Den lékáren 2021

Spolupráce lékárníka a lékaře přináší výhody nejen samotným pacientům, ale i systému zdravotnictví a celé společnosti.

Česká lékárnická komora (ČLnK) pořádá 23. ročník tradiční akce Den lékáren, který připadá na čtvrtek 17. června. Kampaň je letos zaměřená na spolupráci lékárníků a lékařů. Každodenní praxe obou zdravotníků spočívá v mnohem širším spektru činností, než jen v obecně známém zjednodušení: jeden předepíše, druhý vydá. Letošní Den lékáren tak provází motto: „Spolupráce lékárníka a lékaře je nejlepší recept pro vaše zdraví.“ Kampaň pro veřejnost probíhá ve více než 1 300 lékárnách napříč celou ČR, a to od 14. do 20. června 2021.

Důležitost spolupráce ještě více zdůraznila pandemie covid-19, kdy probíhala součinnost a komunikace mezi lékaři a lékárníky stejně nebo dokonce intenzivněji než dříve. V praxi se obě skupiny odborníků setkávají nejčastěji při řešení lékových chyb, ale také při včasném záchytu možného nového onemocnění, jehož výskyt zachytí lékárník během konzultace s pacientem. Lékárníkem doporučená návštěva lékaře může pacientovi výrazně zkrátit léčbu, předejít komplikacím či dokonce zachránit život. Oblastí, kde je spolupráce lékárníka a lékaře důležitá, je však více.

Přečtěte si podrobně: Spolupráce lékárníka a lékaře je víc než jen “jeden předepíše, druhý vydá”

„Systém zdravotnictví v ČR tvoří jeden celek, jehož jednotlivé složky spolupracují a mají společný zájem – zajistit co nejefektivnější zdravotní péči pro celou společnost. Právě na příkladu každodenní spolupráce lékárníků a lékařů chceme ukázat, jak důležitou a nezastupitelnou roli oba zdravotníci zastávají a jak se vzájemně doplňují,“ říká prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a dále uvádí: „Jde o spolupráci, o které pacient mnohdy ani neví nebo se o ní dozví pouze v případě, kdy je lékárníkem upozorněn na nějaký problém.“

„V době, kdy obrovským způsobem roste množství informací o lidském těle, o nemocech i lécích, dochází k profilaci stále více a více specializovaných odborníků. Právě proto je spolupráce v rámci multioborových týmů velmi efektivní způsob péče o zdraví každého jednotlivého pacienta,“ dodává Mgr. Krebs.

„Spolupráce lékárníků s praktickými lékaři je velmi nutná, zejména zpětná vazba od lékárníka při zjištění případných interakcí léků, zvláště u polymorbidních pacientů a záměně léků za generický přípravek,“ říká ke spolupráci mezi lékaři a lékárníky ze své praxe MUDr. Stanislav Konštacký, CSc., člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.P.

„Prostřednictvím Dne lékáren chceme pacientům umožnit poznat blíže svět zdravotníků, který předchází výdeji léčivého přípravku do jejich rukou. Pro letošní kampaň jsme zvolili tři symboly, které oba zdravotníky v očích pacientů propojují a jsou zárukou toho, že je jejich zdraví v těch správných rukách. Mozek symbolizuje využití získaných vědomostí ke správné farmakoterapii a celoživotní vzdělávání obou odborníků. Oko zastupuje osobní kontakt zdravotníka s pacientem a možnost interakce, na jejichž důležitosti nezměnila nic ani současná pandemie, ani rozvoj elektronizace zdravotnictví. A v neposlední řadě je to srdce, neboť do naší práce dáváme i kus sebe sama. Srdce symbolizuje empatii zdravotníků a umění rozpoznat i neverbální projevy pacienta, které jsou často minimálně stejně důležité, jako klinické hodnoty z laboratoře či údaje na eReceptu,“ vysvětluje k motivu letošní kampaně viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek