Léky na recept si od 1. 6. vyzvednete na občanku

Pro léky s občanským průkazem. Stát reagoval na návrhy lékárníků a načítání identifikátorů eReceptu v lékárně výrazně zjednodušil

Od 1. 6. 2020 bude spuštěna nová funkce elektronického receptu – lékárník načte číslo občanského průkazu nebo pasu pacienta a zobrazí se mu všechny platné nevydané eRecepty. Dosud bylo nutné každý eRecept načítat zvlášť z papírových průvodek, nebo z sms zpráv či z e-mailů. Česká lékárnická komora (ČLnK) vítá, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyslyšel opakované žádosti lékárníků k získání přístupu k eReceptům bez nutnosti načítat každý identifikátor eReceptu zvlášť.

„Česká lékárnická komora dlouhodobě požadovala v jednáních s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv změnu v načítání identifikátoru eReceptu, která by vedla k většímu komfortu pacientů i lékárníků při výdeji léčiv. Jsme rádi, že se jí nakonec podařilo dosáhnout a výdej léčivých přípravků pacientům se zjednoduší,“ říká k dlouhodobé snaze ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Načítání eReceptů prostřednictvím dokladu totožnosti se v současné době navíc stane i účinným hygienickým opatřením, protože dojde k dalšímu významnému omezení předávání mobilů z rukou pacienta do rukou lékárníka a zpět, které bylo častým jevem při načítání identifikátoru eReceptu z sms.

ČLnK ve spolupráci s dodavateli lékárenských informačních systémů připravila lékárny na spuštění nové funkce již od poloviny dubna. SÚKL příležitost spustit ji dříve než 1. června nevyužil.

Pacient bude moci od svého lékaře obdržet identifikátory eReceptů stále všemi čtyřmi dosavadními způsoby. A to prostřednictvím papírové průvodky, v SMS, v mobilní aplikaci nebo e-mailem. Na tom se nic nemění. ČLnK připravuje informační materiály pro pacienty i lékárníky, v nichž je srozumitelnou formou seznámí s tím, jak bude načítání eReceptů s dokladem totožnosti probíhat.