Darování krve krok za krokem

Z medicínského hlediska je darování krve vhodné začít odběrem tzv. plné krve (tj. odběr cca 450 ml krve tak, jak je dárci odebrána ze žíly). Speciální odběry jednotlivých složek krve (tj. samotné červené krvinky, krevní plazma, krevní destičky), při nichž jsou ostatní složky dárci v průběhu odběru zase vráceny, může dárce – v případě své ochoty a potřeby transfuzního zařízení – podstoupit až tehdy, snášel-li dobře právě odběry plné krve. Je k nim třeba též dalšího vyšetření (EKG). Možnost darování krve má dárce prakticky v každém okresním městě, kde je transfúzní oddělení.

darování krve

Chodím darovat krev již 10 let a také jsem se přidal k mnoha pacientům do registru dárců kostní dřeně. Protože dárců není nikdy dost, rozhodl jsem se napsat tento článek, který podává přehled základních informací pro prvodárce.

Na oddělení pro darování krve přichází dárce přímo. Není třeba, aby absolvoval prohlídku u svého praktického lékaře či jinde. Vše potřebné pro darování krve je dárci provedeno přímo v zařízení transfúzní služby.

Dárce krve, který přijde na transfúzní oddělení, obdrží k prostudování „Poučení pro dárce krve“ a k vyplnění „Dotazník dárce krve“.

Dotazník dárce krve

Před každým odběrem vyplňuje dárce krve dotazník, ve kterém se zjišťují prodělané choroby, užívané léky, možný kontakt s infekcí. Dále dárce krve potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS (tj. provozování prostituce, narkomanie, rizikových sexuálních praktik apod., ale také např. tetování nebo piercing mimo zdravotnické zařízení).

Pokud na některé otázky dárce krve nechce odpovědět, má možnost diskrétního sebevyloučení, tedy možnost bez uvedení důvodu z transfúzní stanice odejít (tuto možnost má kdykoli během pobytu na transfúzní stanici). Po vyplnění dotazníků je mu na základě průkazu totožnosti zavedena karta a je zadán do počítačového systému.

Před darováním krve musí dárce také podepsat tzv. informovaný souhlas, že souhlasí s provedením odběru, předepsaným vyšetřením, že byl o celé proceduře řádně poučen a že souhlasí s tím, aby byly v souladu se zákony zpracovány jeho osobní údaje a údaje o jeho zdravotním stavu (při zachování povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků). Dále dárce krve potvrzuje, že údaje uvedené do dotazníku jsou pravdivé a úplné. Bez podepsání tohoto informovaného souhlasu nemůže nikdo darování krve podstoupit.

darování krveVyšetření dárce krve

V dalším kroku se dárce krve podrobí základnímu laboratornímu vyšetření – je mu proveden odběr krve ze žíly nebo z prstu na krevní obraz (kontroluje se zejména hodnota červeného krevního barviva – hemoglobinu) a dárci krve je změřena tělesná teplota.

S výsledky laboratorních testů jsou pak dárci krve zváni na vyšetření lékařem, který změří dárci tlak a puls, provede zběžné interní vyšetření a vyhodnotí vyplněný dotazník (anamnézu). Je-li dárce krve způsobilý k odběru, poznamená to lékař do karty nebo do počítače a dárci může být krev odebrána. V opačném případě je též proveden záznam, ale lékař dárci doporučí jiný postup - informuje jej, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuálně krev v budoucnu darovat.

V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je zpravidla dárcům krve podáváno malé občerstvení, zejména čaj a pečivo. Obecně platí zásada, že na odběry by dárci krve neměli chodit nalačno. Ráno je vhodná lehká snídaně a dostatečné množství tekutin v těle. Jediné omezení, na které jsou dárci krve upozorňováni, je, aby večer a ráno (tedy asi 14 hod. před plánovaným odběrem) nejedli nic tučného a nepili ve větším množství alkohol.

Samotný odběr pak provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti. Odběry se provádí v pololeže nebo leže na odběrovém křesle do plastových vaků pro jednorázové použití. Jeden odběr by neměl trvat déle než 10 minut. Po provedeném odběru sestra dárci krve ošetří místo vpichu a dárce se odebere na zpět na místo občerstvení, případně obdrží občerstvovací balíček.

Plánované darování krve

Po prvním odběru je dárce krve evidován v příslušné transfúzní stanici. Ta také dárce krve zpravidla zve k dalším odběrům – hovoříme o dárcovství plánovaném.

Proč? Krev, jakož i ostatní její složky, mají jen určitou trvanlivost (u tzv. plné krve jde o 35 dní, u koncentrátu krevních destiček jen max. 5 dní). Pokud se během této doby nevyužije, musí se zlikvidovat. Aby byly transfúzní přípravky efektivně využity, je třeba odběry plánovat – potřeba dárců se tedy v průběhu roku mění a záleží samozřejmě i na krevní skupině dárce (příp. dalších charakteristikách jeho krve). Proto není někdy nutné využívat maximální počet odběrů, které u jednoho dárce v roce předpisy stanoví, ani není účelné, aby dárci chodili k dalšímu odběru sami, dle vlastního uvážení, aniž by si na transfúzním oddělení ověřili, že právě jejich skupina je momentálně žádána či pokud by nebyli pozváni. Je tedy přirozené, že některý dárce je zván i několikrát v roce, jiný třeba jen jednou za dva roky a podobně.

Na každé transfuzní stanici je velice ochotný personál, který vám v případě nejasností vše vysvětlí a poradí.

PharmDr. Aleš Novosád

odborný konzultant ČLnK


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek