Popáleniny vzniklé působením elektrického proudu a blesku

Elektrický proud do těla člověka nějakým místem vstoupí, v těle prochází a přitom může způsobit vnitřní poranění, která nejsou navenek vidět. Následně musí elektrický proud z těla nějakým místem vystoupit a v místech výstupu jsou časté popáleniny. Zároveň, následkem vnitřních poranění a popálení může dojít např. k pádu postiženého a postižený se tímto pádem poraní.

Dítě a elektrika

Rozhodující pro účinek elektrického proudu jsou jeho intenzita, odpor kůže, dráha proudu, doba průchodu elektrického proudu a individuální vlastnosti postiženého.

Intenzita proudu:

 • Střídavý proud je nebezpečnější než stejnosměrný proud. K vyvolání stejného efektu u stejnosměrného proudu je potřeba 3 x větší intenzity.
 • U vysokého napětí (přes 5.000 V) může dojít k zasažení i bez dotyku vodiče, a to přeskokem elektrického výboje.

Odpor kůže:

 • Kromě odporu oblečení, obuvi a podlahy má rozhodující význam pro stupeň následků zasažení proudem především odpor kůže.
 • Odpor kůže záleží na síle rohové vrstvy a na vlhkosti kůže.
 • Největší odpor kůže je na ploskách nohou, nejmenší je v místě nejtenčí kůže. Odpor klesá také u značně prokrvené a vlhké kůže (u vlhké kůže je asi stokrát menší odpor než u suché kůže).
 • Uvnitř těla proud prochází hlavně cévami, které mají malý odpor.
 • Minimální odpor proudu je příčinou smrti např. při zasažení elektrickým proudem v koupací vaně nebo při současném dotyku poškozeného elektrospotřebiče a vodovodního potrubí.

Dráha proudu:

Jako dráhou proudu se rozumí, kudy a do jaké míry proud prochází důležitými orgány mezi vstupem do těla a výstupem z těla. Např. při průchodu srdcem může dojít k zástavě srdce už při intenzitě proudu ve výši 30 mA. Proto je nebezpečná dráha proudu z jedné ruky do druhé ruky nebo od jedné ruky do nohy na druhé straně.

Doba průchodu elektrického proudu:

Jestliže prochází elektrický proud tělem ve zlomkách sekund, nemusí dojít k poškození. Naopak, pokud trvá proud elektrického proudu dlouhou dobu, může i při intenzitách, při kterých nedochází k okamžitému usmrcení, dojít k nepřímému poškození vnitřních orgánů a svalů tepelným účinkem elektrického proudu. Následkem je poškození, které se projevuje stejně, jako popálení těla.

Individuální vlastnosti postiženého:

Účinek elektrického proudu je nebezpečnější pro starší osoby, osoby s onemocněním srdce a pro unavené osoby. Naopak, připravenost na zasažení elektrickým proudem, jak je známo u elektrikářů, účinek snižuje.

NÁSLEDKY PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Poranění elektrickým proudem se, podle počtu voltů zdroje elektrického proudu, rozděluje do dvou skupin, skupiny poranění vysokým napětím a nízkým napětím.

Při poranění vysokým napětím převažují účinky tepelné.

Popálení vysokým napětím jsou velmi devastující zranění, která přímo ohrožují pacienta na životě, dochází k těžkým popáleninám až k zuhelnatění postiženého. Pokud postižený nezemře, zranění často končí amputacemi a velmi závažnými trvalými následky.

Při úrazech nízkým napětím převažují účinky elektrické.

Úrazy nízkým napětím vznikají při manipulaci s elektrospotřebiči. Vzniklé popáleniny jsou sice většinou omezené na několik cm2 hluboké plochy, avšak existuje riziko spojené s poškozením srdce.

POŠKOZENÍ KŮŽE A TKÁNÍ, TJ. ORGÁNŮ A SVALŮ

Při tepelném postižení vyvolaném elektrickým proudem může dojít k zevnímu popálení způsobeným světelným obloukem a hlubokým popálením a uvařením (především svalstva) teplem, které vzniká při průchodu elektrického proudu tělesnými tkáněmi. Hluboké zničení tkání není navenek zřetelné, ale organismus je zaplaven produkty, které jsou vyplaveny ze zničených tkání a tyto produkty těžce toxicky poškozují organismus a výsledkem je selhání ledvin.

POŠKOZENÍ SRDCE

Účinkem elektrického proudu může dojít k poškození srdce, k poruchám stahování srdce (fibrilace síní) až k srdeční zástavě.

POŠKOZENÍ NERVŮ

 • Při přímém působení elektrického proudu na mozek může dojít k „uvaření“ mozku.
 • Při kontaktu hlavy s nosičem vysokého napětí nebo při zásahu bleskem může dojít k průchodu proudu celým tělem nejen k poškození mozku, ale i míchy.
 • Podrážděním míchy mohou vzniknout křeče svalstva, které způsobí zlomeniny kostí a roztržení svalů, šlach i pouzder kloubů.
 • Působením elektrického proudu může dojít k bezvědomí nebo k poruchám vědomí.

PRVNÍ POMOC

 • DBÁT NA VLASTNÍ BEZPEČNOST!
 • ODSTRANIT ZDROJ ELEKTRICKÉHO PROUDU U NÍZKÉHO NAPĚTÍ vypnutím (jističe, pojistek, elektrospotřebiče, vytažení šňůry ze zásuvky) a pokud není vypnutí možné, pokusit se odstranit postiženého z dosahu elektrického proudu nevodivým předmětem, např. dřevěnou tyčí.
 • U úrazů VYSOKÝM NAPĚTÍM NIKDY neodstraňovat postiženého nevodivým předmětem, protože elektrický proud může přeskočit na vzdálenost i několika desítek centimetrů.
 • ZAJISTIT OKAMŽITÝ PŘÍJEZD SANITKY (Rychlá záchranná služba, bezplatné volání, telefonní číslo 155)

- Pokud je pacient při vědomí, zeptejte se ho na potíže.

- Pokud je pacient v bezvědomí, tj. nehýbe se, nereaguje na oslovení nebo nedýchá a jsou známky poruchy srdečního rytmu, udělejte opatření jako u infarktu myokardu a provádějte nepřímou srdeční masáž.

- Pokud je pacient v bezvědomí, ale dýchá, potom uvolněte a zprůchodněte dýchací cesty.

- Pokud má pacient popáleniny, postupuje se jako u první pomoci při popáleninách.

- Pokud má pacient rány, zlomeniny a jiná poranění, ošetřete je.

Proniknutí elektrického proudu do těla nebo zasažení bleskem může vyvolat závažné poruchy srdeční činnosti, činnosti mozku, poškození kůže a hlubších tkání, tj. svalů a orgánů.

Ze všech postižených zásahem elektrického proudu umírá po zasažení vysokým napětím přibližně 30 % postižených, nízkým napětím 10 % postižených a bleskem 40 % postižených.

Příčinou smrti při úrazech elektrickým proudem bývá porucha stahování srdce a zástava srdce.

Pokud je v dráze elektrického proudu o vysoké intenzitě mozek, pak bývá příčinou smrti selhání dýchání, protože mozek, jako řídící centrum, je poškozen.

Pokud postižený přežije, bývá příčinou smrti některá z komplikací zasažení elektrickým proudem, jako je popálení plamenem po vznícení šatů nebo poranění vnitřních orgánů po pádu z výšky.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek