Kontaktní čočky a péče spojená s jejich užíváním

Moderní doba přináší spoustu nových technických objevů usnadňujících náš život. Vynález kontaktních čoček určitě mezi takové vynálezy patří. Nošení kontaktních čoček umožňuje elegantní korekci očních vad. Pokud se rozhodnete místo nošení brýlí začít používat čočky, navštivte svého očního lékaře nebo optiku s odborným personálem, který vám zvolí vhodný typ čoček. Odborník vám ukáže jak správně čočky nasadit a jak s nimi zacházet.

aplikace kontaktních čoček.jpg

Historie kontaktních čoček a materiálové rozlišení

Kontaktní čočka je pomůcka používaná ke korekci očních vad aplikovaná přímo na povrch oka. Princip působení kontaktních čoček je stejný jako u brýlí: lomí a přesměrovávají paprsky světla tak, aby jejich ohnisko dopadlo na sítnici oka a vaše vidění bylo ostré. První výroba oční čočky se datuje na rok 1887, byla vyrobena ze skla. Od té doby se vývoj materiálů ubírá dopředu a probíhá i dnes. Z historických materiálů kromě skla uveďme i plexisklo, 1. polymer z 50. let – hydrofilní gel zvaný polyHEMA 91918.

V dnešní době rozlišujeme dva základní typy čoček dle použitého materiálu: tvrdé a měkké čočky.

Mohlo by vás zajímat: Dezinfekce na ruce, na čištění drobných ran i lehkých zánětů očí

Tvrdé kontaktní čočky, výhody a nevýhody

Tvrdé kontaktní čočky se používají méně, nicméně se s nimi ještě v praxi setkáváme. Mohou se dělit podle materiálů, rozměrů. Pro praktického uživatele toto dělení není důležité.

Výhody: stabilní tvar zajišťující neměnnost optických vlastností; větší mechanická odolnost čočky; delší životnost čočky při správné péči (až několik let); možnost použití při alergii na měkké čočky; vhodné použíti i k úpravě nepravidelnosti rohovky při astigmatismu či vyklenutí rohovky)

Nevýhody: nižší pohodlnost nošení; vysoká cena; nízká propustnost pro kyslík (riziko komplikací)

kontaktní čočky.jpgMěkké kontaktní čočky, výhody a nevýhody

V současné době nejpoužívanější. Liší se dle materiálů – dnes nejpoužívanější jsou silikon-hydrogelové, hydrogelové.

Výhody: vysoká propustnost pro kyslík (nejvyšší u silikon-hydrogelových); pohodlné nošení; dostupná cena

Nevýhody: potřeba pravidelné údržby – snížení vzniku usazenin; nedodržení režimu nošení (přenášení) – riziko komplikací ( zánět spojivek, neovaskularizace rohovky)

Druhy kontaktních čoček dle doby použitelnosti a režimu nošení

Čočky dle doby použitelnosti:

 • konvenční: určené pro dlouhodobé nošení, při správné péči i rok
 • výměnné: dle určené doby nošení se dělí na jednodenní, čtrnáctidenní, měsíční, tříměsíční

Čočky dle režimu nošení:

 • denní nošení: na noc se vždy z oka vyndávají
 • prodloužené (flexibilní; kontinuální) nošení: umožňuje s kontaktní čočkou i přespávat. V současné době se doporučuje občasné přespání, nikoliv neustálé nošení. Oko je potřeba nechat někdy regenerovat a čočku opečovávat.

U jakých očních vad mohou kontaktní čočky nahradit dioptrické brýle a kdy naopak ne

Kontaktní čočky mohou nahradit brýle u následujících očních vad:

 • krátkozrakost (myopie)
 • dalekozrakost (hyperopie)
 • astigmatismus
 • vetchozrakost (presbyopie)
 • vyklenutí rohovky (keratoconus)

Čočky se u jednotlivých očních vad se liší svým tvarem, zakřivením.

V některých případech nošení očních čoček není vhodné, např.:

 • zelený zákal
 • po některých úrazech oka
 • při netypických rozměrech oční štěrbiny
 • při akutním či chronickým zánětu
 • při neprůchodnosti slzného filmu
 • při poruše tvorby slz
 • glaukom

Dále i některé léky a onemocnění mohou ovlivnit snášenlivost očních čoček. Pokud se rozhodnete začít používat čočky vždy konzultujte svůj zdravotní stav i užívající léky s očním lékařem.

Důležité parametry čočky ovlivňující kvalitu čočky a pohodlnost nošení

Prostupnost materiálu pro kyslík

Čím vyšší je propustnost ( nejvyšší je u hydrogel-silikonových čoček), tím lepší. Kyslík je důležitý pro správnou výživu a dýchání rohovky. U hydrogelových měkkých čoček je propustnost dána množstvím vody v čočce (čím vyšší, tím lepší). U hydrogel-silikonových je důležitý silikon, který slouží jako tunel pro kyslík.

Modul pružnosti

Čím je hodnota nižší, tím je čočka pohodlnější pro nošení. Tento parametr ukazuje jak je čočka jemná,měkká, pružná. Závisí na obsahu vody a silikonu v materiálu (čím více silikonu v materiálu, tím je čočka tužší).

Smáčivost povrchu kontaktní čočky

Čím je tato vlastnost vyšší, tím lépe čočka ulpí na slzném filmu, nedochází k dráždění oční sliznice a vysychání oka.

Toto jsou jen 3 základní vlastnosti materiálů podle kterých lékař či odborník přes čočky (kontaktolog) čočky vybírá. Výběr by měl být právě na nich, protože mají znalosti a zkušenosti v této oblasti největší.

roztok na kontaktní čočky.jpgRoztoky na kontaktní čočky

Roztoky na kontaktní čočky jsou speciálně upravené roztoky. Na trhu je spousta roztoků lišících se dezinfekční složkou a její silou, obsahem konzervačních látek (ty mohou při dlouhodobém působení oko dráždit a způsobovat alergie), složkou upravující ph a dalšími přídavnými složkami. Co mají všechny roztoky společné je, že splňují potřebná kritéria pro aplikaci do citlivého prostředí oka: jsou sterilní, mají upravené ph, tonicitu (množství iontů), obsahují zvlhčující složku.

Mezi nejdůležitější funkce roztoků patří:

 • Odstraňování mikroorganismů – Mikroorganismy poškozující kontaktní čočku a mohou způsobovat oční záněty. Roztoky se liší sílou a spektrem dezinfekčního účinku.
 • Odstraňování usazenin (pevné částečky ze vzduchu, dále pak tuky a bílkoviny obsažené v slzném filmu) – usazeniny zanášejí povrch čoček, což kromě snížení komfortu vede ke snížení prostupnosti pro kyslík a tím poruchy v metabolismu rohovky.
 • Lubrikace (zvlhčení) povrchu čočky – lubrikační složka se váže na povrch čočky a zvyšuje lepší přilnutí k oku.
 • Zajištění vhodného prostředí pro uchování čočky – hydratační složka zachovává optické parametry čočky a jejich propustnost pro kyslík.

Výše uvedené funkce by měl splňovat každý roztok na kontaktní čočky. Roztoky jsou k sehnání jak v optice, tak i v lékárně. Po nákupu přípravku dodržujte předepsané uchovávání, především:

 • zkontrolujte dobu použitelnosti jak od výroby (ta co je uvedena na obalu), tak dobu použitelnosti po otevření (vždy si na obal poznačte datum otevření!)
 • vždy dbejte pokynů výrobce k uchovávání i používání roztoku
 • pokyny čtete i u již používaných výrobků, někdy může výrobce změnit dobu použitelnosti nebo jiné parametry

Přečtěte si také: Pozor na léky za volantem!

Po každém vyjmutí kontaktních čoček z očí je nejprve roztokem opláchněte, tím očistíte nečistoty. Dále se někdy doporučuje mnutí čoček (mechanické odstranění nečistot) – promnutí čočky bříškem prstu za použití roztoku na kontaktní čočky. Podle potřeby mnutí se roztoky rozdělují na roztoky no-rub (bez mnutí) a rub (s mnutím).

Roztok si nikdy nepřelévejte do menšího balení, nezabezpečíte tak sterilitu balení (nepřítomnost mikroorganismů). Pokud cestujete a potřebujete menší balení roztoku, nakupte si menší cestovní balení vašeho oblíbeného produktu.

Při výběru roztoku na kontaktní čočky doporučuji obrátit se opět na očního lékaře či kontaktologa. Ne všechny univerzální roztoky jsou vhodné na všechny materiály. Některé složky univerzálních roztoků se váží na povrch čočky a mohou tak změnit jejich důležité parametry.

pouzdro na kontaktní čočky.jpgPéče o pouzdro na čočky

Pouzdro na čočky bývá součástí balení roztoků na kontaktní čočky. Slouží k uložení čoček do roztoku. Pouzdro se tak může stát snadným zdrojem mikrobiální kontaminace, a proto je důležitá péče o čistotu tohoto pouzdra. Toto pouzdro minimálně 1x týdně oplachujte roztokem na kontaktní čočky, nikdy ne vodou z vodovodu. Pouzdro pak nechte vyschnout – nejlépe tak,že kalíšky otočíte dolů a umístíte na savý a čistý povrch. Pouzdro se doporučuje pravidelně měnit nejlépe po měsíci, maximálně však po 3 měsících.

Komplikace spojené s nošením kontaktních čoček

Komplikace bývají spojené samotnou čočkou (nevhodné parametry, nedostatečná prodyšnost, přenášená čočka ...), dále závisí i na vnějším prostřední (pobyt v klimatizovaném, prašném prostředí, prostředí s chemickými výpary).

Komplikace se obecně projevují bolestí v oku, zarudnutím očí, sníženou snášenlivostí čočky a dalšími projevy. Můžeme je rozdělit například takto:

 • Mechanické poškození oka – při nevhodné manipulaci, použití nevhodného materiálu může dojít k poranění sliznice oka. V případě podezření na poranění sliznice vyhledejte lékaře, který posoudí míru poškození a zvolí postup léčby.
 • Poruchy rohovkového metabolismu – při nedostatečné prostupnosti materiálu pro kyslík dochází ke změnám na rohovce. Rohovka si kompenzuje nedostatečné prokrvení a dýchání rohovky. Následkem jsou změny na epitelu či prokrvení rohovky – mikrocysty, hyperémie spojivek, neovaskularizace... Důležitá je proto volba ideálního materiálu s vysokou propustností a dostatečná péče o čočky – hlavně odstraňování usazenin, které snižují prostupnost pro kyslík. Důležité jsou pravidelné kontroly u lékaře, který při vyšetření může odhalit změny na rohovce.
 • Alergické až toxické reakce – rizikem pro vznik alergie může být materiál čočky, složky roztoků (hl. Konzervační látky jsou nejčastějším zdrojem alergie), dále i přenášení čoček (nedodržení doporučené doby nošení)
 • Infekce oka – Infekce oka často souvisí s nedostatečnou osobní hygienou, nedostatečnou péčí o kontaktní čočky či o pouzdro. Čočka se tak může stát prostředím pro rozvoj bakterií a dalším mikroorganismů způsobující zánět. Při zánětu v očích se doporučuje vynechat nošení čoček, nahradit je klasickými dioptrickými brýlemi. Lehčí zánět můžete přeléčit dezinfekčními přípravky určenými na léčbu zánětu v očích (např. OCUflash), které jsou k sehnání bez lékařského předpisu v lékárně. V případě závažnějšího zánětu nebo při neúčinnosti volně prodejných přípravků vždy vyhledejte očního lékaře, který Vám může předepsat i antibiotickou či antivirovou léčbu.
 • Porucha slzného filmu, syndrom suchého oka – kontaktní čočka na sebe může vázat vodu obsaženou v slzném filmu a oko tak dehydratovat. To se projeví náhlým řezáním,pálením či slzením oka ... Doporučuje se opakované mrkání a aplikace přípravků k obnově slzného filmu a zvlhčení sliznice – tzv. umělé slzy. Některé přípravky jsou vhodné pro uživatele kontaktních čoček- můžete je tedy aplikovat i přes nasazenou čočku. Pokud přípravek není vhodný pro uživatele kontaktních čoček- můžete přípravek použít po vyjmutí čočky z oka a zpětnou aplikací čočky minimálně po 15-ti minutách. S výběrem produktu na zvlhčení oka vám poradí personál lékárny.

Přípravky, které obsahují umělé slzy a jsou vhodné pro uživatele kontaktních čoček

Název přípravku Použitelnost po otevření
Artelac UNO 1 ampule = 1 dávka
Hyabak 3 měsíce
Hyal-drop 3 měsíce
Hylo-care 6 měsíců
Hylo-comod 6 měsíců
Hylo-fresh 6 měsíců
Hylo-gel 6 měsíců
Max suché oči 3 měsíce
Max zvlhčující oční kapky 1 měsíc
Optive 6 měsíců
Refresh 2 měsíce
Systane balance 6 měsíců
Systane gel 6 měsíců
Systane ultra 6 měsíců
Tears again 6 měsíců
Visine unavené oči ampulky (ne 10ml!) 12 h. po otevření ampule

Přečtěte si také: Mýty versus fakta o užívání kontaktních čoček

Mgr. Veronika Hřivnáčová

Lékárna Dr. Max, Opava

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek