Nepřímá srdeční masáž – určitě ji zvládnete

O první pomoci jsme se učili a slyšeli mnoho, ale ruku na srdce. Jak zareagujete, když uvidíte na chodníku ležet člověka v bezvědomí? K záchraně života v případě srdeční zástavy není třeba žádných speciálních vědomostí, ale znalost základní resuscitační techniky, rozhodnost a samozřejmě odvaha.

Resuscitace

Vlastní bezpečnost na prvním místě

Vždy, než zachránce začne komukoliv poskytovat první pomoc, musí nejprve pomyslet na vlastní bezpečí. To není sobectví. Zraněný zachránce již nikomu nepomůže. Pak je třeba zjistit, v jakém je postižený stavu. Zachránce jemně zatřese jeho rameny a hlasitě se zeptá, zda je v pořádku. Když postižený reaguje a nehrozí mu žádné další nebezpečí, ponechá ho v té poloze, ve které se nachází. Pokud je to nutné, zajistí pro něj další odbornou pomoc.

Dýchá postižený normálně?

Jestliže postižený nereaguje, zavolá si zachránce někoho na pomoc a začne pátrat po přítomnosti dýchání. Záklonem hlavy a zvednutí brady uvolní dýchací cesty postiženého. Následně se nad něj skloní, aby viděl pohyb hrudníku. Pouhým uchem jsou slyšitelné dýchací šelesty a na tváři zachránce dopadá proud teplého vydechovaného vzduchu. Kontrola přítomnosti dýchání trvá přibližně 10 vteřin. Pokud postižený nedýchá, případně se u něj vyskytuje dýchání "divné", tedy hlučné, ojedinělé, zpomalující se, musí zachránce postupovat tak, jako kdyby postižená osoba nedýchala. Má-li zachránce jakékoliv pochybnosti, začne resuscitovat.

Život ve vašich rukou

Zachránce, nebo jeho pomocník, nejdříve zavolá na telefonní číslo 155 a poté zahájí resuscitaci. Pro lepší komunikaci se záchranáři je vhodné na telefonu aktivovat funkci hlasitého odposlechu. Je-li k dispozici automatizovaný externí defibrilátor (AER), nechá jej zachránce přinést a postupuje podle pokynů přístroje. V případě, že AER dostupný není, zahajuje zachránce resuscitaci kompresemi hrudníku. Uvolní oděv tak, aby se na hrudníku dobře orientoval, ale neměl by oděv poškodit. Zachránce si klekne z boku vedle hrudníku postiženého s koleny mírně od sebe a položí zápěstní část dlaně na střed jeho hrudníku. U většiny osob se tento střed nachází mezi prsními bradavkami. Na hřbet první ruky se shora přiloží dlaň druhé ruky a prsty se propletou tak, aby netlačily na žebra postiženého. Zachránce propne svoje horní končetiny v loktech a nakloní se nad hrudník postiženého, aby horní končetiny směřovaly kolmo dolů. Přes napjaté paže stlačuje hrudní kost do hloubky přibližně 5 cm, ale ne více než 6 cm. Hrudník stlačuje opakovaně frekvencí 100 až 120 kompresí za minutu. Komprese hrudníku se provádějí nepřerušovaně až příjezdu záchranné služby či do vystřídání. Je-li přítomno více zachránců, měli by se střídat po dvou minutách tak, aby nedošlo k přerušení oživování.

Kompletní resuscitaci provádějí vyškolení zachránci

Školení zachránci provádějí resuscitaci kompletní. Uvolní dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady. Palcem a ukazováčkem ruky položené na čele se stiskne měkká část nosu, čímž se uzavřou nosní dírky. Ústa postiženého se ponechají otevřená. Zachránce se běžným způsobem nadechne, obejme svými rty ústa zachraňovaného a pevně je přitiskne. Poté vdechuje do úst postiženého plynule po dobu jedné vteřiny, jako kdyby běžně dýchal. Přitom sleduje, zda se hrudník zachraňované osoby zvedá, v tom případě je umělý vdech účinný. Následně se při stále uvolněných dýchacích cestách ústa zachránce oddálí, aby mohlo dojít k výdechu. Zachránce pokles hrudníku sleduje. Jakmile hrudník přestane klesat, provede se stejnou technikou druhý dech. Po druhém umělém dechu se okamžitě pokračuje kompresemi hrudníku v dříve zvoleném kompresním bodě. Umělé dechy následují vždy po 30 kompresích. Při prováděném umělém dýchání by přerušení kompresí hrudníku umělými dechy nemělo být delší než 10 vteřin. Pokud se zachránci podaří dosáhnout toho, že postižený začne sám normálně dýchat, uloží jej do některé z variant stabilizované (zotavovací) polohy. Důležité je, že hlava bude v mírném záklonu a obličej skloněný dolů k zemi či podložce. Důvodem je, aby žádná tekutina nemohla zatéci do plic a způsobit dušení.

Nebojte se zachránit život

O záchraně lidského života v případě srdeční zástavy se nyní můžete dozvědět více. Od 4. září do 10. září 2017 probíhá ve vybraných lékárnách kampaň Nebojte se zachránit lidský život. V lékárnách bude vyvěšen plakát s fotografiemi nejdůležitějších kroků a na vyžádání bude možné získat leták s detailním postupem resuscitace krok za krokem. Lékárny, které se kampaně české lékárnické komory zapojí, budou na dveřích označeny samolepkou s logem projektu.

Autor: MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

(Zpracováno podle Doporučených postupů pro resuscitaci ERC 2015)

Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.

aplikace lékárny v čr


VYUŽIJTE ON-LINE PORADNU

Ptejte se odborných farmaceutů na oblast léčiv on-line. Rádi Vám zodpoví dotazy související se správným užíváním, dávkováním či (ne)vhodným užíváním léků či lékovými interakcemi nebo s dalšími tématy z oblasti lékárenství. Poradna je anonymní, pro rychlejší a co nejpřesnější odpověď je třeba vyplnit potřebné informace o Vás.

Formulář pro on-line dotaz

Odpověď na Váš dotaz Vám bude odeslána v nejkratším možném čase, obvykle během 1 – 3 pracovních dní. Pokud by Váš dotaz přesahoval rámec kompetencí našich odborníků, informujeme Vás o tom a doporučíme Vám konzultaci u Vašeho ošetřujícího lékaře.

V případě otrav nebo podezření na předávkování léky kontaktujete Toxikologické informační středisko na telefonu

  • 224 919 293
  • 224 915 402

Otázka a odpověď budou v anonymizované podobě zveřejněny na našem portálu.

Vážíme si Vašeho soukromí

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami:
Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie

Přihlásit se k odběru novinek