Chemické popáleniny

Postižení kůže a sliznic poleptáním může mít dvojí charakter: suchého poškození kůže po poleptání kyselinou (hned po běžném nedevastujícím poleptání kůže poleptané místo intenzivně pálí), rozbředlé poškození kůže způsobené zásadou (hned po běžném nedevastujícím poleptání kůže poleptané místo, pokud jej přejedeme prsty, „klouže“, jakoby na něm byl sliz). Stupeň poškození kůže a sliznice stoupá s koncentrací leptající látky a s dobou, po kterou leptající látka zůstala na kůži nebo sliznici. Poleptání sliznic je vždy závažnější než poleptání kůže.

Chemické popáleniny

PRVNÍ POMOC

CO NEJRYCHLEJI ODSTRANIT LEPTAJÍCÍ LÁTKU Z KŮŽE, SLIZNICE

  • Odstraníme poleptaný oděv, aby dále nepůsobil poleptání.
  • OKAMŽITĚ OPLACHUJEME poleptané místo v řádu minut (15 – 20 minut) nejlépe proudem studené vody.

Vodou nešetříme, protože potřebujeme leptající látku z kůže vymýt! Poleptané místo oplachujeme proudem vody několik minut, nestačí pouhé ponoření poleptaného místa do vody nebo jeho lehké jednorázové omytí!

Necháme vodu na poleptané místo volně téct proudem. Voda, která poleptání opláchla je kontaminovaná a nepoužíváme ji k dalšímu oplachování. Zároveň dáváme pozor, aby kontaminovaná voda netekla na zdravou kůži.

Pokud nemáme k dispozici vodu, použijeme jinou tekutinu, např. čaj, minerálku, apod. Pokud není k dispozici žádná tekutina, snažíme se leptající látku alespoň vysušit.

Pokud víme, že nás poleptala kyselina, můžeme ji neutralizovat roztokem mýdla nebo jedlé sody, a, v případě poleptání zásadou ji můžeme neutralizovat vodou s octem nebo citrónovou šťávou.

Ovšem, pokud jsme v takovém stresu, že si uvědomujeme pouze poleptání a nejsme schopni dále přemýšlet, zahájíme raději okamžité oplachování proudem vody než bychom s časovým zpožděním začali po dlouhém uvažování a přípravě neutralizačního roztoku s oplachováním poleptaného místa snad správným neutralizačním roztokem (protože ve stresu si popleteme kyseliny a zásady).

  • V případě zasažení vlastních očí si pustíme proud studené vody (nemáme čas v průběhu proplachování očí vodu pouštět a zastavovat, protože musíme intenzivně proplachovat zasažené oči). Vodu nabereme do dlaní, obličej ponoříme do vody ve dlaních a oči ve vodě v rychlé frekvenci zavíráme a otvíráme a hýbeme očima na všechny strany. Dochází k PROPLACHOVÁNÍ OČÍ. Jakmile nám voda z dlaní vyteče, opět nabereme vodu do dlaní a celý postup několikrát opakujeme (alespoň 20 minut a alespoň 2 litry vody), popř. do příjezdu sanitky.

Přestože je to pro oči nepříjemné, mějme na paměti, že čím dříve a čím více leptající látku vymyjeme, tím budeme mít menší následky a menší poškození očí.

Pokud nemáme k dispozici vodu, použijeme jinou tekutinu, např. čaj, minerálku, apod. Pokud není k dispozici žádná tekutina, snažíme se leptající látku alespoň vysušit.

V případě poleptání očí někoho jiného, posadíme poškozeného (dítě si posadíme na klín), zakloníme mu hlavu a natočíme ji k poleptané straně (aby při proplachování kontaminovaná voda tekla ven a netekla na zdravou polovinu tváře). Jemně rozevřeme prsty oční víčka postiženého a udržujeme je otevřená. Oči postiženého proplachujeme vodou z krátké vzdálenosti (ať oči reflexně nezavírá a ať mu oči nepoškodíme proudem vody) ze strany nosu směrem ven, k uchu (ať kontaminovaná voda stéká ven a neteče do zdravého oka). Říkáme postiženému, ať pohybuje očima na různé strany, aby voda propláchla každou část oka.

  • V případě zasažení rozsáhlejších ploch poleptáním je následně, až po dostatečně dlouhém oplachování, ošetřujeme jako popáleniny a kryjeme vlhkými obvazy

PŘI POŽITÍ LEPTAJÍCÍ LÁTKY bezprostředně po příhodě vyvoláme zvracení (strčíme prst do krku a přitlačíme na kořen jazyka). Po době delší, než je čas bezprostředně navazující na požití leptající látky, už zvracení nevyvoláváme, protože leptající látka může sliznici znovu poškodit a může dojít až k proděravění stěny trávicího traktu.

Poškozeného necháme několikrát vypláchnout ústa studenou vodou, kterou vyplivuje. Můžeme dát postiženému v malých doušcích vodu také pít, aby se poleptané sliznice propláchly.

ZAJISTIT OKAMŽITÝ PŘÍJEZD SANITKY (Rychlá záchranná služba,bezplatné volání, telefonní číslo 155) rozhodně v případě všech poleptání u dětí, u poleptání očí, po požití leptající látky, u inhalace chemický dráždivých par a plynů a u poleptání větších než malých ploch také u dospělých.

ZJISTIT DALŠÍ POSTUP kontaktováním Toxikologického informačního střediska, tel. 224 91 92 93; 224 91 54 02.

ZAJISTIT A PŘEDAT LEPTAJÍCÍ LÁTKU spolu s postiženým lékařům z Rychlé záchranné služby. Zajistíme předání zbytků chemikálie, lahvičky, popř. obal leptající látky, případně zvratky postiženého.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek