Slovníček pojmů

Generická substituce

Pravomoc udělená farmaceutovi, aby mohl přípravek předepsaný lékařem nahradit přípravkem se stejným složením, který je bioekvivalentní předepsanému přípravku. To znamená, že je pacientovi vydán s jeho souhlasem přípravek, který je ve stejné lékové formě jako předepsaný (to znamená např. tableta za t...

Generika

Rodový název, odvozený od původu. V případě léku název sloučeniny, která tvoří jeho základ a která je společná všem továrně vyráběným přípravkům lišícím se v názvu obchodním. V češtině je zvykem psán generický název s malým počátečním písmenem, obchodní název s velkým např. acetylsalicylová kyselina...

Geriatrie

Lékařský obor zabývající se stanovením a léčbou chorob starých osob a péčí o ně....

Glukan

Glukan je oligosacharid nebo polysacharid složený z opakujících se molekul glukózy.V poslední době známější beta glukan je unikátní přírodní komplexní polysacharid, schopný podporovat obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám....

Hyperthyreóza

Onemocnění způsobené vysokými hladinami hormonů štítné žlázy, její nadměrnou funkcí. Pacienti nesnášejí teplo, hubnou, mají jemný třes rukou, zrychlenou a někdy nepravidelnou srdeční činnost, lesklé, někdy až vystouplé oči, teplou vlhkou kůži, průjem, trpí svalovou slabostí někdy i psychickými poruc...

Hypothyreóza

Onemocnění způsobené sníženou funkcí štítné žlázy, sníženou tvorbou či účinkem jejich hormonů. Pacienti trpí zimomřivostí, jsou ospalí, málo výkonní, mají zácpu, různé kloubní či kožní obtíže, hrubší hlas, zvýšenou koncentraci cholesterolu v krvi, poruchy trávení....

Infekční markery

Jedná se o přítomnost ukazatele konkrétní nemoci, které se může u člověka zjistit z odebraného vzorku tělních tekutin....

Inkontinence

Neschopnost udržet moč nebo stolici. Může být důsledkem řady poruch, úrazů páteře, demence aj. Močová inkontinence se rozděluje na stresovou vyvolanou zvýšením nitrobřišního tlaku, např. kašlem apod. a spojenou s chabostí dna pánve, mnohdy poporodní a urgentní charakterizovanou nedobrovolným únikem ...

Interakce

Pod tímto pojmem se skrývá situace, kdy jedno léčivo mění účinky jiného a to ve smyslu zvýšení, snížení, změny či úplného vymizení léčebného účinku....

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

je onemocnění tepen, při kterém dochází k nedostatečnému prokrvování dolních končetin. Typicky se projevuje pocitem studených nohou a bolestí lýtek při chůzi....