Chronická rýma

Chronická rýma patří k nejčastějším onemocněním s dlouhodobým (chronickým) průběhem, které se nejvíce vyskytuje u dětí starších 10 let a u mladých dospělých. Podle odhadů trpí chronickou rýmou nejméně 20 % dospělých a 10 % dětí, ale polovina pacientů s chronickými nosními příznaky není vyšetřena a léčena.

Rýma

CO JE TO ALERGICKÁ RÝMA?

Alergická rýma je alergické onemocnění nosní sliznice, jehož hlavními příznaky jsou převážně svědivé dráždění nosní sliznice, kýchání, zvýšená produkce vodnatých hlenů a ucpání až úplné uzavření nosu (obturace).

Rýma je definována jako chronická, pokud jsou přítomny alespoň dva z těchto příznaků minimálně 1 hodinu denně po většinu dní.

Nosní příznaky se jen výjimečně projevují všechny najednou a v plné síle, spíše se projevují v různém zastoupení, v různé intenzitě, v různé frekvenci a s různým vlivem na kvalitu života nemocných. Denní obtíže má jen malá část pacientů, 50 % pacientů má příznaky déle než 4 měsíce v roce a 20 % déle než 9 měsíců v roce.

JAKÉ JSOU DRUHY ALERGICKÉ RÝMY?

Alergická rýma je buď sezónní, nebo celoroční.

JAKÉ LÁTKY JSOU RIZIKOVÉ PRO VZNIK ALERGICKÉ RÝMY?

Alergická rýma vzniká u jedinců s dědičnou dispozicí (tj. výskyt alergických onemocnění v rodině) působením alergenů a projevy alergie velmi často probíhají nejen v nose, ale i na jiných místech organismu (spojivky očí, kůže, dýchací cesty).

Nejčastějším vyvolavatelem alergické rýmy jsou alergeny, které přecitlivělý jedinec může vdechnout (inhalační alergeny). Může se jednat o alergeny se sezonním výskytem (u nás především pyly trav, jarních stromů a keřů, plevelů a venkovních plísní) nebo s celoročním výskytem (u nás alergeny roztočové, alergeny domácích zvířat, plísně a některé profesní alergeny – tedy převážně alergeny vnitřního prostředí).

Alergická reakce na nosní sliznici může být také součástí reakce obranného systému organismu na vstup jiného, než vzdušného alergenu, např. alergen ze skupiny potravin, léků atd.

JAKÉ JSOU PROJEVY ALERGICKÉ RÝMY?

Sezonní alergická rýma

- převládajícími příznaky jsou kýchání, zvýšená produkce vodnatých hlenů, svědění (šimrání až lechtání v nose),

- často je přítomná zvýšená dráždivost dýchacích cest,

- téměř pravidelně jsou současně postiženy oční spojivky,

- výskyt obtíží je výhradně v pylové sezóně (konec února - listopad, maximum květen-srpen),

- někdy dochází ke zkřížené alergii na ovoce, zeleninu a koření (podobnost alergenů na chemicko-molekulární úrovni).

Celoroční alergická rýma

- výskyt obtíží je celoroční,

- převaha překrvení a zduření nosní sliznice (kongesce),

- často komplikují jiná onemocnění, např. záněty v dutinách okolo nosu (sinusitidy), záněty středního ucha a astma,

- je méně nápadná závislost na přítomnosti alergenů ve vzduchu,

- často je vyvolána nespecifickými faktory.

Stejný průběh jako celoroční alergická rýma má také tzv. nealergická hyperreaktivní idiopatická rýma, u které není znám vyvolávající alergen, avšak tato rýma má nejen stejný průběh, ale je stejně léčena jako celoroční alergická rýma.

JAKÁ JE TERAPIE ALERGICKÉ RÝMY?

Základem léčby jsou režimová opatření, ke kterým patří úprava prostředí, ve kterém pacient žije a jeho snaha pacienta maximálně se vyhnout možnosti být v kontaktu s alergenem, který jeho alergickou rýmu vyvolává.

Úprava prostředí spočívá v odstranění alergenů z bytu alergika, častém a důkladném luxování s použitím účinných mikrofilmů a v péči o lůžkoviny.

- U alergie na roztoče se doporučují zásadně protialergické lůžkoviny, které lze prát alespoň na 60ºC, případně ochranné protiroztočové povlaky na lůžkoviny a matrace, které zabraňují průniku alergenů z lůžkovin.

Prach je nutné stírat na vlhko, mají se odstranit „lapače prachu“ z domácností a alergik sám by úklid neměl provádět.

Pes- U alergií na domácí zvířata – psy, kočky, morčata apod. – je zásadním opatřením odstranění zvířete z bytu. V domácnosti, kde zvířata žijí, je alergen ve formě vzdušného aerosolu všudypřítomný a může vyvolávat alergické příznaky i bez přímého kontaktu se zvířetem.

Pacient s alergickou rýmou, kterou vyvolávají pyly, může využívat služby pylové informační služby (www.pylovasluzba.cz) a plánovat si svůj pobyt v přírodě (vyhýbat se rozkvetlým lokalitám), resp. změnit své místo pobytu podle aktuálního výskytu pylu v ovzduší, na který je přecitlivělý. V pylové sezóně je také doporučováno chránit oči před pylem slunečními brýlemi, větrat pouze krátce intenzivně a omezit výraznou fyzickou aktivitu ve venkovním prostředí.

Další možností léčby je podávání alergenové imunoterapie, při které se dlouhodobým podáváním nízkých dávek alergenu, ke kterému je pacient přecitlivělý, navodí po nějakou dobu snášenlivost obranného systému organismu.

Třetí možností je léčba pomocí farmakoterapie, která se volí z několika skupin léků s různým mechanismem působení a s různou formou podání.

Některé léky se dávají krátkodobě k okamžité úlevě, jiné léky se dávají dlouhodobě a na jejich účinek je nezbytné si počkat, např. u každodenního podání nosních sprejů s obsahem léčivých látek ze skupiny kortikosteroidů je patrný účinek nejdříve po 7 dnech.

Pro léčbu rýmy jsou mezi pacienty velmi oblíbené nosní spreje s léčivými látkami se skupiny dekongestiv, protože po jejich aplikaci dochází prakticky okamžitě k úlevě a k uvolnění ucpaného nosu. Tyto léky se však nemají podávat déle než 7 až 10 dnů, protože vyvolávají vznik chronické přetrvávající (rezistentní) rýmy, kterou způsobují právě používané nosní spreje (dekongestiva).

JAKÁ JE PROGNÓZA A PREVENCE ALERGICKÉ RÝMY?

Prognóza onemocnění chronickou rýmou záleží na možnostech eliminace spouštěčů alergické rýmy. K trvalému odstranění nosních příznaků stačí někdy přechodné podávání léků doplněné režimovými opatřeními, jindy je nezbytné soustavné podávání léků.

Trvalé vystavení pacienta s chronickou rýmou alergenu, který jeho rýmu spouští, představuje závažné riziko budoucího rozvoje astmatu. Naopak: důsledná léčba nosních příznaků nejen zvyšuje kvalitu života pacientů, ale snižuje zvýšenou reaktivitu dýchacích cest (bronchiální hyperreaktivita) a je prevencí vzniku astmatu.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek