Kapavka

Většina z nás zná kapavku pouze z televize nebo z literatury. Tato bakteriální pohlavní choroba je však známá už po staletí a v posledních letech rychle narůstá počet nově nakažených osob. Odhaduje se, že ročně přibyde až 78 milionů. Jen u nás se za posledních 6 let počet nemocných zdvojnásobil. Důvodem je především nedostatečná sexuální zdrženlivost, střídání partnerů a obliba různých sexuálních praktik. Kapavka je totiž přenosná nejen pohlavním stykem, ale také orálním nebo análním sexem. Ve velkém procentu případů je pak kapavka bez příznaků nebo léčena jako jiné onemocnění. Nebezpečím je rovněž vzrůstající rezistence bakterií vůči současně dostupným antibiotikům.

Co je to kapavka a jak se přenáší

Kapavka (lat. Gonorrhoea) patří mezi nejčastější sexuálně přenosnou chorobu v Česku, která podléhá povinnému hlášení. To znamená, že lékař je ze zákona povinen výskyt onemocnění hlásit na krajskou hygienickou stanici. Léčbou a prevencí se zabývají venerologické ambulance, které se specializují na pohlavně přenosné nemoci. Nemocný je poučen o povaze svého onemocnění, musí se léčit a nesmí chorobu šířit dál.

Původcem kapavky je bakterie Neisseria gonorrhoeae(zjednodušeně řečeno gonokok), jejímž jediným hostitelem je člověk. K přenosu dochází v naprosté většině případů přímým kontaktem s nakaženou sliznicí. Bakterie napadají přednostně sliznici močové trubice, pohlavních orgánů, ale také hltanu nebo konečníku (v závislosti na zvolených sexuálních praktikách). Neléčená kapavka může přejít do chronické formy, postihnout i další oblasti, jako jsou játra, oko nebo klouby, a způsobit neplodnost či neschopnost donosit dítě.

Projevy kapavky a její komplikace

Infekce probíhá odlišně u muže a u ženy. Projevy jsou patrné zejména v akutní fázi, která nastává asi 2-6 dní po nakažení. Mohou však být často mylně identifikovány jako projevy jiného onemocnění a kapavka je tak nevhodně léčena, čímž se vytváří rezistence. Akutní příznaky odeznívají do cca 3 týdnů, gonokoky však mohou bez příznaků v těle přetrvávat a nemocný se tak stává bezpříznakovým nosičem. V lepším případě nakazí pouze stálého partnera, v tom horším nakazí každého partnera, se kterým přijde do sexuálního kontaktu, než je zcela vyléčen.

Kapavka u muže

U mužů bývá akutní infekce provázena bolestí a pálením při močení, častým nucením na močení a výtokem (tzv. přední kapavka). Ten je z počátku hlenovitý s drobnými částečkami hnisu, postupně se mění na hustý, běložlutý. Zánět může vyvolat zduření žaludu, které může vyústit až v tzv. uskřinutí, tedy neschopnost přetáhnout předkožku zpět přes žalud. V 10 % případů je onemocnění zcela bez příznaků a ¼ nemocných má jen mírné obtíže.

Pokud se kapavka neléčí, postupuje za svěrač močové trubice, dochází k zadržování moči a objevují se v ní stopy krve (tzv. zadní kapavka). Bolestivá je erekce (ztopoření penisu), ale i poluce (samovolné vyvrcholení – např. ve spánku).

Odtud postupuje infekce dále na močový měchýř, prostatu, postihuje nadvarlata, chámovody a další okolní tkáně. V chronickém stádiu je charakteristickým znakem tzv. ranní kapka. Výtok z močové trubice, který se objevuje před prvním ranním močením.

Komplikací jsou právě záněty přilehlých tkání, které bývají doprovázeny bolestmi a horečkou. Nepříjemným následkem může být až neplodnost.

Kapavka u ženy

U žen bývá nejčastěji postiženo ústí močové trubice nebo kanálek procházející děložním hrdlem. V 70-90 % případů jsou postiženy obě lokality současně. Obvyklým projevem je pálení, řezání a bolest při močení provázená zarudnutím a zduřením sliznice a bělavým, až běložlutým výtokem. 50 % nakažených žen je však zcela bez příznaků. Tím se významně zvyšuje riziko šíření onemocnění.

