Anamnéza

Anamnéza je souhrn informací o zdravotním stavu pacienta potřebných pro posouzení zdravotního stavu.