Lékárníci: Cukrovka nebolí, musíte o ní ale vědět

Tisková zpráva České lékárnické komory

Lékárníci se zapojí v pátek 14. dubna 2017 do Světového dne monitoringu diabetu. Svou aktivitu představí i v následujícím týdnu v lékárnách, na pacientském webu Lékárnické kapky i na sociálních sítích.

Praha, 12. dubna 2017 - V České republice žije v současné době asi 860 000 diabetiků. Jejich počet se během posledních 25 let zdvojnásobil a při stejném růstu bude v roce 2035 touto nemocí trpět 10 % obyvatelstva. Zatímco počet pacientů s tzv. vrozenou cukrovkou neboli diabetem I. typu roste pouze zvolna a jeho růst přisuzujeme především lepší diagnostice, počet pacientů s diabetem II. typu roste rychle především v důsledku špatného životního stylu. Navíc se předpokládá, že zhruba dalších 250 000 diabetiků o své nemoci dosud neví.

Cukrovka se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi neboli glykémií, což je způsobeno neschopností organismu cukr z krve využít. Vysoká glykémie je pro lidský organismus nebezpečná. Jestliže je zvýšená hladina cukru v krvi dlouhodobě nekompenzovaná, může vést k srdečnímu infarktu, mozkové mrtvici, slepotě či selhání ledvin. Také špatně kompenzovanou cukrovku doprovází výrazné komplikace: porucha vidění (diabetická retinopatie), porucha ledvin (diabetická nefropatie), poruchy nervů (diabetická neuropatie) a komplikace označované jako diabetická noha.

Cukrovka je nevyléčitelná. Včasným odhalením, správnou životosprávou a spoluprací s lékaři však lze hladinu cukru v krvi udržet v normálních mezích a předejít tak vážným komplikacím. Screening diabetu je proto nenahraditelným pomocníkem. Pacienti si mohou sami provést jednoduchý test, který jim stanoví hladinu cukru v krvi. Při zjištění zvýšené nebo vysoké pravděpodobnosti vzniku diabetu je nutná návštěva lékaře

Lékárníci dokážou pacientům při jejich samotestování poradit, pomoci a vyhodnotit výsledky. Navíc i zájemci z řad již diagnostikovaných diabetiků mohou využít rozšířené odborné poradenství v 90 lékárnách v České republice, které se na poradenství v oblasti diabetu zaměřují. "Lékárníci z těchto lékáren absolvovali garantovaný kurz České lékárnické komory Screening diabetu a péče o diabetického pacienta," vyzdvihuje aktivitu stovky lékárníků PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident stavovské organizace a dodává, „ještě letos bude proškoleno dalších 100 lékárníků pro tato poradenství.“ Prezident Chudoba dále připomíná, že první pacienti využili potenciál specializovaných lékárníků v loňském roce v rámci Pilotního projektu VZP a České lékárnické komory „Lékárník odborný poradce“.

Seznam specializovaných lékáren je k dispozici ZDE.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Pro další informace:
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK: +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK: +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

SD Monitoringu diabetu