Filtr článků

Prodávání velkého množství paracetamolu volně nepovažuji za racionální

MUDr. Pavel Trunečka, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM Jako vedoucí hepatolog se podílel na zahájení programu transplantace jater a transplantace jater u malých dětí v IKEM. Stručný životopis. V rozhovoru se dozvíte, jaká rizika s sebou přináší neuvážená kombinace více přípravků s obsahem téže účinné látky – paracetamolu, jaké příznaky má akutní otrava a selhání jater. A víte, jaké procento transplantací jater je v Evropě provedeno pro akutní selhání jater? Další užitečné články o správném užívání paracetamolu si přečtěte zde.