Slovníček pojmů

Masa

Jedná se o jakýkoliv prach, masťový základ anebo jen o čištěnou vodu, která se používá pro přípravu IPLP. Například Masa pilulárum – plnidlo do kapslí, které se smíchá s účinnou látkou....

Multicentrická studie

Klinické hodnocení se provádí na více než jednom pracovišti kdekoli ve světě. Vždy podle stejných pravidel....

Odběr „plné“ krve

jsou nejčastějším typem odběrů (cca 420 tis. ročně). Jde o odběr cca 450 ml krve z žíly dárce. Tento odběr trvá jen cca 5 minut. Je možné provést ročně max. 5 odběrů u muže a 4 u ženy. Plná krev se dnes většinou dále zpracovává na jednotlivé složky (červené krvinky – krevní destičky – plazmu), nebo ...

Oficína

Místnost v lékárně určená pro pacienty, v níž se uskutečňuje výdej léků. Její standardní součástí je tára, jsou v ní umístěny i židle pro pacienty a nábytek určený pro skladování léků v rámci výdejního místa. Zařízení oficíny v dnešních lékárnách bývá zpravidla moderní, ale je stále možné se setkat ...

Opodeldočka

Jedná se též o uzaviratelnou lahev, ovšem s širokým hrdlem....

Pomocná látka

Je používána k vytvoření lékové formy (roztoku, tablety, masti atd.). Není nositelem účinku, ale může sloužit například k rozpouštění, doplnění objemu, stejně tak k vytvoření hmoty pro výrobu tablet, jejich potahování či barvení....

Psychofarmakologie

obor zabývající se účinkem látek, zejm. léků, na duševní činnost a stavy člověka....

Randomizovaná studie

Některé fáze studií porovnávají účinky testovaných léčivých přípravků proti standardní léčbě, případně použití placeba (bez účinné látky). Pacienti, kteří vyhovují zařazení do studie, jsou náhodně vybíráni do jedné z léčebných skupin – tato „náhodnost“ se cizím slovem nazývá randomizace....

Referenční skupina

Z legislativy vyplývá seznam referenčních skupin, které sdružují vzájemně terapeuticky zaměnitelné přípravky. Ministerstvo zdravotnictví ČR stanoví seznam referenčních skupin. Léky jsou do jednotlivých referenčních skupin zařazovány v průběhu správních řízení o stanovení úhrady ze zdravotního pojišt...

Sedativum

Lék navozující zklidnění, uvolnění a spavost, zmírňující podráždění nervové soustavy....