Slovníček pojmů

Potence

Potence je schopnost muže mít pohlavní styk a plodit potomky....

Příbalový leták

Příbalový leták je souhrn informací o léčivém přípravku určený pro pacienty. Obsahuje informace o dávkování, uchovávání léčiv, opatření souvisejících s užíváním (např. řízení motorových vozidel) a nežádoucích účincích....

Psychofarmakologie

Psychofarmakologie se zabývá možnostmi ovlivňovat lidskou psychiku, chování a prožívání pomocí léčiv....

PZT

PZT je zkratka pro prostředky zdravotnické techniky. Dnes se spíše používá označení zdravotnické pomůcky. Jedná se o např. berle, ortézy, obinadla, proužky do glukometru a další....

Radiofarmakum

Radiofarmakum je léčivý přípravek, který obsahuje radioaktivní izotop. Radiofarmaka se aplikují nitrožilně a používají se v diagnostice onemocnění a v jejich léčbě (zejména v onkologii)....

Randomizovaná studie

Randomizovaná studie je klinická studie, kde byli pacienti náhodně vybráni do jednotlivých větví studie (tzn. bylo náhodně rozhodnuto o tom, jaký lék budou užívat)....

Raynaudova nemoc

Raynauldova choroba je onemocnění tepenného systému rukou. Projevuje se chladovým zběláním a následným zmodráním prstů....

Referenční skupina

Referenční skupina je legislativní označení léčiv, která jsou mezi sebou teoreticky zaměnitelná. V referenční skupině by měl být vždy aspoň jeden léčivý přípravek bez doplatku. Realitou však je, že se léky z referenčních skupin nedají vždy u každého pacienta zaměňovat nebo se nedají zaměnit pro své ...

Repetatur

Repetatur je latinský výraz pro opakování. Používá se při předepisování opakovacích receptů a udává počet opakování, které může lékárník uskutečnit....

Růže

Růže neboli erysipel je akutní infekční onemocnění kůže způsobená většinou streptokoky. Infekce vzniká po poranění kůže, projevuje se zčervenáním a je nutné ji léčit antibiotiky....
Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie