Magnezium (Hořčík)

Magnezium neboli hořčík (chemická značka Mg) je lehký kov, který se nejčastěji vyskytuje jako hořečnatý kation Mg2+. Tento prvek má v organismu zcela nezastupitelnou roli v mnoha procesech, je součástí a aktivátorem více než 600 enzymatických systémů, a proto je důležitý pro funkci svalů včetně srdce, dále třeba pro přenos vzruchu a funkci nervové soustavy.

Magnézium

V zelených rostlinách je součástí chlorofylu – tj. zelené barvivo, které se podílí na přeměně sluneční energie do cukrů z oxidu uhličitého a vody (fotosyntéza). Rostliny se tak stávají zdrojem hořčíku pro vyšší organismy.

Více než 300 enzymů živých organismů používá ionty hořčíku pro svou katalytickou činnost, včetně všech enzymů, které využívají nebo syntetizují ATP (energii těla). Tělo dospělého jedince obsahuje asi 24 g hořčíku, z toho 60 % je v kostře. Nejvíce se hořčík vyskytuje uvnitř buňky, kde můžeme najít 10 – 15 x vyšší koncentraci než je koncentrace v krvi. Řadí se tak na druhé místo nejčastěji zastoupených minerálů uvnitř buněk (po draslíku). V těle pomáhá udržovat stabilní srdeční rytmus, zdravé zuby a kosti, zdravý imunitní systém a udržuje normální činnost svalů a nervů. Podílí se také na regeneraci buněk.

Přirozené zdroje hořčíku a doporučené přijímané množství

Potřeba hořčíku se během života mění – dospělý muž by měl denně přijmout 350 mg hořčíku, žena pak 300 mg - nařízení EU uvádí jako referenční hodnotu příjmu hořčíku 375 mg. Současné dietní studie ukazují, že průměrný příjem hořčíku v industriálních zemích je často pod požadovanou hodnotou. Z monitoringu Státního zdravotního ústavu ČR z roku 2022 vyplývá, že je převážná většina obyvatel zásobována pitnou vodou s nízkým obsahem hořčíku, přičemž pouze 6 % obyvatel je zásobována vodou s optimální koncentrací (20-30mg/l).

Mezi potraviny s vysokým obsahem hořčíku patří luštěniny, listová zelenina (špenát), mák, kvasnice, ořechy, rajčata, vepřové maso, maliny a minerální vody s vyšším obsahem hořčíku (např. Magnesia nebo Zaječická hořká). Kvůli změně stravovacích návyků je vstřebatelnost hořčíku z potraviny značně omezena. Ke vstřebávání dochází v tenkém střevě a je ovlivněno několika faktory. Dostatečné množství selenu a vitaminu D pozitivně ovlivňuje vstřebávání, naopak nadměrný přísun tuků, cukru, bílé mouky a alkohol vstřebávání hořčíku zpomalují.

Zvýšený přívod hořčíku je třeba zejména:

 • u těhotných a kojících žen (až 450 mg / den);
 • u osob vykonávající těžkou fyzickou práci;
 • u sportovců;
 • u lidí starších padesáti let;
 • u diabetiků a kardiaků;
 • u jedinců, kteří pravidelně konzumují alkohol;
 • při akutním zánětu slinivky břišní;
 • při zhoubném nádorovém onemocnění;
 • při dlouhodobém stresu a řadě dalších onemocnění.

Nedostatek hořčíku

Prvním signálem nedostatku hořčíku jsou křeče v lýtkách, typické hlavně v noci, může docházet také k brnění horních končetin, hlavně konečků prstů, dále se objevují bolesti hlavy, slabost, zhoršená koncentrace, nervozita, deprese, třes víček, migrény, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, zvýšený tep, špatná koordinace pohybů a úbytek váhy.

Nedostatkem hořčíku trpí asi 33 % obyvatel. Může být způsoben např.:

 • nedostatkem hořčíku v přijímané potravě;
 • dlouhodobým hladověním;
 • vysokou konzumací alkoholu;
 • při namáhavé fyzické práci anebo sportováním;
 • nadměrnou ztrátou při průjmu;
 • podáváním některých léků.

Případy závažného nedostatku hořčíku, tzv. hypomagnezemie, byly zaznamenány u pacientů léčených dlouhodobě (tzn. nejméně 3 měsíce) inhibitory protonové pumpy (léky snižující kyselost v žaludku – např. omeprazol, pantoprazol) nebo léčených léky na odvodnění (diuretiky). Častější výskyt hypomagnezemie je pozorován u diabetiků. U dobře kompenzovaných diabetiků je výskyt nízké hladiny hořčíku u cca 40 % pacientů, u špatně kompenzovaných diabetiků se vyskytuje téměř ve 100 % případů. Nedostatek hořčíku bývá spojován i s dalšími onemocněními, jako je hypertenze, ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, některá neurologická a gastrointestinální onemocnění.

Možnosrti suplementace hořčíku

Pro osoby, které se řadí do skupiny se zvýšenou potřebou hořčíku, se nabízí možnost kromě pestré stravy užívat doplňky stravy nebo registrovaná léčiva, dostupná bez lékařského předpisu.

Na českém trhu je dostupné magnezium čisté (tableta obsahuje jen magnezium) nebo v kombinaci s vitamínem B6, který zvyšuje vstřebatelnost samotného hořčíku. Při koupi preparátu je nutné všímat si množství hořčíku v jedné tabletě a v jaké chemické soli je vázán. Všeobecně lze říct, že nejlépe se vstřebává z organických forem solí (jako je například laktát nebo citrát). Samotná vstřebatelnost je u každého jedince jiná (je ovlivněná potravou, činností ledvin, koncentrací vápníku v těle).

Věděli jste, že...

 • Hořčík dokáže významně prodloužit a zvýšit účinek analgetik, proto je vhodné lék proti bolesti (analgetikum) kombinovat s podáním hořčíku, ideálně jej zapít rozpuštěným hořčíkem.
 • Hořčík se používá k tlumení migrenózních stavů a k profylaktické léčbě migrény.
 • Nedostatek hořčíku v organismu může vyvolat psychické změny, jako jsou apatie, deprese, agitovanost, zmatenost či úzkost. Řada studií ukazuje na to, že doplňování hořčíku může podpořit klasickou léčbu antidepresivy.
 • Hořčík se užívá jako:
  • doplněk při léčbě diabetu,
  • podpůrná léčba u kardiovaskulárních chorob (hypertenze, stavy po infarktu myokardu),
  • doplňková terapie dlouhodobé aplikace hormonálních kontraceptiv, silných diuretik a laxancií zvyšujících eliminaci hořčíku z organismu.

Je důležité zmínit, že dostatečná využitelnost hořčíku v těle je ovlivněna také přísunem vápníku a jeho obsahem v těle. Pro zajištění optimálního vstřebávání obou důležitých minerálů platí jednoduchý poměr 2 : 1, tzn. 2 díly vápníku a 1 díl hořčíku. Pokud přijímáme hořčík a vápník v tabletách, je lepší nebrat tyto tablety společně, ale udělat mezi nimi alespoň 4 hodinový odstup. Časový odstup od příjmu vápníku a užívání před jídlem zajistí vyšší vstřebávání hořčíku. V případě nedostatku hořčíku je vhodné užívat léčivé přípravky či doplňky stravy dostupné bez lékařského předpisu, po konzultaci s lékařem i dlouhodobě. Existují ve formě tablet, tobolek nebo šumivých tablet. Z léčivých přípravků mají dobrou vstřebatelnost například léčivé přípravky Magne B6®, Magnerot® nebo Magnesium Lactate Biomedica®. Běžně je doporučeno užívat přípravky s hořčíkem mezi jídly, vždy je ale potřeba užívat ho v souladu s příbalovou informací konkrétního léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Při užití na lačno může mít projímavý účinek, především přípravky s obsahem laktátu.

Pokud si s výběrem či vhodností hořčíku ve Vašem případě nejste jistí, nebojte se obrátit na Vašeho lékárníka a lékaře, kteří Vám vždy rádi a správně poradí.

Nadměrný přísun hořčíku

Při dodržování doporučených denní dávek předávkování hořčíkem nevzniká. Vyšší množství hořčíku jsou regulována pomocí ledvin. Projevy silného předávkování se projeví až po konzumaci vyšší dávky koncentrovaného doplňku. Dochází k silné nevolnosti a průjmu, může se objevit i slabost, letargie, zmatenost a poruchy srdečního rytmu. Při dlouhodobém nadbytku dochází ke snížení krevního tlaku a k závratím.

Zajímavosti

Hořčík se špatně vstřebává za přítomnosti potravin obsahujících volný tuk, se kterými jsou vytvářena nevstřebatelná mýdla (strava ve fast foodech). V minerálních vodách je hořčík dobře dostupný, pokud je ve formě uhličitanu. Tam, kde je síran hořečnatý, je dostupnost z GIT nízká (má spíše mírný projímavý účinek).

Šumivé tablety hořčíku obsahují nerozpustný hydroxid hořečnatý, který se ve vodě spojuje s přidanou kyselinou citronovou na citrát hořečnatý. Nerozpustný hydroxid obsahující velké množství hořčíku sedimentuje jako bílý prášek a hořčík tak není využit. Roztokem je třeba zatřepat, aby se hořčík spojil v rozpustný citrát. Roztok je pak průhledný. Pokud je zakalený, není všechen hořčík ještě rozpuštěn.

Zdroje

ZADÁK, Zdeněk, Alena TICHÁ a Radomír HYŠPLER. Suplementace hořčíku – farmakologické mechanismy, metody podání a pasti. Praktické lékárenství. 2017, 31(3), 16-18.

KLADENSKÝ, Jiří. Vliv vitaminů, minerálů a stopových prvků na lidské zdraví s podrobnějším zaměřením na urogenitální systém. Jaká rizika přináší jejich deficit či předávkování? 2. část. Urologie pro praxi. 2017, 18(3), 109-114.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004

EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2015. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for magnesium. EFSA Journal 2015; 13(7):4186, 63 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4186.

WILHELM, Zdeněk. Co je dobré vědět o hořčíku. Praktické lékárenství. 2007, 3(3), 132-138.

Autoři:

Mgr. Veronika Maňáková

Lékárna Dr. Max, Zlín

Mgr. Kateřina Pohlová

Lékárna Bílá růže, Litoměřice

PharmDr. Ivana Lánová

Lékárna BENU, Praha

Revize (květen 2024):

PharmDr. Lucie Malečová

Ústavní lékárna IKEM, Praha

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek