Jak na podráždění očí?

Oči jsou po mozku naším nejsložitějším orgánem. Ze smyslových jsou navíc tím nejzranitelnějším, proto je velice důležité péči o ně nezanedbávat.

Jak oko reaguje na svoje podráždění?

Na podráždění oko reaguje:

 • zčervenáním,
 • svěděním (nejčastěji u alergií a zánětu víček, spojivek),
 • pálením (u zánětu víčka a syndromu suchého oka),
 • slzením (u syndromu suchého oka a zánětu),
 • bolestí,
 • pocitem cizího tělíska na vnitřní straně horního víčka, nebo na rohovce,
 • řezáním, jakoby byl do očí nasypaný jemný písek (u zánětu spojivek, oděrky rohovky),
 • vytékáním hnisu (u infekce, zánětu víček, spojivek),
 • otokem víček obou očí (u alergií, onemocnění štítné žlázy, nebo chorob ledvin).

Pacient může mít zalepené řasy a okraje víček, které bývají zarudlé (u zánětů víček).

Co může způsobit podráždění očí?

Podráždění oči může být způsobeno řadou příčin, mezi které patří:

 • škodliviny obsažené v ovzduší (např. pobyt v zakouřené místnosti, výpary v bezprostřední blízkosti špatně čištěného krytého bazénu, výpary koncentrovaného Sava v uzavřeném prostoru (např. koupelna, WC, výtah), apod.),
 • dlouhodobá práce na PC, nebo sledování monitoru,
 • reakce očí na látku, která u dotyčného vyvolává alergii,
 • faktory životního prostředí (např. ozon, prach, slunce, vítr, pobyt v klimatizovaných a uměle vytopených prostorách),
 • ultrafialové záření, jehož zdrojem je slunce při pobytu u moře a ve vysokohorských polohách, hlavně na zasněžených pláních,
 • svařování elektrickým obloukem, horské slunce (rtuťová výbojka),
 • poranění oka,
 • úraz oka,
 • infekce očí,
 • zánět očí,
 • poleptání očí

Příčina podráždění očí může být velmi různorodá, a proto je dobré vystopovat, co podráždění očí vyvolává, aby bylo možné se vyvolávající příčině vyhnout. Ve většině případů podráždění očí je na místě, aby šel pacient k očnímu lékaři, který provede komplexní oční ošetření.

Jak na podráždění očí vzniklé v důsledku působení škodliviny obsažené v ovzduší v uzavřeném prostoru?

Ideálním řešením je, se takovým prostorům vyhnou a pořádně je vyvětrat.

Je dobré mít na paměti, že škodlivina z ovzduší, která nám dráždí oči, současně poškozuje sliznice v našich dýchacích cestách a navíc škodlivinu vdechujeme do plic, a proto se může dostat až do našeho krevního oběhu.

Jak na podráždění očí vzniklé v důsledku působení faktorů životního prostředí, jako je ozón, prach, slunce, vítr), pobytu v klimatizovaných a uměle vytopených prostorách?

Nejlepší by bylo omezit pobyt v prašném, větrném prostředí či klimatizovaných prostorách a používat ochranné prostředky (např. sluneční brýle s prokázaným slunečním filtrem).

Vhodné jsou také úpravy denního režimu, ke kterým patří dostatečný spánek.

Pokud pacient trpí tzv. syndromem suchého oka, přidává se léčba tohoto syndromu, která patří do rukou očního lékaře.

Jak na podráždění očí v důsledku zvýšené námahy oka?

Zvýšenou námahu očí sebou přináší současný životní styl se svoji celodenní práci na počítači (tzv. office eye syndrom) a několikahodinovým sledováním televize (tzv. monitor eye syndrom). Člověk, který pracuje na PC, si neuvědomuje, že snižuje frekvenci svého mrkání. Mrkání přitom slouží k vlhčení očí. Zvýšenou námahou očí se může rozvinout tzv. syndromu suchého oka, který se může objevit v každém věku a k jeho rozvoji přispívá stárnutí.

Obtíže plynoucí ze syndromu suchého oka mohou být velmi rozmanité. Pacienti často uvádějí:

 • pálení,
 • pocit sucha,
 • pocit přítomnosti písku nebo cizího tělesa.

V pokročilých stadiích pak nemocní udávají:

 • bolest,
 • citlivost na světlo,
 • zarudnutí, nebo svědění očí,
 • zhoršené vidění měnící se během dne (část pacientů),
 • zvýšenou produkci slz, zejména při větrném počasí a v uzavřených prostorách (část pacientů).

Některé obtíže pacientů, které provázejí syndrom suchého oka, mohou mít i nemocní s alergií a proto je nutné tato dvě zcela odlišná onemocnění od sebe odlišit.

Cílem léčby syndromu suchého oka je zvlhčení očí a vytvoření slzného filmu na povrchu oka k zábraně jeho vysychání.

K terapii jsou doporučovány místní léčivé přípravky (kapky, gely, masti (po aplikaci způsobují rozmazané vidění, a proto se doporučují na noc).

U každého pacienta je nutno najít takové léčivo, které zmírňuje právě jeho obtíže.

Frekvence kapání je individuální, dle stavu onemocnění. Při častějším kapání se raději doporučují preparáty bez konzervačních látek.

Na našem trhu je široká nabídka léčiv, kterou je možné úspěšně využít. O výběru konkrétního přípravku by se měl pacient poradit s lékárníkem, nebo s očním lékařem.

Jak na podráždění očí v důsledku reakce očí na látku (alergen), která dotyčnému způsobuje alergii?

K podráždění očí alergenem dochází buď v pylovém období (jaro, začátek léta) a je doprovázeno sennou rýmou, nebo může být vyvoláno celoročně alergenem, který vyvolává podráždění očí trvale, např. roztoči.

Pro léčbu podrážděných očí se používají léčiva proti alergiím ve formě očních kapek, nebo kombinace více léčiv, která zastaví alergickou reakci. V rámci prevence vzniku podráždění alergenem je zásadní dlouhodobá léčba. Terapie bývá komplexní, a proto patří vždy do rukou lékaře (alergolog, nebo oční lékař), který volí způsob léčby a předepisuje konkrétní léčiva individuálně, v závislosti na závažnosti alergické reakce nemocného.

Jak na podráždění očí v důsledku ultrafialové záření, resp. svařování elektrickým obloukem, nebo horského slunce (rtuťová výbojka)?

Účinek ultrafialového záření se na očích objeví se zpožděním 6 – 12 hodin, kdy se dostavuje slzení, úporné bolesti očí, provázené křečovitým sevřením víček a výrazná nesnášenlivost světla. Obdobné příznaky se pozorují při podráždění očí svařováním, nebo horským sluncem.

Cílem léčby je zklidnění projevů, a proto se podávají léčiva proti bolesti, doporučují se studené obklady očí, pobyt v temné místnosti a při silných bolestech se aplikuji znecitlivující oční kapky, které předepisuje oční lékař.

Zásadním krokem proti vzniku podráždění očí je prevence a ochrana očí brýlemi se speciálně upravenými skly.

Jak na podráždění očí v důsledku poleptání?

Poleptání patří k častým úrazům. V domácnosti může dojít k poleptání očí při čištění odpadu louhem (např. čističem odpadu pod názvem „Krtek“), kdy může z odpadu nečekaně do vzdálenosti až 1 metru vystříknout horká voda, ve které se louh právě rozpustil. Takové poleptání může mít těžké a pro oči trvalé následky.

Léčba spočívá v okamžité první pomoci, při které je postižené oko kontinuálně proplachováno vodou. Nejdůležitější je co nejrychleji začít, abychom zachránili co nejvíce poleptané tkáně. Pokud se nám do oka dostala pevná část z leptající látky, ihned ji mechanicky odstraníme.

Při první pomoci vytočíme telefonní číslo na sanitku (bezplatné volání 112, nebo 155), mobil si dáme na hlasitý odposlech a současně s probíhajícím telefonátem pustíme z kohoutku vodovodu ve středním proudu vodu. Uděláme ze spojených dlaní misku, nalijeme do ní vodu a část obličeje s poleptaným okem ponoříme do vody. Oko, které je ve vodě otevíráme a zavíráme. Po chvilce (cca 5 x otevření a zavření oka) vodu v dlaních vyměníme za novou. Opět oko ponoříme do vody a otevíráme jej a zavíráme. V této první pomoci pokračujeme do příjezdu první pomoci. Situaci rozhodně nepodceňujeme, protože se jedná o osud oka!

Jak na podráždění očí v důsledku úrazu, nebo poranění oka?

Mezi nejčastější úrazy patří přítomnost cizího tělíska na povrchu rohovky. Tělíska mohou být do oka zanesena větrem, nebo při pracovní činnosti (např. broušení, řezání, hoblování a další různé kutilské práci).

Mezi hlavní projevy patří pocit cizího tělíska v oku, slzení, mírná bolest, mrkání, a zhoršení zraku. Kolem kovového tělíska se může v krátké době vytvořit rezavý prstenec.

Odstranění cizích tělísek z oka spolu s následnou léčbou patří do rukou očního lékaře. Pokud odstraňujeme cizí tělísko sami, nevíme, zda jsme jej odstranili úplně a navíc oko následně nemůžeme ošetřit např. oční mastí s obsahem antibiotika.

Jak na podráždění očí způsobené infekcí, nebo zánětem?

Infekce a záněty očí mohou postihnout každou část oka (víčka a slzné kanálky, spojivku, rohovku, očnice).

Původcem infekce jsou viry, baktérie, nebo plísně, a proto jejich léčba patří vždy do rukou lékaře.

Podle původce infekce, nebo příčiny zánětu se podávají léčiva z různých skupin, např. léčiva proti baktériím (antibiotika), léčiva proti virům (antivirotika), léčiva proti zánětům (kortikoidy, léčiva potlačující imunitní reakci, biologická léčiva).

Pacienti, kteří nosí kontaktní čočky, a u kterých pravděpodobně probíhá zánět spojivek, by měl jít k očnímu lékaři, který zkontroluje, zda se zánět nerozšířil také na oční rohovku.

Infekční zánět rohovky, který se projevuje nesnášenlivostí světla, slzením, bolestí a zhoršením zraku, je mimořádně závažný stav, který je nezbytné ihned intenzivně léčit, aby se předešlo těžkému poškození zraku.

Je možné léčit podráždění očí v rámci samoléčby?

Před rozhodnutím, zda podráždění očí léčit v rámci samoléčby, je prvořadé zjistit příčinu podráždění oka a tu odstranit.

V lékárně je možné si koupit oční kapky proti podráždění očí, které odstraňují zčervenání a pocit řezání v oku (léčiva stahují žilky v oku (dekongestiva). Avšak tato léčiva pouze potlačí projevy podráždění a neodstraní vlastní příčinu vzniku podráždění.

Při volbě léčby je nezbytné přistupovat individuálně ke každému podráždění očí, a to podle příčiny vzniku potíží.

Např. pokud dotyčný ví, že mu do očí „foukal vítr“, je možné po poradě s lékárníkem zkusit krátkodobou aplikaci kapek proti podráždění očí. Avšak pokud se projevy po aplikaci očních kapek nezlepší, nebo jsou dokonce horší, je nezbytná okamžitá návštěva očního lékaře.

Jiným příkladem je podráždění očí při dlouhodobé práci na PC. Kapky proti podráždění očí pomohou odstranit projevy podráždění, avšak příčinu vzniku neodstraní. V tomto případě by měl dotyčný navštívit očního lékaře, který zjistí, zda jde o tzv. syndrom suchého oka. U syndromu suchého oka se dávají oční přípravky, které oko zvlhčí.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

www.eLekarnice.cz


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek