Adrenalinový auto-injektor

Auto-Injektor je pero s malinkou jehličkou, které je naplněné tekutinou s léčivou látkou adrenalinem a které si pacient umí aplikovat sám, bez cizí pomoci, případně mu ho může aplikovat jeho blízký, kolega, prakticky kdokoliv.

Astma

Adrenalin je léčivá látka, kterou je nezbytné aplikovat při anafylaktické reakci. Léčivé přípravky ve formě auto-injektoru obsahující adrenalin jsou např. EPIPEN nebo EMERADE.

PRO KOHO JE ADRENALINOVÝ AUTO-INJEKTOR URČEN?

Adrenalinovým auto-injektorem má být vybaven a má jej neustále nosit sebou každý pacient, který prodělal anafylaxi navozenou potravinami, hmyzím jedem, inhalačními alergeny (tj. alergeny, které pacient vdechne), latexem, fyzickou zátěží nebo neznámým činitelem (idiopatická anafylaxe). Dva auto-injektory by u sebe měli mít pacienti, kteří prodělali téměř smrtelnou anafylaxi nebo také nemocní, kteří jsou v riziku vzniku anafylaxe, tj. ti, kteří mají středně těžké či těžké přetrvávající (perzistující) astma pod nedostatečnou kontrolou + alergii na potraviny, nebo prodělali celkovou reakci organismu na hmyzí jed a nejsou léčeni udržovacími dávkami alergenové imunoterapie, event. jsou takto léčeni, ale mají zároveň jednu z nemocí krve (systémovou mastocytózu) nebo mají v krvi zvýšené hladiny tryptázy (tj. látky, jejíž hladina se zvyšuje při systémové mastocytóze, ale také při alergické reakci).

Stejně by mělo být postupováno u lidí s anamnézou anafylaxe, kteří mají horší dostupnost lékařské péče, obezitu či nadváhu nebo je přítomna jazyková bariéra.

JAKÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ADRENALIN VE FORMĚ AUTO-INJEKTORU JSOU NA ČESKÉM TRHU?

Na českém trhu jsou k dispozici léčivé přípravky EPIPEN, EPIPEN JR, EMERADE 150mcg, EMERADE 300mcg a EMERADE 500mcg pro podání formou auto-Injektoru (tj. předplněné pero s injekční jehličkou) v baleních, která obsahují jeden nebo dva auto-Injektory.

Přípravek EMERADE 500mcg obsahuje 0,5mg adrenalinu a je určen pro dospívající a dospělé. Není určen pro děti.

Přípravek EPIPEN a EMERADE 300mcg obsahují 0,3 mg adrenalinu a jsou určeny pro dospělé pacienty a děti s hmotností nad 30 kg tělesné hmotnosti.

Přípravky EPIPEN JR. a EMERADE 150mcg obsahují 0,15 mg adrenalinu a jsou určeny pro děti s hmotností mezi 15 až 30 kg tělesné hmotnosti.

Podání přípravku dětem s tělesnou hmotností do 15 kg je nutné posoudit individuálně a dbát na radu lékaře!

KTERÝ LÉKAŘ PŘEDEPISUJE ADRENALINOVÝ AUTO-INJEKTOR?

Adrenalinový auto-injektor může předepsat lékař kterékoliv specializace.

Jediným omezením pro hrazení léku zdravotními pojišťovnami je splnění požadavku, že pacient má mít ve své lékařské dokumentaci lékařem zapsán údaj o prodělání závažné anafylaxe. Toto omezení blíže nespecifikuje počet předepsaných a hrazených adrenalinových auto-injektorů.

Pokud si chce pacient zaplatit léčivý přípravek sám, potom nemusí být požadavek o záznamu v lékařské dokumentaci splněn.

KAM APLIKOVAT ADRENALINOVÝ AUTO-INJEKTOR?

Auto-injektor je navržen tak, aby dávka mohla být vstříknuta přes oděv nebo přímo přes kůži.

Aplikace musí být provedena ze vzdálenosti asi 10 cm, tj. z této vzdálenosti se auto-injektor, pod úhlem 90 stupňů, přiloží ke svalu na vnější straně stehna (sval na noze vedoucí od kolene nahoru). Přesné místo umístění není nutné. Do jiného svalu se nedoporučuje adrenalinový auto-injektor podávat, protože po aplikaci do vnější strany stehna je dosaženo nejlepšího účinku.

.KDY MÁ BÝT PODÁN ADRENALINOVÝ AUTO-INJEKTOR?

Adrenalinový auto-injektor má být podán ihned poté, co se objeví příznaky anafylaktického šoku.

Pokud po první dávce nedojde ke klinickému zlepšení stavu, nebo pokud se stav dále zhoršuje, může být po 5 - 15 minutách od první aplikace nezbytná aplikace druhé injekce.

Přestože doporučené postupy vymezují skupiny pacientů, kterým mají být předepsány dva auto-injektory, je zároveň v informaci o léku doporučeno, aby lékař pacientovi předepsal dva auto-injektory. Tento rozpor musí řešit pacienti individuálně se svými lékaři.

JAKÝ JE KONKRÉTNÍ ZPŮSOB PODÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU EPIPEN?

EpipenTlakem auto-injektoru (pera) EPIPEN proti stehnu se spustí píst, který vystřelí skrytou jehlu do stehenního svalu a vytlačí dávku tekutiny, ve které je adrenalin.

Pacient má při podání postupovat následovně:

 1. Uchopte pero EPIPEN do dominantní ruky, palec položte co nejblíže modré ochranné čepičce a sevřete kolem pera pěst (s oranžovým hrotem směřujícím dolů).
 2. Druhou rukou stáhněte modrou ochrannou čepičku.
 3. Podržte pero EPIPEN u vnější strany stehna ze vzdálenosti asi 10 cm. Oranžový hrot musí mířit na vnější stranu stehna.
 4. Pevně a ve správném úhlu (90 stupňů vzhledem k vnější straně stehna) zabodněte pero EPIPEN do vnější části stehna (musíte uslyšet cvaknutí).
 5. Po dobu 10 sekund držte pero pevně ve stehně.

Aplikace injekce je nyní dokončena a průhledové okénko auto-injektoru je zakryto. Pero EPIPEN vyjměte (oranžový hrot po rozšíření zakryje jehlu) a bezpečně zlikvidujte.

6. Po dobu 10 sekund oblast vpichu masírujte.

V injekčním peru EPIPEN může vzniknout malá bublina. To nemá žádný vliv na použití a účinnost výrobku.

Za žádných okolností nemá být u auto-injektoru EPIPEN oranžový konec umístěn na nebo poblíž ruky aplikující osoby, či nohy. Důvodem je skutečnost, že byla hlášena náhodná aplikace injekce do ruky nebo prstů, mající za následek snížení krevního toku do postižené oblasti.

JAKÝ JE KONKRÉTNÍ ZPŮSOB PODÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU EMERADE?

K uvolnění dávky dojde okamžitě po zatlačení pera do kůže. Je možné jej použít i přes oděv. EMERADE se dá otevřít pouze na straně konce jehly, z opačné strany otevřít nejde. Aplikuje se do vnější strany stehna.

Pacient má při podání postupovat následovně:

 1. Odstraňte kryt jehly.
 2. Umístěte a stiskněte Emerade proti vnější straně stehna. Uslyšíte cvaknutí, jakmile dojde k uvolnění dávky do svalu.
 3. Po dobu 5 vteřin držte pero ve stehně. Poté lehce masírujte místo vpichu. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 4. Jehla v Emerade je chráněna před, během a po podávání. Po aplikace dávky je v kontrolním okénku po zvednutí štítku viditelný píst.

JAKÉ JSOU DALŠÍ SOUVISLOSTI S PODÁNÍM ADRENALINOVÉHO AUTO-INJEKTORU?

Pacient popřípadě jeho opatrovník (rodiče, učitelé, trenéři, chůvy, apod.)mají být informováni, že po každém použití přípravku:

 • Mají vyhledat okamžitou lékařskou pomoc a oznámit, že se jedná o "anafylaktický šok" a to i v případě, že mají pocit, že se příznaky zlepšily.
 • Pacient, který je při vědomí, má pokud možno ležet rovně na zádech s nohama ve zvýšené poloze, pokud má problémy s dýcháním, může se i posadit do polosedu (polohy, ve které se mu nejlépe dýchá).
 • Pacient v bezvědomí má být uložen do stabilizované polohy.
 • Pacient nemá pokud možno zůstat sám, dokud nedorazí lékařská pomoc.

Důrazně se doporučuje také proškolit blízké osoby pacienta (rodiče, učitelé, trenéři, chůvy, apod.) o tom, jak správně použít adrenalinový auto-injektor, když je potřeba ho v nouzové situaci použít.

Pacienti mají být instruováni, aby ihned po podání první dávky volali bezplatnou tísňovou linku 155 nebo 112, požádali o rychlou lékařskou pomoc, informovali personál, že se jedná o anafylaktický šok, tak aby mohl být pečlivě sledován průběh anafylaxe a jeho další léčba, pokud je to nutné.

U pacientů se silnou podkožní vrstvou tuku, existuje riziko, že se adrenalin nedostane do svalové tkáně, což může mít za následek mírnější účinek.

JAK MÁ BÝT SKLADOVÁN ADRENALINOVÝ AUTO-INJEKTOR?

Pacient je informován, aby při skladování přípravků postupoval následovně:

 • Uchovávejte auto-injektor v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem (Na světle se adrenalin, obsažený v přípravku rozkládá).
 • Uchovávejte jej při teplotě do 25° C. (V teple se adrenalin, obsažený v přípravku rozkládá).
 • Chraňte jej před chladem nebo mrazem.
 • Kontrolujte dobu použitelnosti (je uvedena na obalu) a pokud doba použitelnosti končí, včas si obstarejte nové balení přípravku.
 • Pravidelně kontrolujte roztok v auto-injektoru a ujistěte se, že je čirý a bezbarvý. Pokud je roztok zbarven nebo obsahuje sraženiny, je třeba jej zlikvidovat a nahradit.

Pokud dojde k anafylaktické reakci a máte k dispozici pouze prošlý adrenalinový auto-injektor, aplikuje jej, přestože se dá očekávat jeho nižší účinek.

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

 • 224 919 293
 • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek