Akutní astma je těžký, život ohrožující astmatický stav, který může nastat u každého astmatika bez ohledu na stupeň závažnosti jeho astmatického onemocnění.

Astma

JAKÉ JSOU PROJEVY AKUTNÍHO VZPLANUTÍ ASTMATU?

Astma je onemocnění postihující dýchací cesty (průdušky), u kterého dochází k otoku sliznic, stáhnutí průduškových cest (bronchospasmus) a produkci vazkého hlenu.

Při akutním astmatu dochází ke zvětšování otoku sliznic dýchacích cest a k pískotům při dýchání, zhoršování dušnosti a kašle, která vedou k zásadnímu zhoršení průchodnosti dýchacích cest (obstrukce). Nastalé těžší dechové potíže neustupují po podání léků úlevové léčby v předepsaných dávkách.

CO JE PŘÍČINOU AKUTNÍHO VZPLANUTÍ ASTMATU?

Akutní astma může být vyústěním déletrvající nedostatečné kontroly astmatu (např. způsobené neužíváním preventivních léků, protože pacient se „cítí zdráv“ a nemá pocit, že má preventivní léky užívat).

Akutní astma však může propuknout také u pacientů, kteří preventivní léky užívali a měli astma dlouhodobě pod kontrolou, ale došlo u nich k souběhu nepříznivých okolností, kterými mohou být např. virová infekce dýchacích cest nemocného spolu s vystavení k alergenu a vznikem smogové situace.

Akutní vzplanutí astmatu může vzniknout náhle, např. při virové infekci nebo při významném kontaktu s provokujícím podnětem (nejčastěji alergenem).

Obvykle se akutní vzplanutí astmatu rozvíjí postupně po dobu několika dní, během kterých pacient čím dál hůř snáší běžnou fyzickou zátěž (např. chůzi), objevuje se u něho větší frekvence kašle nebo má častější mírnější potíže, než nakonec propuknou závažné poruchy dušnosti.

Závažnost stavu je možné zhodnotit změřením maximální výdechové rychlosti (peak-flow metr, PEF), která je při astmatickém záchvatu výrazně snížena.

JAKÝ JE POSTUP LÉČBY PŘI/ PO AKUTNÍM VZPLANUTÍ ASTMATU?

Každý astmatik musí dobře znát své varovné příznaky a včas začít na hrozící akutní vzplanutí astmatu reagovat.

Časným rozpoznáním přicházejícího akutního vzplanutí astmatu lze často zabránit jak vyloučením vyvolávajícího podnětu, tak úpravou léčby podle návodu, který má mít pacient k dispozici, např. zvýšením dávky léku preventivní léčby, častějším podáním inhalačního léku, který „roztahuje“ dýchací cesty, apod.

Rozvinuté akutní vzplanutí astmatu již není možné tímto způsobem zastavit a je třeba zahájit léčbu, podle písemného návodu k řešení akutního vzplanutí astmatu.

Každý nemocný by sebou měl mít písemný návod k řešení akutního vzplanutí astmatu a měl by být schopen zahájit léčbu sám v domácím prostředí, dítě za asistence rodičů.

Pokud nemocný zahájil léčbu v domácím prostředí podle svého návodu k řešení akutního vzplanutí astmatu, ale reakce jeho organismu na léčbu není dostatečná, případně měl nemocný v minulosti akutní záchvat s těžkým průběhem, je třeba podat předepsanou léčbu již s prvními příznaky akutního vzplanutí astmatu a co nejrychleji zajistit kontrolu lékaře nebo rychlou záchrannou pomoc (bezplatné volání 155).

Každého pacienta s těžkým průběhem a s nedostatečným přísunem kyslíku do organismu (hypoxie) je třeba hospitalizovat, dokud se funkce plic plně nenormalizují (kontrola dechových funkcí pomocí spirometru, např. maximální objem vydechnutého vzduchu, rychlost výdechu, apod.)

Po propuštění z nemocnice je dobré ještě nějakou dobu ponechat vyšší dávky preventivní léčby, případně ještě určitou dobu podávat celkovou léčbu pomocí léků ze skupiny kortikosteroidů.

Každé akutní vzplanutí astmatu je projevem selhání preventivní léčby a je potřeba identifikovat rizikové faktory, které mohou znovu spustit akutní vzplanutí astmatu (např. pobyt v přírodě (pyly), příležitostný kontakt se zvířaty u příbuzných, u předškolních dětí jde nejčastěji (55 %) o virovou infekci způsobenou rinoviry (u alergiků 3 x vyšší výskyt infekce než u nealergiků).

Na základě provedených zjištění je možné preventivní léčbu přehodnotit nebo po určitou dobu v následném období po akutním vzplanutí astmatu preventivní léčbu zesílit a pacienta sledovat v kratších intervalech.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek