Oční vody, kapky, gely, masti... Jak správně aplikovat přípravky do očí?

Oko je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejzranitelnějších smyslových ústrojí našeho těla. Většina našich vzpomínek je založena na tom, co jsme viděli. Navíc jsou oči druhým nejsložitějším orgánem (hned po mozku), je tedy velmi důležité péči o ně nezanedbávat, jakýkoliv problém nepodceňovat a nejlépe jej ihned řešit s odborným očním lékařem.

kapky-do-oci.jpg

Stejně důležitá je pak také aplikace očních přípravků. Ať už se jedná o oční kapky, gel nebo mast, na lékařský předpis nebo bez něj, správný postup při použití všech těchto očních přípravků hraje významnou roli na celkovém výsledku léčby. Poučení o tom, k čemu podávaný lék slouží a jak vhodně použít konkrétní lékovou formu (tedy podobu, v jaké se účinná látka do těla dávkuje), je nezbytné pro efektivní podporu spolupráce pacienta jak s lékařem, tak s lékárníkem. A lékárník, který je konečnou osobou přicházející do styku s pacientem, se ujistí, zda rozumíte povaze svého onemocnění (ať už je to v tomto případě např. syndrom suchého oka, nebo glaukom) a zvládnete kapky či mast správně použít. Pokud si nejste jistí, nebojte se zeptat!

Oční přípravky

Oční přípravky neboli oftalmika jsou sterilní přípravky ve formě oční vody, kapek, gelu nebo masti.

Oční voda (např. Ophtal®) je určena k výplachu (neboli irigaci) spojivkového vaku za účelem odstranění nečistot, cizího předmětu, zbavení oka hnisu nebo sekretu před aplikací očních kapek apod. V akutních případech (např. při popálení oka nebo zasažení dráždivou chemikálií – domácím čisticím prostředkem, insekticidem, barvou na vlasy a dalšími, které mohou oko poleptat) je možno použít k výplachu i proud vody přímo z vodovodního kohoutku. Vyplachuje se vždy směrem od vnitřního koutku k vnějšímu po dobu několika minut.

K výplachům je možno použít také tzv. oční borovou vodu (pokud není k dispozici např. již výše jmenovaný Ophtal®, což je v podstatě taková „vylepšená verze" borové vody), tedy sterilní roztok kyseliny borité v koncentraci, která se pohybuje v rozmezí 1,63 – 1,75 %. V lékárnách bývá k dostání 3% roztok kyseliny borité, ten však k přímému použití není vhodný, a to ani pro zvířata. Jednak je jeho koncentrace příliš vysoká, jednak není sterilní.

Pokud máte k dispozici vaničku, nalijete oční vodu asi do poloviny vaničky a v mírném předklonu si ji pevně přitisknete na oko, následně se narovnáte, hlavu zakloníte a necháte vaničku dostatečně přitisknutou k oku tak, aby její obsah zalil otevřené oko. Pak několik minut pohybujete okem do stran a nahoru a dolů. Tento postup můžete opakovat 3 – 5 krát denně.

Oční kapky, gely a masti slouží nejčastěji k léčbě syndromu suchého oka, zánětů, nebo zeleného zákalu (glaukomu), k diagnostickým účelům nebo jako doplněk při chirurgických výkonech. Vpravení těchto lékových forem do oka se odborně označuje jako instilace.

Oční kapky mají vodný nebo olejový základ, mohou (ale nemusí) obsahovat jednu nebo více terapeuticky účinných látek a dále látky, které upravují např. viskozitu (neboli tekutost), povrchové napětí a pH, případně antimikrobiální přísady, zajišťující sterilitu přípravku (konzervační látky). V některých případech může tuto vlastnost mít sama účinná látka, pokud ji však nemá, je nutné zajistit sterilitu jiným způsobem – např. přidáním vhodné konzervační látky v takové koncentraci, aby byla dostatečně účinná, avšak minimálně dráždivá, použitím náležitých sterilizačních postupů, případně speciálních obalů, které brání vniknutí vzduchu do lahvičky, a tím také kontaminaci mikroorganismy.

Použitelnost přípravků po jejich otevření se tak může pohybovat od jednoho měsíce až po půl roku (např. u některých zvlhčujících očních kapek).

Kapky představují relativně pohodlnou formu aplikace vhodné (účinné) látky na oční bulvu nebo spojivku. Jejich tekutost však neumožňuje dostatečnou dobu pro kontakt s povrchem oka, a tedy přestup aktivních látek a terapeutický účinek. Jednoduše řečeno, musíte kapat častěji, aby bylo dosaženo požadovaného efektu. U viskóznějších kapek je díky lepší přilnavosti k povrchu oka zvýšená dostupnost účinné látky, kapat tedy nemusíte tak často. Mohou však být hůře tolerovány.

Masti a gely mají pro uvolňování účinné látky vhodnější vlastnosti, jejich aplikace přes den je ovšem znevýhodněna zamlžením oka.

Zásady správné aplikace

 1. Nejprve zkontrolujte expiraci a ujistěte se, že jste první, kdo jej používá. Nepoužívejte přípravky, které najdete doma nebo v práci, jsou již otevřené a nevíte, kdo před vámi je použil nebo jak dlouho jsou otevřené, mohly by vám více uškodit než pomoci.
 2. Na krabičku si poznamenejte datum otevření. Použitelnost očních přípravků je po otevření výrazně kratší, než je uváděné datum expirace na krabičce, a to většinou měsíc, maximálně půl roku – můžete si tedy poznamenat i datum, do kterého nejpozději je možné přípravek použít.
 3. Pokud se léčíte se zánětem, řídí se délka léčby lékařem. Antibiotické přípravky je nutné aplikovat v pravidelném intervalu, který určí lékař. Jakékoliv nespotřebované přípravky, které vám po ukončení léčby zůstanou, přestože jsou ještě nějakou dobu použitelné, neschovávejte, ale vraťte do lékárny. Kdybyste je chtěli někdy v budoucnu v rámci samoléčby použít, s velkou pravděpodobností byste si jen uškodili!
 4. Pečlivě si umyjte ruce vodou a mýdlem. Pokud nosíte kontaktní čočky, zřejmě je budete muset vyjmout (pouze některé zvlhčující oční kapky je možné použít spolu s kontaktními čočkami bez jejich vyjmutí z oka, informace získáte v lékárně). Vrátit je můžete po cca 15 minutách.
 5. Máte-li obavy, zda se trefíte, můžete se postavit před zrcadlo.
 6. Připravte si oční kapky a před otevřením je pro jistotu protřepejte. Některé kapky mohou být ve formě suspenze, to znamená, že obsahují částice, které se nerozpouštějí a při stání se usazují na dně lahvičky, pro optimální účinnost je nutné tyto částice rovnoměrně rozptýlit.

 1. Zakloňte hlavu a pohled směřujte nahoru. Obě oči mějte otevřené.
 2. Stáhněte si jednou rukou spodní okraj víčka a ze vzdálenosti přibližně 5 centimetrů vkápněte do prostoru mezi okem a víčkem jednu kapku. Snažte se přitom nedotknout aplikátorem ani oka, ani řas. Jednak by mohlo dojít ke kontaminaci (tedy zanesení infekce) do přípravku a jednak byste mohli způsobit častější mrkání, a tím předčasné vyplavení léčiva z oka.
 3. Pokud si nejste jistí, zda jste se trefili, můžete ihned přikápnout další kapku. Oko více než jednu kapku najednou nepojme a nadbytek vyteče. Některé aplikátory mohou vytvořit větší kapku, než je oko schopné udržet, nadbytek tedy může vytéct i v případě, že kápnete pouze jednou.
 4. Oči zavřete a nechte kapku, aby se zvolna po povrchu oka rozprostřela. Zároveň si prstem jemně stlačte vnitřní koutek na cca 1 minutu (v případě kapek určených k léčbě zeleného zákalu se doporučuje aspoň 3 minuty). Zabráníte tím předčasnému odtoku kapek slzným kanálkem a také celkovému vstřebání léku do organismu, a tím v některých případech také možnost vzniku nežádoucích účinků a kontraindikací.
 5. V případě, že máte aplikovat vícero druhů kapek po sobě, je potřeba nechat mezi jednotlivými aplikacemi alespoň 5 minut, aby nedošlo k předčasnému vyplavení účinné látky, a tím ke snížení efektu, případně ke vzniku interakcí.
 6. Po prvním otevření se nedoporučuje mast aplikovat přímo do oka, ale vytlačit cca 1 – 2 centimetry mimo (např. do připraveného papírového kapesníčku, buničitého čtverečku apod.) Mohou zde zůstat zbytky po perforaci nebo může vytékat řidší obsah, ani jedno není pro použití žádoucí.
 7. Do oka, tedy do spojivkového vaku, který vytvoříte stejným oddálením spodního víčka od oka jako v případě aplikace kapek, naneste cca 2 cm masti (nebo gelu) směrem od vnitřního koutku oka k vnějšímu.
 8. Pokud máte aplikovat kapky a zároveň mast, následuje mast až po kapkách. Nejčastěji se však používají kapky pro aplikaci na den a mast na noc. Je to z toho důvodu, že po aplikaci masti dojde k zamlžení vidění.
 9. Objeví-li se alergická reakce, je nutné oko ihned vypláchnout (vodou nebo oční vodou)a poradit se o dalším postupu s očním lékařem.
 10. Kapky (ale i masti a gely) uchovávejte dle pokynů výrobce. Ve většině případů stačí při pokojové teplotě, ne na přímém slunci, ale spíše na tmavém místě. Některé přípravky je nutno uchovávat v chladu. Gely a masti se uchovávají nejlépe v pozici uzávěrem dolů, aby byly ihned připraveny k dalšímu použití.
 11. Jestliže jste po chirurgickém zákroku, budete muset pravděpodobně oko také převazovat. Pro tyto účely je vhodné v lékárně zakoupit sterilní gázové čtverečky a lepicí pásku šetrnou k pokožce (nejlépe papírovou – např. Omnipor®). Někdy je vhodné gázu ještě zafixovat pomocí obinadla.

Další doporučení

 • V některých případech je vhodné před aplikací očního léku provést také výplach oka a zbavit jej hnisavého sekretu.
 • Teplota pro aplikaci by měla být pokojová (přípravky, které je nutné uchovávat v chladu, můžete např. vytáhnout 30 minut před plánovanou aplikací, aby nebyly ledové). Studené přípravky mohou někdy způsobit nadměrné mrkání, a tím rychlejší vyplavení přípravku z oka. Nižší teplota aplikovaného přípravku však může pomoci poznat, zda jste se trefili do oka či nikoliv. Není tedy vyloženě nesprávná. Máte-li jakékoliv pochybnosti, konzultujte je s vaším ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.
 • Vždy pečlivě sledujte příbalovou informaci.

Závěrem je možné dodat, že přibližně 20 % pacientů nedokáže aplikovat oční přípravky sobě samým. Překážkou může být třes rukou, špatný zrak nebo prostě jen strach. Pokud patříte mezi ně, nestyďte se a požádejte o pomoc rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu. Dbejte vždy na to, abyste dodrželi předepsaný časový interval i délku podávání přípravku. Jen správná a pravidelná aplikace zajistí efektivní léčbu a vhodnou péči o vaše oči. V případě zeleného zákalu můžete předejít jak operaci, tak nevratnému poškození zrakového nervu. Stejně tak syndrom suchého oka nebo třeba senná rýma nemusí být trvalou nepříjemností a není zapotřebí si na tento dyskomfort zvykat, existuje spousta efektivních řešení!

Zrakem získáváme asi 80 % vjemů z okolí, a pokud nám jeho kvalitu cokoliv zhoršuje, měli bychom udělat maximum pro to, abychom si jej udrželi v co nejlepší formě. Správná aplikace očních přípravků je jedním z nezbytných opatření.

PharmDr. Kateřina Dubská

Lékárna Dům zdraví, Hodonín

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek