Šedý zákal (Katarakta)

Slovo katarakta v latině označuje vodopád a teprve v polovině 16. století se začalo používat jako termín pro šedý zákal. Šedý zákal patří mezi časté onemocnění u starších osob, ale může postihnout i mladší generaci. Jedná se o poškození oční čočky. I přes možnost operativního řešení, patří šedý zákal v méně rozvojových zemích mezi nejčastější příčiny slepoty (až 50%). Proto toto onemocnění nepodceňujte a svěřte se do rukou očních lékařů.

Operace očí

Co to je šedý zákal?

Šedý zákal je onemocnění, při kterém dochází k zakalení normálně čiré oční čočky.

Při mikroskopickém očním vyšetření lékař objevuje na čočce kaskádovité bílé útvary připomínající vodopády. Tyto patologické změny způsobují zhoršení ostrosti vidění, zejména do dálky.

Příčiny a typy

Příčin šedého zákalu může být několik a podle toho rozlišujeme podtypy šedého zákalu.

Vrozená (kongenitální) katarakta

Vyskytuje se u 4-8 novorozenců na 20.000 narozených dětí. Výskyt je v České republice monitorován.

Nejčastější příčinou bývá prodělaná infekce zarděnkami případně i jinými infekcemi v těhotenství. Vada může být i geneticky podmíněná.

Vrozená katarakta je řešena chirurgicky, nejlépe do 1 roku života dítěte.

Toxická katarakta

Vzniká na podkladě dlouhodobého užíváním karaktogenů (-látek jejichž dlouhodobé užívání přispívá ke vzniku katarakty). Mezi karaktogeny patří kortikosteroidy (kortisonová katarakta), inzulín, adrenalin, antiglaukomika.

Senilní katarakta

KataraktaSouvisí s přirozeným stárnutím organismu. Patří mezi nejčastější příčiny šedých zákalů. Postihuje až 4% populace starší 50-ti let. Podle lokalizace poruch je možné dělit senilní zákal čočky na 3 typy:

Subkapsulární(pod pouzdrem) zákal – zakalení začíná převážně na zadním pólu čočky, šíří se přes jádro do přední korové vrstvy. Porucha zrakových funkcí je u této formy časná (často i před 50. rokem života) rychlým zhoršením vidění do blízka, vidění do dálky bývá zachováno déle.

Nukleární (jaderný) zákal – tato forma se vyvíjí mnohem déle. Dochází ke zvýšené skleróze jádra (patologické tvrdnutí tkáně); může se měnit zbarvení jádra od žluté do hnědé až černé. Pacienti u této formy vidí lépe na blízko a za šera, horší je vidění do dáli a za světla.

Kortikální (korový) zákal – zákaly se tvoří zpočátku na periférii a odtud se šíří nepravidelně do středu oka. Zpočátku nemusí dojít k významnému ovlivnění zrakových funkcí.

Katarakty způsobené fyzikálními vlivy

Podle fyzikální příčiny můžeme rozlišit několik dalších podtypů katarakty:

Traumatická katarakta – vzniká jako následek úrazu oka.

Radiační katarakta – vzniká při výrazném působení škodlivého záření při ozařování nádorů.

Elektrická katarakta – následek styku oka s vysokým elektrickým napětím, po zásahu blesku.

Katarakty při metabolických poruchách

Diabetická katarakta – Diabetici mají až 60% pravděpodobnost vzniku katarakty. Často vzniká rychle a i v mladším věku. Riziko souvisí se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Čím větší je glykémie (hladina krevního cukru při neléčeném nebo nedostatečně léčeném diabetu), tím dochází k většímu poškozování cév a tkání ukládáním krystalků cukru. Katarakty u diabetes mellitus tvoří až 50% operovaných katarakt.

Tetanická katarakta – důsledek dlouhodobé snížené hladiny vápníku při vrozených poruchách příštitných tělísek, po odstranění štítné žlázy nebo z neznámých příčin.

Kataracta dermatogenes – čočka i kůže pocházejí z ektodermu, což vysvětluje vznik a urychlení vývoje katarakty u řady kožních onemocnění.

Komplikovaná katarakta – bývá součástí jiných onemocnění ať už očních (glaukom, chronické záněty) nebo i kožních onemocnění (atopická dermatitida).

Metabolická katarakta – může být následkem jiného metabolického onemocnění jako cukrovka, onemocnění příštítných tělísek, Wilsonova choroba a jiných.

Rizikové faktory

Neovlivnitelné:

 • věk – s přibývajícím věkem roste riziko zákalu. Nejčastěji se objevuje po 65. roku věku života, ale může se objevit až v osmdesáti. Udává se, že po 75. roce života je tímto onemocněním postiženo více než 75 % populace
 • pohlaví – šedý zákal více postihuje ženy vlivem kolísající hladiny hormonů
 • rasa – vyšší výskyt je u černochů
 • genetické predispozice – výskyt šedého zákalu v rodině může vývoj tohoto onemocnění urychlit nebo způsobit vrozený šedý zákal

Ovlivnitelné:

 • nadváha a obezita – zdravý životní styl může snížit riziko onemocnění
 • kouření – při dlouhodobém kouření 15 a více cigaret denně, hrozí třikrát vyšší riziko vzniku zákalu než u nekuřáků
 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu UV záření – oči je potřeba před škodlivým zářením chránit slunečnými brýlemi obsahující filtry, které mají schopnost odfiltrovat převážnou část škodlivých paprsků UVA i UVB. Nejdůležitější je ochrana očí malých dětí.
 • cukrovka - diabetici musí chodit na pravidelné lékařské oční kontroly, které sledují případné cévní poškození. Každý pacient by měl pravidelně užívat léky, kontrolovat si hladinu glykémie a dodržovat správný životní styl snižující cukr v krvi.

Prevence

V rámci výzkumu vlivu výživy na lidský zrak bylo zjištěno sníženo – snížení rizika rozvoje šedého zákalu vlivem užívání luteinu a zeaxantinu. Tyto látky lze získat z potravy nebo ve formě doplňků stravy, jejichž výběrem Vám v lékárně rádi pomůžeme.

VitamínyPozitivní vliv má také strava či doplňky stravy s obsahem antioxidantů. Jejich antioxidační účinek spočívá v ochraně buněk před poškozením a také v posílení imunity. Mezi tyto látky patří:

 • vitamin C
 • vitamin A
 • betakaroten
 • vitamin E
 • riboflavin
 • thiamin
 • niacin

Projevy

Zpočátku onemocnění probíhá bezpříznakově, pacient netrpí bolestí, začervenáním ani podrážděním očí. Nemoc se začne projevovat poruchou v ostrosti vidění. K lékaři by pacienty určitě měly dovést následující příznaky:

 • tzv. Halo efekt při pohledu do světel – pozorování duhových kruhů kolem světel způsobený rozptýlením světla
 • pokles zrakové ostrosti
 • zamlžené vidění
 • citlivost na oslnění
 • dvojité vidění
 • změna ve vnímání barev – barvy se zdají být méně intenzivní, vybledlé
 • zkreslení pozorovaného obrazu
 • plovoucí zákalky před okem
 • tmavá clona postupující z nějaké strany
 • vnímání padajících sazí a blesků
 • deformace čar a přeskakování písmenek při čtení

Léčba

Šedý zákal se odstraňuje operací. K indikaci operace přistupuje lékař dle typu katarakty, míry postižení, snížení kvality života pacienta. Operace šedého zákalu se provádí jak v nemocnicích nebo ve specializovaných očních centrech buď pomocí ultrazvuku, nebo pomocí laseru.

Operace šedého zákalu pomocí ultrazvuku

Tento typ zákroku je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Lékař provede malý řez rohovkou a následně pomocí ultrazvukového záření rozdrtí poškozenou čočkou (tzv. Fakoemulzifikace), a po jejím odsátí z oka jí nahradí novou umělou čočkou. Zákrok probíhá ambulantně (bez nutnosti hospitalizace) a trvá asi 20 minut.

Operace šedého zákalu pomocí laseru

Při tomto typu operace je používán femtosekundový laser, který plně nebo částečně nahrazuje použití skalpelu a ultrazvukové záření. Na začátku zákroku laserový přístroj pomocí zabudovaného centrálního očního tomografu zaměří vnitřní struktury oka. Chirurg pak na přístroji nastaví velikost řezu, kruhové otevření čočky a způsob rozmělnění poškozené čočky. Poté nastává fáze robotické operace, která trvá zhruba 1 minutu. Nakonec chirurg provede odsátí rozmělněné čočkové hmoty z oka. Laserová operace není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pacient si zákrok hradí sám.

Mezi hlavní výhody laserové operace patří: zákrok probíhá bez skalpelu (řez je malý, přesný a řízený počítačem pod přesnou kontrolou chirurga), bezpečnost a přesnost (umožní přesnou aplikaci umělé čočky, což může být velice důležité při aplikaci multifokálních čoček), individualizovaná operace (zabudovaný tomograf přesně proměří parametry oka a operace je přesná), rychlá rekonvalescence, korekce očních vad (za použití multifokálních a speciálních čoček je chirurg schopen zkorigovat jiné oční vady a výrazně tak zlepšit kvalitu zraku).

Při operaci je tedy poškozená oční čočka nahrazena umělou, vyrábenou z kvalitních, dlouhodobě prověřených biokompatibilních materiálů. Nejčastěji se jedná o akrylát, který je měkký a oko nedráždí. Čočka zůstává v oku natrvalo.

Z prostředků veřejného pojištění je pacientovi hrazena monofokální čočka. Monofokální oční čočka umožní zaostřit jen na jednu vzdálenost, zpravidla na dálku. Na druhou vzdálenost, do blízka, pak pacient používá dioptrické brýle. Pokud pacient chce omezit nutnost používání brýlí, může zvolit použití multifokální čočky, kterou pojišťovna nehradí.

Multifokální čočky jsou tvořeny takzvanými vizuálními zónami, přičemž některé zóny slouží pro vidění na blízko, jiné pro vidění na dálku. Existují i další typy speciálních čoček, které mohou odstranit i jiné oční vady (např. astigmatismus) či pacientovi umožnit určité výhody (vidění za šera a jiné).

KataraktaRekonvalesce po operaci je poměrně rychlá. První den oko zůstává překryté z důvodu ochrany oka před infekcí. Pacient si do očí aplikuje předepsanou léčbu. Od druhého dne může být oko odkryté. Po operaci není zakázáno ani sledování televize a běžné denní aktivity. Pacient by měl oko chránit před případným úrazem; aspoň 5 týdnu vynechat koupání (v bazénu, moři či sladkovodních nádržích); operované oko by se nemělo promnout. Běžné domácí práce je možné provádět od druhého týdne po operaci, ale fyzicky náročné práce až po šestém týdnu od operace. To stejné platí pro návrat do zaměstnání po operaci. Obecně platí, že při jakékoliv intenzivní bolesti v oku, zhoršeném vidění po operaci vždy urychleně vyhledejte očního lékaře.

Operace šedého zákalu patří k běžným a bezpečným operacím s mimimem komplikací, k nimž nejčastěji patří sekundární šedý zákal.

Sekundární šedý zákal – zakalení čočkového pouzdra

Výskyt této komplikace je u 20-40% pacientů během dvou až pěti let po operaci. U dětí je pravděpodobnost této komplikace až 100%. Hlavní příčinou vzniku sekundární katarakty je aktivita zachovalých epitelových buněk poškozené čočky. Ty se začínají množit, migrovat a způsobují zakalení zadního pouzdra původní čočky. Tuto komplikaci pacient začíná vnímat opětovným rozmazaným viděním. Řešením je použití laserové kapsulotomie, kdy se v pouzdře udělá malý otvor a vidění se obnoví.

Mgr. Veronika Hřivnáčová

Lékárna Dr.Max Opava

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr