Adjustace

Adjustací se v lékárenství myslí přeplnění léčivého přípravku do konečného obalu. Pojem adjustace se většinou používá pro individuálně připravované léčivé přípravky v laboratoři lékárny.