Antibiotikum

Antibiotikum je léčivá látka nebo léčivý přípravek používaný k léčbě bakteriálních infekcí. V užším slova smyslu se pojem antibiotikum používá pro látky přírodního původu (látky chemického původu se označují jako chemoterapeutika).