Slovníček pojmů

Isotonické přípravky

přípravky, které mají stejný osmotický tlak. Roztoky, které mají stejné množství částic v objemové jednotce. V lékařství se pod pojmem izotonický rozumí roztok, který má stejný osmotický tlak jako krev....

Klimakterium

přechod. Období života, v němž postupně vyhasíná aktivita ženských pohlavních orgánů a v němž dochází k výrazným hormonálním změnám, které jsou provázeny poklesem tvorby pohlavních hormonů. Ve vaječnících postupně přestávají vyzrávat vajíčka, menstruační krvácení se stává nepravidelným, až zcela ust...

Kopistka

Jedná se o farmaceutickou špachtli, která slouží k přeplňování a odvažování jednotlivých surovin....

Kortikosteroidy

látky podobné hormonům kůry nadledvin – glukokortikoidům, někdy též tyto hormony. Léčebně se využívá zejména jejich protizánětlivého, protialergického a imunitu potlačujícího účinku. Podávají se u řady zánětlivých chorob revmatických, systémových, kožních, plicních, ledvinných aj., především takovýc...

Laxativum

Projímadlo, lék používaný k léčbě zácpy, zpravidla není určený k trvalé léčbě, preferována jsou přiměřená režimová opatření, úprava stravy, pohybu apod....

Léková forma

Za lékovou formu se dá označit konkrétní podoba (úprava) léčivého přípravku, v níž je určen k léčbě. Lékové formy lze dělit podle jejich výsledné podoby na tuhé (tablety, granule ad.), polotuhé (masti, krémy ad.) a tekuté (kapky, sirupy, ad.), někdy jsou za zvláštní formu považovány tzv. transdermál...

Lékovka

Jedná se o jakoukoliv lahev s úzkým hrdlem, která se nachází v lékárně....

Lipidy

tuky a látky tukům podobné. Organické sloučeniny se zásadním významem pro organismus. Jsou energeticky nejbohatší složkou potravy a jsou důležité pro vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích A, D, E, K. K jejich trávení je třeba žluči a enzymu lipázy. V organismu tvoří zásoby energie a jsou součást...

Magistraliter

Někdy též žargonem označovaný jako "emes", dále jsou v tomto významu používány zkratky IVLP či IPLP. Jedná se o individuálně připravované léčivé přípravky pro konkrétního pacienta, nejčastěji masti, kapky, čípky a podobně....

Makrogol

Makrogol (též psáno jako macrogol) je mezinárodní nechráněný název (INN) pro polyethylenglykol. Makrogoly se používají například jako projímadla....