Nejčastější komplikací je zánět některé ze žlázek v okolí poševního vchodu (tzv. Bartholiniho žlázky). Běžně se objevuje pouze na jedné straně. Charakteristickým znakem je bolestivé zduření v postižené oblasti způsobené ucpáním žlázky a hromaděním výměšku. Méně často dochází k zánětu žláz v okolí močové trubice.

Pokud se kapavka u ženy neléčí, může zasáhnout dělohu nebo vejcovody. Stejně jako u mužů jsou i tato postižení nejbližších tkání v oblasti malé pánve doprovázena bolestí a zvýšenou teplotou a zvyšují riziko neplodnosti, mimoděložního těhotenství a chronických bolestí v postižené oblasti.

Kapavka u dětí

Zvýšené pozornosti je potřeba dbát u těhotných žen. Během porodu může dojít k přenosu infekce na novorozence. Citlivá je v tomto případě zejména spojivka, kde se gonokoky při průchodu dítěte porodními cestami snadno zachytí.

Objeví-li se kapavka u dětí mladších 15 let, může jít o nedostatečnou hygienu (společné sdílení mycích žínek, ručníků, koupání apod.), výjimkou však není ani přenos následkem sexuálního zneužívání.

Další postižení

Kromě močopohlavního ústrojí mohou gonokoky zasáhnout také játra (zánět jaterního pouzdra), konečník (rektální kapavka), hltan (orofaryngeální kapavka), spojivku oka (především vlastním zaviněním) nebo klouby.

Diagnóza a léčba

Základem léčby je především správná diagnóza, tedy nejprve vyloučení jiného původce onemocnění (nejčastěji kvasinek, chlamydií nebo trichomonády) nebo zcela jiné příčiny potíží (u mužů např. přetočení varlete apod.), dále pak je velmi důležité určení gonokoka citlivého na konkrétní antibiotikum. Nasadí-li se antibiotikum naslepo, zvyšuje se riziko rezistence a snižuje se šance na vyléčení.

V praxi se nejčastěji používá kultivace, tedy vypěstování kolonií gonokoků, které se získají ze stěru postižené sliznice (např. z močové trubice, konečníku nebo i z krku) na vhodných živných půdách (prostředí, které podporuje životaschopnost a množení bakterií). Následně se pomocí mikroskopu vyhodnotí citlivost vypěstovaných gonokoků na zvolené antibiotikum.

Hlavním způsobem léčby je kombinace antibiotik. Bohužel se stále častěji objevují kmeny, u kterých je citlivost k jakémukoliv zvolenému antibiotiku velmi nízká, tyto kmeny se označují jako multirezistentní a řešení infekcí v těchto případech je výzvou pro výzkum nových druhů antibiotik.

Po objevení penicilinu v první polovině 20. století bylo onemocnění kapavkou velmi snadno léčitelné i nízkými dávkami penicilinu. V současné době je nutná kombinace dvou i více antibiotik, a ani to kolikrát k zahubení přizpůsobivých gonokoků nestačí.

Závěrečná doporučení

Zásadním krokem tedy zůstává věrnost mezi sexuálními partnery a používání ochrany při intimním kontaktu s neznámým, nebo dokonce náhodným partnerem, a to i při orálním styku.

Nevědomí, zejména mezi mladými chlapci a děvčaty, a touha zapojit se do sexuálního života, je největším rizikem šíření kapavky (a vůbec všech pohlavně přenosných chorob) mezi těmito mladými lidmi. Pokud už střídáme partnery, měli bychom chodit pravidelně na venerologická vyšetření, chráníme tím nejen své zdraví, ale i všech svých sexuálních partnerů.

Důležité je uvědomit si, že projevy sexuálně přenosných onemocnění nemusejí být nutně lokalizovány právě do oblasti vnějších pohlavních orgánů, ale mohou při análním styku postihnout také konečník nebo způsobit při orálním sexu bolesti v krku. Proto je nutné vzít v úvahu každý nechráněný styk, objeví-li se zdravotní potíže, které nereagují na jinou léčbu.

Přestože si spousta lidí myslí, že kapavka (nebo třeba syfilis) už je v dnešní době minulostí, opak je bohužel pravdou.

PharmDr. Kateřina Dubská

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek