Slovníček pojmů

Antimykotikum

Lék určený k léčbě plísňových (mykotických) onemocnění....

Antioxidant

Látka zabraňující oxidaci, zpomalující oxidační reakce (působí proti oxidačnímu stresu). Zastavuje reakce vyvolané účinkem kyslíku a peroxidů. Antioxidační působení mají některé vitamíny (např. C, E, beta-karoten) či stopové prvky např. selen....

Antipyretikum

Lék používaný ke snížení horečky. Tyto léky mívají i jiné účinky, analgetické, někdy též antiflogistické....

Antitusikum

Lék k léčbě suchého neproduktivního kašle, potlačuje kašel a navozuje tak pacientovi úlevu. Neměl by být užíván v případě vlhkého produktivního kašle, neboť by způsobil městnání hlenu v dýchacích cestách....

Anxiolytikum

Lék užívaný ke zmírnění úzkostných stavů a obav....

Ateroskleróza

Onemocnění (kornatění) tepen, při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky a druhotně vápník, čímž je tepna poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování s následnou nedostatečností prokrveností příslušné části organismu. Onemocnění vzniká působením řady klinicky patrných...

Bioekvivalence

Shoda dvou léčiv obsahujících totéž množství téže účinné látky v jejich působení v lidském organismu. Obvykle jde o porovnání originálního léčiva s generickým léčivem. Bez průkazu bioekvivalence nelze považovat generické léčivo za zaměnitelné s originálním léčivem....

Bralenka

Jedná se o další obalový materiál jako lékovka a opodeldočka, ovšem na rozdíl od nich je plastová s velice úzkým hrdlem, které je uzpůsobeno pro vsazení kapátka. Bralenka získala svůj název od nízkohustotního polyethylenu, který se nazývá Bralen....

CRP test

C- reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu, a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Je součástí reakce akutní fáze imunitního obranného systému. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu. Vyšetření CRP je pr...

Dávkovač léků

Pomůcka pro pacienty, sloužící ke správnému užívání léků s ohledem na den a čas. Zpravidla obsahuje přihrádky, do nichž si pacient předem připraví své léky na určité období a v požadované době lék užije. Nejčastější formou je týdenní dávkovač, ale můžeme se setkat i s jinými typy....