na cílenou biologickou léčbu bývají velmi vysoké, mnohonásobně vyšší než u standardní terapie (často se jedná o desítky tisíc až miliónů ročně). Proto se k biologické léčbě přistupuje až po selhání standardní léčby nebo při jejím nedostatečném efektu. Vysoká cena biologické léčby je dána velmi zdlouhavým a složitým výzkumem a vývojem těchto přípravků a často i náročnými podmínkami na transport a skladování.

Nejvíce biologických léků se vyvíjí pro využití v oblasti onkologie, dále pak v gastroenterologii, dermatologii a revmatologii. Bývají mnohdy nadějí pro těžce nemocné pacienty, jimž klasická léčba nepomáhá.

PharmDr. Kateřina Šumberová

Lékárna v Malešicích, Praha