Slovníček pojmů

Dispenzační minimum

Jedná se o soubor informací, který by měl lékárník podat při výdeji jakéhokoliv léčivého přípravku pacientovi....

Diuretikum

Močopudně působící lék, podporuje vylučování moči z těla, někdy též označován jako "lék na odvodnění"....

Doplatek

Je část ceny léku, kterou hradí pacient. Jedná se o rozdíl celkové ceny léku a úhradou ze zdravotního pojištění stanovenou v rámci příslušného řízení. Jeho výše není v ČR stanovena jednotně a mění se plynule v průběhu času....

Elektronický recept

Od roku 2008 zavádí zákon o léčivech nově také možnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Tento způsob spočívá v tom, že lékař vystaví recept na počítači, odkud jej odešle do Centrálního úložiště elektronických receptů, které zřizuje a provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Centrální úlož...

Expedovat

Znamená vydávat léčivé přípravky, doplňky stravy nebo doplňkový sortiment pacientům, klientům nebo zákazníkům....

Expektorancium

Lék používaný k odkašlání, odstranění hlenu z dýchacích cest....

Exspirace

Někdy též "expirace" - označuje dobu použitelnosti, během níž je daný přípravek za dodržení skladovacích podmínek účinný a bezpečný. Po datu exspirace nedoporučujeme léky dále používat....

Extrakt

Výtažek / extrakce – vynětí, odstranění, vytržení zubu, vyluhování bylin....

Farmaceut - lékárník

Je kvalifikovaná osoba s vysokoškolským vzděláním, která může vydávat léky na recept i bez receptu, připravuje veškerá léčiva v lékárně. Jeho vzdělání je v medicínských oborech analogické se vzděláním lékařů, je však více posunuto směrem ke znalosti léčiv....

Farmaceutický asistent

Je odborník v oblasti volně prodejných léčiv a doplňků stravy. Připravuje také individuálně připravovaná léčiva pro pacienty. jeho vzdělání je obdobné jako u zdravotních sester, je posunuté směrem ke znalosti léčiv. Dříve bylo studium středoškolské, nyní je zařazeno na VOŠ....